Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


DROEVIG OVERLIJDEN VAN
PIET HOEDELMANS

Door : Wil Maaswinkel

Door het attente doorsturen van Henny Huijbregts van onderstaand bericht, werd de redactie gisteren geïnformeerd over het overlijden van Piet Hoedelmans.

"Helaas moet ik u het droevige bericht overbrengen dat afgelopen vrijdag 28 oktober 2016 op 84-jarige leeftijd te Bergen-op-Zoom is overleden:
Luitenant-Kolonel van Bijzondere Diensten Piet J.C. Hoedelmans. Bij velen geniet hij bekendheid als sportofficier aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Bijna 40 jaar geleden heb ik Piet Hoedelmans leren kennen als forens in de trein. Na mijn FLO heb ik hem vele jaren meegemaakt als trouwe Vriend van de Stichting Cort Heijligers in Bergen-op-Zoom. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 4 november om 13.30 uur in Crematorium Zoomstede, Mastendreef 5, 4623 RE Bergen op Zoom. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in Restaurant Moerstede, Vogelzang 5, 4614 PP Bergen op Zoom."
Loe M M Baltussen, Woensdrecht

De oudere Vrienden LO&Sport zullen Piet vooral kennen als Commandant School Militaire Lichamelijke Opvoeding (SMLO) in Hooghalen en aansluitend als Commandant Opleidingscentrum Lichamelijke oefening (OCLO) in Ossendrecht. Functies die hij in de jaren zeventig vervulde. De laatste functie in zijn militaire carrière was Hoofd LO&Sport KMA.

De redactie betuigt haar medeleven met familie en vrienden en wenst haar sterkte met het verwerken van dit verlies.

Publicatiedatum: 01 november 2016