Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

OPLEIDING INSTRUCTEUR TBBV

Door Jop Hengst i.s.m. Johan Sanders

Al sinds begin 2000 verzorgt de LO&Sport de lessen ,,Tijdelijk Beperken van Bewegings Vrijheid’’ (TBBV) voor eenheden die op missie worden gestuurd. De lessen die in de volksmond ook wel tie-wrappen worden genoemd, zijn onder gebracht als een specialistische module binnen het oefengebied MZV. De LO&Sport heeft de opdracht gekregen om TBBV verder te borgen binnen de O&T Clas en zich voor te bereiden om de scenario’s binnen het TBBV uit te breiden. Op deze manier word TBBV breder toepasbaar en worden de inzetmogelijkheden van eenheden vergroot.

Op 22 februari is de cursus instructeur TBBV van start gegaan. Met sportinstructeurs vanuit verschillende uithoeken, met veel affiniteit en specialisme op het gebied van MZV kwamen we samen op de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn. Daar begon de opleiding o.l.v. de instructeurs van de KMAR.

We kregen een inzage over de werkwijze, procedures en technische vaardigheden die men hanteert bij de KMAR. Daar horen natuurlijk ook wat boekwerken bij vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving. Naast het inzoomen op het oefengebied MZV is het doel van deze TBBV cursus om een uniformele samenwerking te creëren om het doel van de werkzaamheden/opdracht op een zo veilig mogelijke manier te bereiken.

Een ieder kreeg materiaal toebedeeld. Een koppel met holster, wapenstok en een set handboeien. Na een stuk theorie over wet- en regelgeving gingen we aan de slag met AZV (Aanhouding- en ZelfverdedigingVaardigheden, red.) . Daarna kwam het aanhouden aan de beurt. De handboeien kwamen tevoorschijn en er werd opgeschaald in het aanhouden van meewerkend tot niet meewerkende verdachten.

  • IMG-20210316-WA0000
  • IMG-20210316-WA0001
  • IMG-20210316-WA0002
  • IMG-20210316-WA0003
  • IMG-20210316-WA0004


Vanuit verschillende posities en situaties hebben we tot in den treure beoefend. Ook de fixeertechnieken, op de pols, arm, nek en benen werden met een groep enthousiaste sportinstructeurs met overtuiging beoefend. De pijnprikkels kwamen erbij en in de rol van verdachte hield men zich niet in. Dit zorgde voor spectaculaire situaties.

Het geweld diende te allen tijde proportioneel en subsidiair te zijn. Het opschalen van geweldmiddelen ging verder en zo kwamen we uit bij het gebruik van de wapenstok en het handvuurwapen. Het inschatten van een situatie in combinatie met de wet- en regelgeving was een mooie opgave voor ons als militairen van de Landmacht.

De eerste week werd afgesloten met een opdracht voor onderlinge instructie, waar we zelf de lessen met de aangeleerde technieken gingen verzorgen.

In de 2e week werd de context meer benadrukt. We gingen aan de slag met voertuigen, andere ruimtes en verschillende scenario’s. Ook werd er al voorbereid op de vaardigheidsproeven en de PVB waarin je in verschillende casussen een passende aanpak moest laten zien. Met behulp van meerdere acteurs konden we dit realistisch oefenen. De verschillende soorten van agressie kwamen hier ook aan bod. Door hier op in te zoomen werd steeds beter zichtbaar op welke manier je het beste te werk kon gaan. De acteurs waren meesters in het vertolken van hun rol dus de casussen werden realistisch aangelopen.

De vaardigheidsproeven en PVB zijn door een ieder behaald.

Al met al kunnen we spreken over een geslaagde periode. De opgedane kennis, vaardigheden en bevoegdheden stellen ons in staat om het TBBV te kunnen uitbreiden en daarmee te kunnen reageren op elke klantvraag. Een woord van dank gaat uit naar de IBT-instructiegroep van de Kmar o.l.v. Elnt Temming die de cursus op een zeer prettige en professionele wijze heeft verzorgd.

Publicatiedatum: 14 april 2021