Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
IN MEMORIAM: FERRY TITALEPTA
Door Paul Lindeboom i.s.m. Sjors Röttger

 

Na het ontvangen van de voorlaatste Nieuwsbrief wendde Sjors Röttger zich tot de redactie met de mededeling dat Ferry Titalepta was overleden en dat zijns inziens een In Memoriam op deze website op zijn plaats was. Diverse contacten met oud-collega's leverden niets op, wat zijn oorzaak zal hebben in de vrij hoge leeftijd van 93 jaar waarop Ferry vorig jaar overleed en dat hij in de LO&Sportorganisatie slechts in Ede werkzaam lijkt te zijn geweest.

Korea
Een speurtocht op internet leverde wel belanghebbende informatie op. Ferry bleek niet slechts LO&Sportinstructeur te zijn geweest maar ook gewapend strijder in de Korea-oorlog. "Ferry Titalepta ging in april 1953 met het Noorse transportschip ‘ MS Skaubryn’ naar Korea, waar hij op 3 mei 1953 aankwam.
Zeven dagen na aankomst in Korea raakte hij op 10 mei 1953 gewond door een granaatscherf. Na herstel ging hij terug naar zijn onderdeel aan het front, het 3e peloton van de A-Compagnie.
Tot aan zijn FLO in 1987 was Ferry daarna op de Simon Stevinkazerne in Ede sportinstructeur en beëindigde zijn militaire loopbaan als adjudant." 

Collectie beheerder
Ferry bleek ook een belangrijke bijdrage te hebben geleverd aan de Historische Verzameling Regiment van Heutsz. In een Facebook-bericht op 01 december 2022 lezen we: "Vandaag is voor het eerst een zaal van de expositie van de Historische Verzameling, vernoemd.
De eer gaat naar adjudant (bd) Ferry Titalepta. Dit jaar is hij meer dan 22 jaar vrijwilliger namens de VOKS (Vereniging Oud Korea Strijders, red.), in de functie van collectie beheerder.
Na een korte toespraak waarin alle eer naar de gehuldigde werd uitgesproken, gaf dhr Titalepta in zijn eigen dankwoord weer, hoe hij op meerdere momenten in zijn leven, werd beloond.
Dankbaarheid hiervoor wist hij te verwoorden, waarbij hij in het slotstuk ook aangaf nu op de respectabele leeftijd van 92 wederom dankbaar te zijn voor de eer die hem vandaag te beurt is gevallen. 

Bijdrage Sjors Röttger
Paul, alles wat je aangeeft klopt: Ferry was een Koreaveteraan met bijzondere ervaringen die je o.a. in al die medailles en het geweertje terug ziet.
Voor mij was hij belangrijk omdat het een verbinder was die altijd de mensen, in die tijd dienstplichtigen, centraal zette.
Heel rustig, heel doordacht wist hij mensen aan zich te binden, en aan elkaar te laten verbinden.
O.a. daardoor kreeg hij als adjudant een Koninklijke onderscheiding.

Bescheiden was hij ook want hij had 2 uniform jasjes, 1 met bijna niets en 1 met alles wat jullie op de foto zien. In principe droeg hij altijd het jasje met geen onderscheidingen.
Ik kende hem in de rol van C-LO/Sportgroep Simon Stevinkazerne in Ede.
Een wat mij betreft meer dan aimabele man die door zijn werkwijze en ‘zijn’ veel voor soldaten en de KL betekende. Overigens ook voor mij.

Ferry, sportspier bij het VOC in Ede 1972


Publicatiedatum: 02 mei 2024