Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

KORPS-STATUS LO&SPORT KOMT IN EEN STROOMVERSNELLING
Door Pieter van der Peet

De diverse korpsen die Nederland rijk is of was

Via dit bericht wil ik jullie rond de feestdagen nog even laten weten dat er voor de LO&Sportorganisatie grote stappen zijn gezet op weg naar een Korps-status.

Dit jaar hebben Aooi Johan Veenstra en ikzelf energie gestoken om de voorzitter van de Traditie-commissie KL (Brigade- Generaal Ducheine) en C-LAS (Luitenant-Generaal Wijnen) te overtuigen dat de LO&Sport voldoet aan de eisen om een Korps-status te verkrijgen.
Wetende dat C-LAS binnenkort afscheid neemt, hebben we vlak voor de feestdagen nog even extra gas gegeven.

De stand van zaken is nu als volgt:
C-LAS is akkoord gegaan met overgang van Dienstvak naar Korps LO&S, onder de conditie dat we – omdat het CLAS losse korpsen wil vermijden – een indeling bij het Dienstvak Logistiek zullen inregelen.

De Dienstvakoudste Logistiek, bgen Solkesz, is hiervan op de hoogte.
Hij ondersteunt de meerwaarde ook voor de fundering en ondersteuning van onze ‘nieuwe’ en groeiende identiteit in de dienstvakstructuur (vd Logistiek) waarin zij kennis en capaciteit bundelen voor de traditiehandhaving en –beleving.


Op 30 januari heb ik een gesprek met bgen Solkesz waarin ik met hem doorspreek wat de consequenties hiervan zijn.
Aanvankelijk moest ik even wennen aan het feit dat we onder een ander dienstvak komen te hangen. Echter, als je nadenkt dat bijvoorbeeld het Korps Commandotroepen onder het Wapen der Infanterie hangt en het Korps Militaire Administratie onder het Dienstvak Logistiek (om maar eens 2 korpsen te noemen) is het geen gekke gedachte. Ieder korps of regiment valt namelijk wel onder een wapen of dienstvak. Uiteraard heeft het onderbrengen bij het Dienstvak Logistiek geen gevolgen voor ons eigen embleem waar onze voorgangers hard voor hebben gestreden.
Wij blijven ons eigen baretembleem, borstembleem, kraagspiegels, etc behouden. Evenals onze eenheidsvlag die mogelijk uitgebreid gaat worden met een Vaandel.

In het voorjaar van 2024 zal de voorzitter van de Traditieraad KL een aanvraag voor de aanpassing van het Koninklijk Besluit Traditiehandhaving KL voorbereiden. Hij maakt dan gebruik van onze oorspronkelijke aanvraag en motivatie. 
Naar mijn mening is dit een waardering die ons nog weer beter op de kaart zet in de militaire omgeving.

Als er meer nieuws te melden is, zal ik dat zeker weer doen. Ik wens jullie hele fijne feestdagen toe!

Publicatiedatum: 25 december 2024