Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

ASM NEEMT EEN WERELDWIJDE VLUCHT

Door Jan Kasper & Wil Maaswinkel
Jan Kasper op de Dienstvakdag in 2014 (hier met Gerard van Dongen)

Jan Kasper meldt “opnieuw een ASM Cursus voor Land- en Luchtmacht”

Bij de oudere Vrienden LO&Sport is Jan Kasper vooral bekend als docent op het SMLO in Hooghalen en het OCLO in Ossendrecht (de benamingen van de LO&Sportschool in de vorige eeuw).
Wie uit Twente komt, kent hem mogelijk nog als vroegere directeur van FC Twente. In Zuid-Holland kennen ze hem vooral als (oud-)directeur van AZ.
Veel voetbaltrainers kennen Jan nog uit Zeist waar hij bij de KNVB Hoofd Opleidingen was o.a. in de tijd van Rinus Michels.
De jongeren kennen hem mogelijk als enthousiast promotor van het Athletic Skills Model
www.athleticskillsmodel.nl.

Mailtje van Jan

Ik kreeg een mailtje van Jan Kasper. Uit het mailtje blijkt dat deze oud-sportofficier nog niet op zijn lauweren rust. Hij vertelt enthousiast dat… “het ASM nu ook gegeven wordt In Eindhoven Fontys en Enschede Diekman. Dat er presentaties gegeven zijn bij Chelsea en de DFB. Dat alle bondscoaches van de jeugdelftallen van de KNVB de ASM opleiding hebben gevolgd. Dat er serieuze interesse is voor ASM uit Singapore en Shanghai. Dat het ASM boek is vertaald in het Engels en wordt vertaald in het Japans. Dat ASM samen met de KNVB en Veiligheid.NL een Sportblessure preventie programma maakt gericht op de jeugd. Dat er golfpro`s zijn opgeleid die het ASM integreren in hun opleidingen.”

Hij eindigt het mailtje met: "Ik vergat nog te melden dat de tweede cursus Athletic Skills Model (ASM) voor Defensie begin volgend jaar weer van start gaat in Amersfoort op de Bernhardkazerne: ‘de proeftuinen voor nieuwe snufjes’!
Initiator is o.a Aooi JJ (Joep) van Renswouw van C-LO&Sport BO&T VeVa.”

Bovenstaande is de aanleiding om Jan uit te nodigen nog eens te vertellen wat het specifieke is van ASM! Jan antwoordt: “Ik kan natuurlijk uitleggen wat het kenmerkende is van het Athletic Skils Model, maar misschien is het beter dat we Hans Gootjes, de directeur van het CIOS-Nova college in Haarlem - die de ASM advanced- opleiding met zijn collega’s volgde- aan het woord laten.”

De pitch van Hans geeft in het kort goed aan wat de visie is die het ASM probeert over te brengen en het enthousiasme waarmee het wordt opgepakt. (Hans Gootjes was voorafgaand aan zijn functie als directeur van het CIOS werkzaam als technisch directeur van de KNGU, lees hier een interview op SportknowhowXL met hem, red.)

Hans Gootjes over het Athletic Skills Model

“Het ASM is gebaseerd op een mix van wetenschappelijke bevindingen en praktijkervaring. Het is een model waarbij vanuit een andere manier van denken wordt gekeken naar bewegen.
Kenmerkend is dat aanpassingsvermogen en plezier in het bewegen centraal staan. Het model vindt z’n toepassing in diverse domeinen: bewegingsonderwijs, breedtesport & lifestyle, gezondheidszorg, kunst & cultuur en de topsport. Centraal staat het veelzijdig verbeteren van de motorische basisvaardigheden, via een concentrisch concept, waarbij de beweger uitgedaagd wordt zich voortdurend aan te passen aan nieuwe thema’s en omstandigheden.
Vanuit veelzijdig bewegen kunnen sporters zich ontwikkelen tot veelzijdige atleten die zich mogelijk gaan specialiseren binnen een sport.

Een van de mooie voorbeelden is Nadine Visser, inmiddels in de wereldtop als hordeloopster, maar opgeleid als turnster. Zij kwam jarenlang op een veelzijdige manier in aanraking met diverse basic movement skills.
Een BMS-analyse levert het volgende beeld op v.w.b. de specifieke vaardigheden:
-balanceren en vallen (steunbalans, vluchtbalans, op de balk en brug ongelijk);
-springen en landen (steunspringen en vrij springen, op vloer en sprong);
-rollen, duikelen en draaien (om verschillende assen, schroeven/salto’s);
-zwaaien en slingeren (steunend op en hangend aan de hoge en lage ligger)
-bewegen op muziek (ritmisch, vrijevloeroefening);
-gaan en lopen (i.h.b. bij de aanloop naar de Pegasus).

Op haar twaalfde/dertiende verruilde ze de turnsport voor meerkamp-atletiek. Al snel behoorde ze tot de allerbeste atleten in haar leeftijdscategorie en binnen twee jaar blonk ze uit op vrijwel alle onderdelen van de meerkamp, waarbij vooral een beroep wordt gedaan op de BMS gooien (speer, kogel), springen en landen (hoog en ver) en gaan/lopen (sprint, hordelopen, middenafstand).
Na de OS in Rio (ze was toen 20) besloot ze zich te gaan toeleggen op haar specialiteit: hordelopen.
Toch blijft ze ook enkele andere atletiekonderdelen trainen (als donor- en multisport). En misschien niet toevallig, ze is zelden geblesseerd.

Op het CIOS is topsport geen primaire focus. We richten ons op bewegen in een brede context, op het speelveld van sport, bewegen, gezondheid en vitaliteit.
Deelname van zo’n 45 collega’s aan de beide ASM trainingen (advanced en specialist) biedt een uitgelezen kans om ASM te implementeren binnen onze opleiding.
De wijze waarop is nog nader te bepalen, maar een keuzedeel ASM, het opzetten van een ASM-vereniging als leerwerkbedrijf en/of integreren van de principes binnen les- en leidinggeven zijn aantrekkelijke voorbeelden.

Mijn ultieme droom:
Een nieuw CIOS, ingericht volgens de principes van het ASM, met een Skills Garden en andere faciliteiten, die zowel onze studenten als bewegers van uiteenlopende aard kunnen faciliteren in vaardigheden m.b.t. veelzijdig, uitdagend, creatief en plezierig bewegen.
Contextrijk, betekenisvol en samenhangend onderwijs in optima forma, met als beoogd resultaat een stad, regio, land en uiteindelijk wereld waarin fitte en vitale inwoners en een leven lang veelzijdig bewegen de norm zijn; dat zou enorm zijn!”

Jan's droom

Jan Kasper laat hierop nog volgen dat zijn ultieme droom hetzelfde is maar dan ook verder breed opgepakt door alle 4 vier de Nederlandse krijgsmachtdelen: de Koninklijke Landmacht (KL), de Koninklijke Marine (KM), de Koninklijke Luchtmacht (Klu) en de Koninklijke Marechaussee.

Publicatiedatum: 13 november 2019