Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

 

 

Klik hier voor het interview met, directeur en ex-collega Ronald Hagénus.
 

 

Wat is Mediation

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator.

Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

HG-nus Mediation ontzorgt!
Conflicten hebben een grote impact op het dagelijks leven van degenen die er bij betrokken zijn. Mensen zijn niet altijd in staat om hun conflicten zelf op te lossen en zoeken hiervoor steeds vaker advies of hulp van professionals. Er zijn verschillende wegen om tot een oplossing te komen. Te denken valt aan een gesprek onder begeleiding van een derde (een goede bekende, of een mediator) of een juridische procedure . Elke oplossingsroute heeft zijn voor- en nadelen.

HG-nus Mediation geeft ondersteuning aan partijen die een conflict met elkaar hebben, alsmede aan professionals zoals (sociale of medische) hulpverleners, leidinggevenden, etc., die regelmatig met conflicten worden geconfronteerd.

Kwaliteitsbewaking
Als cliënt wilt u zeker weten dat uw mediator zijn vak goed verstaat. De mediator moet onafhankelijk zijn en neutraal. Hij moet het mediationproces beheersen en het vertrouwen van beide partijen verdienen.

De beroepsgroep van mediators, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), heeft daartoe kwaliteitseisen geformuleerd. HG-nus Mediation is daarbij aangesloten en opgenomen in het MfN-kwaliteitsregister. HG-nus past dan ook het mediationreglement, de gedragsregels en de klachtenregeling van de MfN toe.

Meer informatie ??
Klik dan op het logo in de rechterkolom.