Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INTERVIEW JEROEN VELDERS 2019-2022

Door Paul Lindeboom
Jeroen als presentator van Jazz Epe, elke zomer een hoogtepunt op de Veluwe.


Dit is het derde en laatste deel van een drieluik aan interviews met Jeroen Velders, de nieuwe commandant van de LO&Sportorganisatie KL. Op 18 februari startten we met een herhaling van een interview dat Richard Wichhart in 2003 met Jeroen hield, dat vooral bedoeld was om degenen te informeren die Jeroen nog niet (of slechts zijdelings) kenden want na zijn functie als C-Regio Noord was hij een aantal jaren buiten de LO&Sportorganisatie geplaatst, en vertoefde grotendeels in het buitenland. Op 24 april hielden we dan een echt interview met Jeroen om de periode na Richard's interview te belichten. En nu sluiten we dan af met Jeroen's kijk op de toekomst, waarbij het jaartal 2022 uiteraard niet in beton gegoten is. De gestelde vragen hebben vooral betrekking op de presentatie van zijn missie & visie die Jeroen op 12 juni in Soesterberg aan al zijn ondercommandanten gaf.

Hoe is je visie  tot stand gekomen en vanaf wanneer ben je daar grofweg over na gaan denken (en gaan praten)?
"Ik ben informeel begonnen op 15 maart. Was niet helemaal vrij van enige voorkennis over de LO&Sport, heb daardoor geen gebruik gemaakt van de 100 dagen regeling. Ik zou een honderd uren regel hanteren en heb mijn Stafpersoneel aangegeven: “en de tijd loopt”. Toen ik in het warme bad terug kwam hoorde ik vanuit vele geledingen dat collega’s op zoek waren naar richting. Dat gecombineerd met het feit dat ik een koude start moest maken omdat Jan van den Dool al op 1 maart gestart was in Brussel. Ik wilde dus ook snel komen met mijn richting. Ik heb zo snel mogelijk een hei-sessie gepland met het Managementteam waarin we gezamenlijk 2 dagen lang de diepte in zijn gegaan. Dat heeft geresulteerd in de Missie, Visie & het Operatieconcept zoals die in 2 platen is vast gelegd."Links de

 

Jeroen, je gaf tijdens het presenteren van je visie aan dat je de denkkracht van je lijnmanagers wil losmaken. Hoe denk je dat te gaan bereiken?
"Op 12 juni heb ik de eerste aanzet gegeven van mijn Missie, Visie & het Operatieconcept. M.a.w. ik realiseer mij heel goed dat dit voor de lijnmanagers de eerst keer was dat ze deelgenot werden gemaakt van mijn ‘kijk op de wereld’. Hierbij heb ik bewust de scherpe kanten benadrukt en mensen uitgedaagd om te reageren. Daarna zal dit proces in zijn algemeenheid veel tijd in beslag nemen. Ik zet dan ook in op de kracht van herhaling en het kweken van gezamenlijk besef dat groei en verandering heel veel energie van ons allen zal vergen. Bovenal staat dat hier de kosten voor de baten uitgaan."

Als ik je presentatie op 12 juni grofweg samenvat, dan is het een beetje een monoloog geworden. Terwijl je misschien had gehoopt dat het meer zou vonken, kwam het vuur vooral uit jouw mond. Nu we 4 maanden verder zijn en jij terugkijkt, heeft het voldaan aan je verwachting of juist niet?
"Het heeft meer dan voldaan aan mijn verwachtingen. Ik zie de presentatie van 12 juni jl. als een vertrekpunt van de nieuwe toekomstbestendige LO&Sportorganisatie KL. Gedurende de werkbezoeken, de in-gesprek-sessies en de Diensvakdag heb ik in gesprekken genoten van de werkbeleving en collegialiteit binnen de LO&Sportorganisatie. De inhoudelijke scherpte waarnaar ik op zoek ben (zonder de relatie nadelig te beïnvloeden) komt steeds duidelijker naar voren. Het gaat om de kracht van de boodschap; transparantie en eenvoud. We spreken allen dezelfde taal!"

 

De termen Opplan/Opbevel en ‘in de lijn’ zijn bij mij blijven hangen en suggereren meer militaire aansturing. Zit ik met deze gedachtengang op de goede weg?
"Absoluut! Zowel tijdens de Co-overdracht als de DVD heb ik benadrukt dat het vakmanschap binnen de LO&Sportorganisatie het direct gevolg wordt van de aanwezigheid van de militaire specialisten. Op basis van mijn ervaring buiten de LO&Sportorgansatie ben ik de mening toegedaan dat de LO&Sportorganisatie meer groen, ook tussen de oren, moet worden."

Wat was de belangrijkste boodschap die je hebt willen meegeven?
"Laten wij elkaar helpen om het beste uit ons zelf te halen."

Vakmanschap + elkaar helpen in 1 beeld.

Publicatiedatum: 18 oktober 2019