Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

JAN JOOSEN: DE EERSTE LEEFSTIJLCOACH

Door Paul Lindeboom

Het belang van een nieuwsbericht op intranet, waarin gewag werd gemaakt van het behaalde diploma Leefstijlcoach door Jan Joosen, drong nog niet direct door tot de redactie. Pas 's avonds onder de douche begonnen er ineens alarmbellen te rinkelen, dat dit nieuwsitem een grote informatieve waarde bevat en van belang kan zijn bij het Professioneel Trainen. Met bewondering - Jan is inmiddels een 'stevige' 50-plusser, ga er maar aanstaan om de schoolbanken weer op te zoeken op deze leeftijd - kan er dan ook snel na het binnenhalen van het diploma een interview van hoge kwaliteit gepresenteerd worden.

Wat was de reden of waaruit bestond je motivatie om te kiezen voor een opleiding tot leefstijlcoach?
Jan: "Tijdens mijn huidige functie als trainingsdeskundige (op de Kromhoutkazerne bij TGTF, red.) kwamen er steeds meer vragen over voeding, gezondheid en betere inzetbaarheid. Ook was er binnen de sectie TGTF een werkveld wat zich bezig hield met duurzaam gezonde inzetbaarheid. Mijn kennis over trainingsleer was ruim voldoende om mijn functie in te kunnen vullen maar ik wilde meer. Als er een vraag komt dan wil ik daar antwoord op kunnen geven en dus ben ik mij gaan oriënteren op een studie. Ik had al een verleden als personal trainer maar wilde daar iets extra’s aan toevoegen. Daardoor ben ik uiteindelijk uitgekomen bij de opleiding tot leefstijlcoach. Een post-HBO opleiding aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Een traject van anderhalf jaar met duidelijk herkenbare modules. Belangrijk vond ik, dat het een geaccrediteerde opleiding was, de opleiding moest mij uitdagen en een toegevoegde waarde hebben."

Waaruit bestonden (op hoofdlijnen) de te volgen vakken of modules?
Jan: "De opleiding bestond uit drie modules. De eerste stond in het teken om je eigen leefstijl te ontdekken, te veranderen of bij te sturen. De module is dus op jezelf gericht, waarbij de leerstof toegepast moest worden. Je gaat jezelf dus coachen, je maakt een persoonlijk leercontract wat vervolgens jou naar je persoonlijke doelen moet leiden. De hoofdlijn van de opleiding is dat je coach wordt. De rol van coach gaat ervoor zorgen dat jij de coachee gaat helpen om het op zijn manier te laten plaats vinden. Iets wat voor ons als instructeurs een hele andere benadering is. Hier lag ook mijn grootste uitdaging omdat ik al 35 jaar gewend ben om instructie of trainingen te geven. Ik bepaalde dus vaak wat er moest gaan gebeuren. Nu moest ik leren om tevreden te zijn als iemand tevreden was met een minimale inspanning.

Vakken als voedingsleer, bewegen, mindfullness, en coachen zijn wel de belangrijke pijlers. Dan zijn er ook nog verdiepingen zoals bijvoorbeeld verslaving, diabetes of voeding bij nachtwerkers. Lezingen die weer werden verzorgd door experts uit de praktijk.

Tijdens de tweede module ging je aan de slag met coachee’s.  Het behandelde in de lessen ging je toepassen en uitproberen in de praktijk. Het grote voordeel wat ik had, was dat er tegelijkertijd een pilot is opgestart door het DGI team en ik de rol van leefstijlcoach kon gaan invullen.

De laatste module was meer gericht op groepen. Door het geven  van workshops kun je dus groepen beïnvloeden op een gezondere leefstijl. Niet direct meetbaar maar je bent wel voor meerdere personen bereikbaar."


