Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

25 JAAR ZANDLOPER:
HET ONTSTAAN VAN DE ZANDLOPER DOOR HOOFDREDACTEUR RUUD MAKARAWUNG

De redactie heeft inmiddels ruim aandacht geschonken aan het 25-jarige jubileum. We begonnen met een dubbelinterview (in Rhenen) met de 2 langst dienende hoofdredacteuren Richard Wichhart en Rob Jansen en aansluitend de herpublicatie van hun favoriete artikel/interview uit die lange Zandloper-geschiedenis. Daarna was het de beurt aan Ron Gits, die de scepter ook een jaar of twee gehanteerd heeft. Ron nam het stokje over van Ruud Makarawung, waarmee we aanbeland zijn bij de geboorte van de Zandloper. Ruud beschrijft in het onderstaande artikel het volledige ontstaan van ons prachtige bedrijfsblad.

Herinneringen van Ruud
De herinneringen over het ontstaan van de Zandloper zitten inmiddels wel 25 jaar terug ergens in een hersendeel ver weg opgeslagen. In deze brief moet je maar schrappen wat minder relevant is. Ik schrijf nu gewoon mijn herinnering op.

In de periode 1992 – 1996 zorgden de politiek, en in het verlengde C-COKL, voor veel rumoer op de werkvloer. In het kader van de bezuinigingen moesten besluiten genomen worden om te voldoen aan nieuwe missies en doelstellingen. Op alle LO&Sportbureaus werden wij daar mee geconfronteerd.

Zoals bij iedere reorganisatie ontstaat er een onzekere dynamiek waarin individuele perspectieven dichtbij komen. Ook bij onze sportofficieren waren er kundige collega’s die de uitdaging aangingen.

Daar lagen ook kansen! Voor mij zag ik de uitdaging om ons LO&Sport DNA uit te dragen naar een bewustwording, zowel binnen als buiten de LO&sportorganisatie. Inmiddels had ik zelf mijn marketing/PR studie afgerond met een scriptie communicatie over een vliegveld in Limburg.

Tijdens de studie overviel mij regelmatig de gedachte waarom wij binnen de LO&Sport geen intern communicatieorgaan hadden. Vroeger kenden wij het blad Impuls en de Legerkoerier. Niet echt PR exposure voor onze organisatie zoals ik dat in gedachte had.

Artikelen vanuit TGTF: direct al te lezen in de allereerste Zandloper.

Ik werd mij bewust van de kennis, kracht, kwaliteit en passie van onze organisatie. In die tijd had ik de indruk dat ik daar alleen in stond. We waren immers de meest unieke sportorganisatie in de wereld? In vele sportbonden waren wij vertegenwoordigd. Zowel op bestuurlijk - , opleidings- als op trainingsniveau. Ook zeker gezien de LO&Sport samenwerking met gepassioneerde professionals Frank Bettina en Jos van Dijk van TGTF /sportmedisch centrum.

In het kader van alle reorganisaties, gepaard met bezuinigingen, wilde ik in- en extern deze bewustwording uitdragen. Het kan niet zo zijn dat men ons weg bezuinigde. Ik kan mij nog herinneren dat RVE-denken een pijler werd. Zo ontstond ook de gedachte dat wij als LO&Sportorganisatie met onze kwaliteiten zelf budgetten konden realiseren. Het idee om nationale kampioenschappen voor meerdere sportbonden te organiseren was er een van. Boot Camps organiseren voor civiele bedrijven en verenigingen. En zo had ik meerdere ideeën en ook ingangen om vooral zelf budgetten te creëren.

Mijn missie was:

  1. Hoe  intensiever de reorganisaties zich aandienden, des te krachtiger moeten wij het accent leggen op exposure van de LO en Sportorganisatie door middel van communicatie.
  2. Interne bewustwording van de uniciteit van ons LO&Sport DNA; Onze kwaliteiten, van zowel van onze bestuurders als van de sportinstructeurs, voor het voetlicht brengen. Grondslag voor eigen ‘huisorgaan’. Collegialiteit en respect naar elkaar was een belangrijk gevolg.
  3. In die tijd werden de eerste collega’s uitgezonden; Hen volgen met verhalen versterkte de DNA band van onze collega’s.
  4. Externe partijen/ organisaties laten inzien dat wij als LO&Sportorganisatie onmisbaar zijn voor fysieke en mentale vorming van goede getrainde militairen, met als onmisbare bijvangst de gezondheid en sportbeleving.
Artikelen vanuit het uitzendgebied: Arthur Vaessen.

De toenmalige C-LO&Sportorganisatie, Jaap de Groot, gaf mij groen licht en ik mocht aan de gang. Te beginnen met het huisorgaan. De eerste redactieraad werd opgericht na mijn zoektocht naar collega’s die kennis hadden van opmaak/design, redactionele vaardigheden en computerkennis. Jacco van de Burg, Rob Jansen en Ron Gits waren direct enthousiast. Er moest een toepasselijke naam worden verzonnen. Deze vraag werd breed uitgezet en de redactie stond open voor de beste ideeën. Het eerste (proef) exemplaar, zonder logo, werd uitgegeven in 1994.

De naam van ons bedrijfsblad
Uiteindelijk werd er voor ‘de Zandloper’ gekozen. De gedachte achter deze titel was de letterlijke functie van een zandloper. Als je deze omkeert loopt het zand (kennis en ervaring) van boven naar beneden, top-down. Als deze weer omgedraaid wordt, visualiseert het bottom-up . De gedachte hierbij was dat kennis en ervaring maximaal benut wordt in (politieke) besluitvormingsprocessen.

Ik wilde hiermee bewerkstelligen dat de politieke ‘uitdagingen’ met onze kennis en ervaring optimaal vorm gegeven konden worden. Met als resultaat meer herkenning in het gekozen beleid en dus meer motivatie vanuit de LO&Sportgroepen.

Dankwoord van C-LO&Sport aan Ruud Makarawung.

Tevens is in deze tenaamstelling de metafoor opgesloten van:

- Landmacht: Zand

- Beweging, snelheid en meten van prestaties: Loper

Als LO&Sportinstructeur met een nieuwe PR-nevenfunctie ging ik op zoek bij de sportbureaus en TGTF naar goede verhalen voor ons huisorgaan. Het rijtje wat ik in mijn gedachte had was oneindig, zoveel goede kerels die voldoen aan onze ‘missie’.

DE START VAN DE ZANDLOPER!

Publicatiedatum: 19 april 2019