Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

NADEREND AFSCHEID VAN JAN VAN DEN DOOL (1)

Door Wil Maaswinkel

Brussel!!

Een verzoek van een vriend is een opdracht

Het verzoek van Paul Lindeboom (gewaardeerd hoofdredacteur) om commandant LO&Sport, voor zijn vertrek naar een nieuwe baan in Brussel, in het zonnetje te zetten is een opdracht die je niet kunt weigeren. Ik had er zin in want de waardering die ik al had voor Jan is de laatste vijf jaar alleen maar gegroeid (daarover later meer).

Het idee van Paul was om ook Vrienden van de LO&Sport die commandant of meerdere van Jan geweest zijn naar herinneringen te vragen. Het was een haastklus maar er waren voldoende reacties voor onderstaand verhaal.

Nulli Cedo (Ik wijk niet) of Regis Ultima Ratio (De laatste hoop van de koning)?

Nulli Cedo is de wapenspreuk van de Infanterie. Regis Ultima Ratio is de wapenspreuk van de artillerie. Weliswaar van de Belgische maar omdat de volgende job van Jan in Brussel is, moet dat kunnen. In mijn visie past Nulli Cedo (nooit ophouden) beter bij Jan. Maar wat velen niet weten: Jan begon als dienstplichtige bij de artillerie! Marcel Wiegmink mailt mij:

"Bij mijn afscheid op de Knobbel in Oldebroek in 2006 sprak ik met Jan over de ervaringen die wij hadden als Hoofd LO&Sport KMA (een functie die we beiden vervulden). Ik zei dat ik het erg leuk vond op de Knobbel afscheid te nemen omdat ik in 1971 hier ben opgekomen als dienstplichtige bij de artillerie; Bleek in de loop van dat gespek dat Jan in hetzelfde legeringsgebouw en praktisch in hetzelfde bed had geslapen bij zijn eerste opkomst bij de artillerie als dienstplichtige: Toeval!?”

Startfunctie LO&Sportofficier

De eerste LO&S functie van Jan was C-LO&Sportgroep Brederodekazerne (Genie). Paul Vlieks was zijn Commandant. Paul vertelt:

"Ik heb toen twee ‘rookies’ meegemaakt. Jan van den Dool en Marien van den Eijnden. Jan was wat lackonieker dan Marien, die direct al zeer serieus was. Ik heb veel bewondering voor hoe die twee zich tot ‘echte’ toppers hebben ontwikkeld. Als Jan een baan krijgt in Brussel, vraag hem dan of we daar een keer met hem kunnen golfen. Er liggen prachtige golfbanen bij Brussel".

Niet buigen niet breken

Wat voor de hand lijkt te liggen, is dat Jan als judoka van de soort was "mee bewegen en dan een punt scoren". In het verhaal over zijn deelname aan twee Elfstedentochten blijkt zijn onverzettelijkheid. Wanneer gaat onverzettelijkheid over in halsstarrigheid? Lees een herinnering die Peter Rommelse heeft:

Ik heb weinig anekdotes over Jan. Wat ik me nog als bijzonderheid herinner, is dat Jan één van de weinigen is geweest die me functioneel kwaad heeft gemaakt. Hij was toen C-LO&Sportgroep op de Oranjekaz en kon zich niet voorstellen dat bij een verplichte reductie van personele middelen voor de hele LO&Sport ook "zijn" Luchtmobiel wat moest inleveren. Ik heb in de commandostructuur niet veel direct met Jan te maken gehad. Aardige vent, prima en zeer betrokken collega.

Als Jan iets in zijn kop heeft

Henk Stuut, de commandant LO&Sport voordat Jan zelf commandant wordt in 2014, mailt over Jan:

"Mijn samenwerking met Jan is al weer een tijdje geleden en een echt voorval dat iets specifieks over Jan zegt herinner ik me niet. Natuurlijk wel in zijn algemeenheid. Jan was initiatiefrijk, had een duidelijke visie over de LO&Sportorganisatie, had overtuigingskracht, wist de materie goed voor het voetlicht te brengen en was ook altijd sterk in de analyse van problemen. Maar zoals jij ook weet, heeft ieder mens ook ontwikkelpunten. Zo was Jan destijds vaak moeilijk af te brengen van zijn mening en ideeën. Hij kon dan weleens drammerig overkomen en soms slecht luisteren. Het aan hem toevertrouwde personeel had daar soms last van. Maar goed, LO&Sportpersoneel was en is (neem ik aan) mondig genoeg om weerwoord te geven. Al met al overheersen zijn kwaliteiten in positieve zin en ben ik er van overtuigd dat hij de afgelopen 4½ jaar een uitstekende C-LO&Sportorganisatie is geweest. Als Jeroen Velders het ook zo goed doet, dan mag de LO&Sportorganisatie zeer tevreden zijn".

Inspireren- Innoveren- Profileren

Ik heb het voorrecht (als oudgediende) Jan de laatste vijf jaar wat vaker te treffen. Voor de doortastendheid waarmee hij bedreigingen pareert en kansen grijpt, heb ik groot respect. Toen "De Zandloper" het blad van de LO&Sport door bezuinigingen niet meer mocht verschijnen, nam Jan het initiatief. Hij onderkende dat communicatie, presentatie en profilering van het dienstvak met een eigen website paste bij deze tijd. Toen het nodig bleek daarvoor de "Stichting Vrienden van het Dienstvak LO&Sport" op te richten, kwam Jan in actie. Hij vormde een bestuur en werd voorzitter. We zaten binnen de kortste keren bij de notaris en de kosten nam Jan persoonlijk voor zijn rekening.

Wat andere sprekende voorbeelden in zijn aanpak:

Succesvolle presentatie voor de Landmachtraad. C-LAS en zijn ondercommandanten geïnformeerd over de LO&Sport visie op Professioneel Trainen en de visie 2020. Groen licht gekregen voor de uitwerking.

Personeelsproblemen aangekaart en oplossingen aangedragen en gerealiseerd. Het Defensie Trainings- en Coaching Systeem (DTCS) gepromoot. Bad Reichenhall met zijn mentale vorming buiten de bezuinigingen weten te houden. De Veteranenvereniging LO&Sport opgericht. Het uitreiken van de herinneringsmedaille aan LO&Sportpersoneel gerealiseerd.

Natuurlijk ben ik geen insider. Maar als oud-commandant weet ik wat het leiden van de LO&Sportorganisatie inhoudt. Vijf commandanten voor hem waren kolonel. Zelf heb ik ervaren wat het verschil is tussen schaken in de krijgsmacht als luitenant-kolonel of kolonel. Jan moest het als eerste weer doen als luitenant-kolonel. Als ik kijk hoe Jan de LO&Sportorganisatie in "magere jaren van de krijgsmacht" heeft geïnspireerd, geïnnoveerd en geprofileerd dan is dat bewonderenswaardig.

Jan, bedankt en veel plezier en succes in Brussel.

Wil Maaswinkel en Jan van den Dool, samen tijdens de oprichting met Richard Wichhart en Johan Bouman.


Publicatiedatum: 13 februari 2019