Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

COMBATHOUDING IN RELATIE TOT AIRSOFT

Door Marcel van Panhuis en Hendrik Wibbelink
Marcel & Hendrik, fysieke trainers


Onlangs kocht 12 Infanteriebataljon AASLT Regiment van Heutsz (RvH) een set Airsoft wapens (HK416 en Glock) om te bezien in hoeverre Airsoft kan bijdragen aan verhoging van de schietvaardigheid voor eenheden die speciale operaties moeten kunnen ondersteunen (SOF Support). Het gebruik van deze wapens staat nog in de kinderschoenen, maar blijkt nu al een waardevolle aanvulling. Zo is Airsoft is een ideaal middel om taakspecifiek te trainen, kan het middel vrijwel overal gebruikt worden en beperkt het gebruik zich dus niet tot nationaal schaarse middelen, zoals schietbanen en shoothouses. Daarnaast is Airsoft munitie altijd voorradig en kost het een fractie van de schaarse FX-munitie.

Airsoft is een systeem dat al veel gebruikt wordt in de burgermaatschappij. Er worden inmiddels complete campagnes gevoerd in verschillende terreinen. De regelgeving is een stuk flexibeler ten opzichte van FX of scherpe munitie. Mooie bijkomstigheid is dat de balletjes waarmee geschoten wordt biologisch afbreekbaar zijn.
Airsoft wordt binnen defensie niet breed gebruikt. Mede daarom is er een demo georganiseerd waarbij personeel van Staf CLAS aanwezig was om de mogelijkheden van het systeem te bekijken en te evalueren.

Marcel doceert het Airsoft systeem

Voor ons als fysieke trainers/sportinstructeurs is Airsoft een ideaal middel om taakspecifiek te trainen. Militairen in de juiste houding laten schieten en verplaatsen is vooralsnog voornamelijk de taak van de onderofficier schietinstructeur. Hier zou de sportinstructeur een grotere rol in kunnen krijgen. Iemand goed laten verplaatsen en laten staan in diverse houdingen is onze core business. Wanneer Airsoft opgenomen wordt in het sportprogramma kan de sportinstructeur in de les aandacht besteden aan schiethoudingen, zowel statisch als dynamisch, binnen in de sportzaal en buiten. Het resultaat is direct zichtbaar. (Nog) niet iedere eenheid vraagt om deze expertise van hun sportinstructeur. 12 Infbat AASLT loopt hierin voorop. Airsoft opnemen in het programma vraagt maatwerk van ons als LO&Sportorganisatie en dat lukt tot dusver buitengewoon goed. Om zich de materie eigen te maken hebben een aantal sportinstructeurs van 12 Infbat AASLT o.a. de CQB (Close Quarter Battle) opleiding gevolgd.

Actie in het Schiethuis

Terugkijkend hebben de medewerkers van Staf CLAS zich een goed beeld kunnen vormen van de eindeloze mogelijkheden die het Airsoft systeem kan bieden en hoe het systeem ingebed van worden binnen de LO lessen.

Publicatiedatum: 20 juli 2020