Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


Alle uitgaven van Impuls, gepubliceerd in 1976:


1976-januari editie 10

In de eerste uitgave van 1976 al wat meer leesbare variatie in de oefengebieden. Deze keer aandacht voor het schermen, honkbal en wielrennen, maar komt ook de Prognoseloop nogmaals aan bod.
De schermsport krijgt aandacht vanwege het 75-jarige bestaan van de KOOS, de Koninklijke OnderOfficiers Schermbond, toen nog een grote sport binnen Defensie.
Wielrennen was toen ook al een hele grote sport want de hoogtijdagen van de TI-Raleigh ploeg met Raas, Knetemann en Zoetemelk. Aanleiding voor Hans Vogelaar om een artikel over Wielrennen en Doping te schrijven. Bah!


1976-mei/juni editie 11

Vanaf IMPULS 11 begint de inhoud al behoorlijk gevarieerd te worden. Vakinhoudelijke artikelen (zoals een artikel over inspanningsfysiologie of prestatiemeting) en artikelen over de Hogere OnderOfficiers Vorming.
Maar ook de sport zelf komt ruim aan bod, zoals een artikel over een zwemcircuit (door burgerleraar Carl Scheepmaker, die 21 jaar op de SMLO werkzaam was. Of wat te denken van het verslag van Hans Speelman over de cursus Oefenmeester Badminton, waarvoor liefst 23 sportinstructeurs wisten te slagen. Zegt genoeg over de populariteit van deze sport in het laatste deel van de 20e eeuw.