Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
VETERANENDAG 2024
Door Oscar Prins

 

Zaterdag 29 juni wordt voor de 20e keer de Nederlandse Veteranendag georganiseerd in Den Haag. Precies zoals het ooit begon in 2005, op de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard.  Er wordt een nationaal defilé gelopen voor Z.M. de Koning en er is een gezamenlijke afsluiting met muziek op het Malieveld.

Maj Joost de Jong en ikzelf gaan er voor zorgen dat deze dag optimaal beleefd kan worden door begeleiding te geven aan een delegatie van de LO&Sport organisatie. Nevendoel is het presenteren van de LO&Sport als gewaardeerd counter partner die een belangrijke bijlage levert aan gevechtskracht tijdens missies.

Meelopen in een defilé, toegeklapt worden door publiek, langs de eretribune lopen, waarom zou je hier vrijwillig aan deel willen nemen? Alleen omdat je deelgenomen hebt aan een missie?

Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen redenen om wel of niet deel te nemen aan deze dag. Het valt ook niet mee om jezelf centraal te zetten of om trots uit te stralen.  Het past niet zo om jezelf boven een ander te zetten of om te laten zien wat je goed gedaan hebt.
Toch mag je af en toe Trots zijn op wat je gedaan hebt. In een zoektocht naar de kernwaarde trots kwam ik de volgende verklarende teksten tegen.

  • Veteranendag 2018 (15)
  • veteranen 2019 foto 2
  • Veteranendag 2018 (3)
  • Veteranendag 2018 (4)
  • Veteranendag 2018 (6)
  • Veteranendag 2018 (7)
  • Veteranendag 2018 (8)
  • Veteranendag 2018 (10)
  • Veteranendag 2018 (9)
  • veteranen 2019


‘De kernwaarde trots is een gevoel en vormt het fundament voor de overige kernwaarden. Trots kan niet op één moment ontwikkeld worden maar moet groeien, er moet samen aan gewerkt worden. Trots is iets wat altijd en overal gevoed kan worden, trots is een gevolg van een integraal proces en wordt zichtbaar in gedrag. Trots is het resultaat (gevolg) van een proces dat naar een gevoel van succes leidt (Lewis & Haviland, 1993) en is belangrijk voor het persoonlijke welzijn. Trots ontstaat wanneer men vindt dat eigen gedrag geslaagd is, vergeleken met een bepaalde standaard, norm of doel. De emotie Trots komt voor wanneer er positieve gebeurtenissen plaats vinden. Goede prestaties resulteren vaak in gevoelens van trots. Maar om een prestatie als “goed” te kwalificeren, moet de prestatie vergeleken worden met de gestelde doelen of prestaties van anderen en is de evaluatie ervan gebaseerd op complimenten gegeven door anderen.’
Vanuit mijn eerdere ervaringen kan ik delen dat deelname aan de Veteranendag iets met je doet. Duidelijk wordt dat het publiek, de Koning en iedereen die verder aanzit op de eretribune waardering heeft voor de inzet van militairen. De dag laat je stilstaan bij de bijzonder geleverde inzet tijdens een uitzending en geeft je een terugblik  en laat je reflecteren. De dag geeft je een samen gevoel en het gevoel van waardering wat zich in mijn geval vertaald heeft naar gepaste trots.

Ook dit jaar willen we met een mooie club LO&Sportinstructeurs presenteren tijdens het defilé. Denk nog eens na wat deze dag voor jou kan opleveren. Mocht je open staan voor de ervaring dan nodigen wij je uit je aan te melden (bij Joost de Jong).


Publicatiedatum: 11 april 2024


Selectie van eerder door veteranen geschreven artikelen:
 

- Bas Wachtmeester missie-record
- Eric Noorlander in Polen
- Libanon terugblik
- Nathalie Oharek in Mazar
- Sietse in Irak
- Srebrenica 25 jaar later