Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
IN MEMORIAM: BEN VERKERKE
Door Wil Maaswinkel i.s.m. Jan Kasper

Oud-collega Jan Kasper stuurde de redactie het overlijdensbericht van Ben Verkerke (klik hier), een memorabele collega. Veel collega’s en lezers van Fitforaction zullen Ben kennen. Eind jaren zestig deed Ben als militair de opleiding aan de HALO. Ben zijn laatste functie in de LO&Sport was op de SMLO in Hooghalen (de huidige LO&Sportschool, red.). Hij was daar Hoofd Opleidingszaken in de rang van kapitein. In 1975 vertrok Ben uit de LO&Sport. Hij werd toen directeur op het CIOS in Overveen, ook daarvan zullen velen hem kennen. Daarna was Ben ook nog directeur NOC*NSF. Dus Ben was beslist geen onbekende in de sport. Jan Kasper heeft het meest met hem samengewerkt en had nog altijd vriendschappelijke contacten met Ben en zijn (ook) kortgeleden overleden vrouw Yvonne. Jan heeft op verzoek van de kinderen van Ben Gesproken op de crematie. Bijgaand wat Jan (ingekort en ontdaan van de “ik vorm”) heeft gezegd over Ben op de crematie.

Ben Verkerke
Meer dan een halve eeuw aan elkaar verbonden als student aan de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding eind jaren 60, collega bij Defensie, Management in de topsport en als vriend.
Regelmatige wederzijdse visites op de vele plaatsen in Nederland waar we met de gezinnen hebben gewoond. Van Apeldoorn, Voorburg, Hooghalen, Overveen en Akkrum, tot uiteindelijk door de uitdrukkelijke wens om dicht bij de kinderen en kleinkinderen te wonen voor Bloemendaal werd gekozen.

Vooruitziende blik
Een bijzondere collega met een vooruitziende blik, zoals blijkt uit het boek Fit for Action over de Geschiedenis van de Lichamelijke Oefening in de Krijgsmacht. In 1973 precies 50 jaar geleden worden op de SMLO, het opleidingsinstituut van de LO&Sport in de Koninklijke Landmacht, heroriëntatiecursussen voor sportpersoneel georganiseerd. Kapitein Verkerke van de Marechaussee en Hoofdinstructeur op het Opleidingsinstituut geeft een all over view over de systematiek van de Lichamelijke oefening van de voorbije jaren in het leger en geeft daarna praktijk les in het trampoline springen.

Bijzonder en zeer ongewoon
Welke bijdrage levert trampoline springen immers aan de fitheid van de militair? Zijn collega, en de helaas ook onlangs onverwacht overleden, kapitein Leen Pfrommer, de bekende schaatscoach, was door Ben gevraagd om de sportinstructeurs kennis te laten maken met intensieve schaatsoefeningen. Toen al bestond de visie bij Ben dat alzijdig bewegen meer plezier, betere prestaties en minder blessures in de sport en de lichamelijke opvoeding zou brengen. Veertig jaar later bleek deze visie door de afdeling bewegingswetenschappen van de VU wetenschappelijk te kunnen worden onderbouwd.

Samenwerken
Bij de Koninklijke Landmacht wist Ben als “sportmanager“ een samenwerking tot stand te brengen met de douane, de rijkspolitie en de marechaussee om ook voor die overheidsinstellingen sportinstructeurs op te leiden.
Onverwacht verliet Ben Defensie voor de prachtige baan van directeur van het CIOS. Van Hooghalen verhuisde de familie naar Overveen, vlakbij het landgoed Duinlust, waar het CIOS gevestigd was.
Het instituut dat in 1947 werd opgericht en dit jaar 75 jaar bestaat. Bij de voorbereiding van de aanstaande viering van dit jubileum in oktober a.s. was Ben natuurlijk ook betrokken.

  • DE-klas 1972-73
  • Ben en Yvonne en zoon Patrick
  • Landgoed Duinlust
  • ben-en-yvonne
  • NOC-NSF hoofdgebouw
  • NOC-NSF logo


Betrokkenheid
Als directeur van het CIOS wachtte hem een moeilijke reorganisatie klus. Als zo’n door het Ministerie gestuurde zware onderwijs reorganisatie met succes is afgerond, zou je denken: “Even pas op de plaats en kijken hoe de reorganisatie zich ontwikkelt”. Bijzonder, want bij Ben was niets minder waar.

Uitdagingen
Uitdagend werd de aanstelling die volgde bij NOC*NSF, als Algemeen Directeur op het nationale sportcentrum Papendal. Naast deze functie in de topsport was hij namelijk ook nog bestuurder bij de Nederlandse Skibond.
De nieuwe baan bracht voor Ben veel reizen met zich mee. Ook met Yvonne. De Olympische Spelen werden van dichtbij meegemaakt.

Brede visie
In die periode werd voor trainers en managers in de sport het prachtige idee ‘PUM project’ ontwikkeld, dat staat voor Programma Uitzending Managers. Een project dat samen met VNO-NCW (fusie tussen het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW), red.) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd opgetuigd. Gepensioneerde managers werden met hun kennis, kunde en ervaring uitgezonden om in ontwikkelingslanden projecten op te pakken. Een succes project.

Daarna met pensioen? Nee, natuurlijk niet
Bijzonder en nieuw was dat Ben als zelfstandig ondernemer een Advies en Consultancy BV begon.
Alle kennis en ervaring opgedaan bij Defensie, het Onderwijs en in Management en Bestuur werd benut om als consultant aan de gang te gaan. Met het fameuze interim management bureau De Boer en Croon in Haarlem ging hij samenwerken met onder andere de oud-voorzitter van de KNVB Jos Staatsen om organisaties en overheden met de ontwikkeling van Sport en Recreatie te helpen met beleidsadviezen.


Van bijkletsen kwam het niet meer
Er was al een afspraak om even bij te kletsen over de slopende emotionele en verdrietige tijd van de afgelopen maanden door het overlijden van zijn vrouw en over de periode die voor hem lag. Hij had veel steun van de kinderen, en was betrokken bij het jubileum van het CIOS, en had het golfen en bridgen weer opgepakt. Onverwacht belde zijn zoon Patrick met het bizarre nieuws dat Ben plotseling was overleden.
Jan heeft even gevloekt.
Ook aan het einde weer bijzonder. Maar deze keer onverwacht en verdrietig.


Publicatiedatum: 16 augustus 2023