Hoe voortvarend verliep je opleiding? En hoe viel dit te combineren met je fietssport, die in dit geval als grote nadeel heeft dat er veel trainingsuren in opgaan?
Jan: "Ik kan terugkijken op een goed verloop van de opleiding. De eerste twee modules werden allemaal direct met een positief resultaat afgesloten. Ik had zelfs de ruimte gevonden om na de verplichte opdrachten ook nog verdiepingslagen te maken. Zoals bij de meeste opleidingen werden niet alle verplicht aan te schaffen studie boeken gebruikt. Daar heb ik wel kans toe gezien.

De laatste module die afgesloten werd met een examen verliep wat minder voorspoeding. Mijn eindopdracht en -presentatie had ik ruimschoots op tijd klaar en hoefde allen nog maar ingeleverd of gegeven te worden. Ik had dus ruimschoots de tijd om mij voor te bereiden op het theorie examen. Dit werd echter verstoord door het overlijden van mijn vader waardoor de focus en de wil helemaal weg waren. Tot mijn eigen verbazing heb ik het theorie examen toch direct behaald maar mijn eindpresentatie had nog wat vragen opgeroepen. Deze vragen heb ik kunnen beantwoorden aan de examencommissie zodat uiteindelijk alles positief afgerond is.

Deze studie heeft me weer vele inzichten en energie gegeven. Natuurlijk kun je de tijd maar een keer besteden en dat betekende dat ik ingecalculeerd had dat ik niet zoveel zou kunnen fietsen. Als ik het fietsjaar 2017 analyseer, is die gedachte niet uitgekomen. Met een mooie fietsreis door Italië en een fiets weekend (waaronder de Marmotte) in Frankrijk zijn er toch meer dan 10.000 kilometers gemaakt. Ik heb mijn tijd dus prima kunnen combineren, ondanks de  studiebelasting van 10 tot 14 uur per week."

Nu je klaar bent: wat ga je op korte termijn al ‘in de markt zetten’ als leefstijlcoach? En ga je dit combineren met je (bij mij bekende) activiteiten als opsteller van trainingsschema’s?
Jan: "Ik maak dagelijks gebruik van de kennis die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan. Ik coach nog steeds een aantal collegae, en ik adviseer daar waar nodig is. Zo is er contact met de MGGZ om te kijken wat leefstijlcoaching kan betekenen voor hun doelgroep. Ook de Koninklijke Marechaussee is aan het bekijken hoe zij een pilot op kunnen zetten m.b.t. leefstijlcoaching. Zoals je ziet, ben ik dus op verschillende terreinen mijn kennis en ervaring aan het gebruiken.

Daarnaast ben ik gestart met het opzetten van een eigen onderneming. “Vital Reality” wordt een bedrijf wat vitaliteitstrainingen aan bedrijven gaat geven en ook de leefstijlcoach daarbij nodig heeft. Ook het bedrijfsleven heeft te maken met dezelfde problematiek. Langer doorwerken, meer werkdruk, arbeidsverzuim, minder vitalere personeelsleden maar ook de plicht om goed voor het personeel te zorgen. Ik zie dus veel kansen om daar mijn opgedane kennis en ervaring te gebruiken."


Wat zie je als mogelijkheden om binnen defensie tewerk te gaan als leefstijlcoach?En hoe waren de ervaringen van de deelnemers op de Kromhoutkazerne?
Jan: "De vraag wordt steeds luider, ervaringen bij luchtmobiel, bij Staf Clas en de Bestuursstaf zijn zo positief dat de leefstijlcoach al een bekend begrip geworden is. Ook de LO&Sportorganisatie heeft in het reorganisatieplan leefstijlcoaches opgenomen. De leefstijlcoach zou een fantastische aanvulling zijn op elke LO&Sportgroep.  Overal zijn er militairen die geholpen kunnen worden door een leefstijlcoach. Het doel van een leefstijlcoach is om preventief een bijdrage te kunnen leveren. De kans is erg groot dat de leefstijlcoach per 1 januari 2019 opgenomen gaat worden in het basis zorgpakket van de zorgverzekeraar.

Er zijn dus heel wat positieve ontwikkelingen v.w.b. de leefstijlcoach binnen defensie en in de maatschappij, en ik ben trots dat ik daar deel van mag uitmaken."

Publicatiedatum: 24 mei 2018