Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INTERVIEW MET KEYNOTESPEAKER LUUK 'NSCA' NISSEN

Door Wil Maaswinkel

Soms is er zo'n moment, je praat als “oudje” met een jonge LO&Sportmedewerker (in dit geval Luuk Nissen) en je herkent de passie voor het vak en de organisatie. Als je dan ook nog hoort dat zo'n “rookie” is uitgenodigd voor een keynotespeech op het jaarlijkse congres van een gerenommeerde organisatie in Amerika, dan slaan de interesse en nieuwsgierigheid toe. Onderstaande vragen zijn het gevolg van die nieuwsgierigheid.

Luuk, Je bent uitgenodigd, als keynotespreker bij het jaarlijkse congres van de National Strength and Conditioning Association (NSCA) in San Antonio (Texas). Dat lijkt me een eervolle uitnodiging. Hoe kwam je aan die uitnodiging en wat waren de thema's van het congres?
“Mogen presenteren op het jaarlijkse congres van NSCA Tactical was absoluut een eer. Zeker als je beseft dat de NSCA voor fysieke trainers en coaches wereldwijd de leidende kennisautoriteit is op het gebied van fysieke training en sport. Als er een organisatie is die continu up-to-date is met de laatste ontwikkelingen in ons werkveld, dan zijn zij het. We mogen er als LO&Sportorganisatie trots op zijn dat we op dat podium als voorbeeld mogen dienen voor collega professionals.

De uitnodiging hebben we dan ook helemaal aan ons zelf te danken. We hebben de afgelopen 2 jaar intensief met de NSCA samengewerkt. Tijdens hun bezoeken in Nederland hebben onze instructeurs en de manier waarop we georganiseerd zijn een professionele indruk op de NSCA gemaakt. Zij hadden al snel in de gaten dat de manier waarop wij dingen doen, ook reuze interessant kon zijn voor partners uit hun eigen netwerk. Bijvoorbeeld de US Army om er maar eentje te noemen.”


Waren er nog meer (keynote)sprekers en wat waren de onderwerpen die zij brachten?
“In totaal waren er zo’n 50 presentaties en praktijksessies, verdeeld over 4 dagen. Wat ikzelf wel mooi vond, was de diversiteit aan onderwerpen. Voor iedereen was er wat wils. De ene spreker reikte praktische zaken aan die een sportinstructeur direct zou kunnen uitproberen in zijn lessen. En de andere spreker zat meer op managementniveau, wat weer interessant was voor mij als stafofficier of bijv. een C-LO&Sgp. Het gaat te ver om alle onderwerpen te benoemen, maar ze waren hoe dan ook altijd direct te relateren aan onze tactische doelgroep. Voor de geïnteresseerden is het programma met sprekers nog steeds terug te vinden op de website van NSCA Tactical.”

Wat is de NSCA voor een organisatie en waarmee houdt de NSCA zich (vooral) bezig?
“De NSCA  is een non-profit professionele organisatie, die zich als doel heeft gesteld om het vakgebied van fysieke trainers en coaches wereldwijd te verbeteren. Ze doen dit door het verspreiden van, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde, kennis en de praktische toepassing ervan door toonaangevende gecertificeerde opleidingen te verzorgen. Sterker nog, in Amerika is een certificering van de NSCA vaak een voorwaarde om ergens als trainer/coach aan de slag te kunnen gaan.

De NSCA community alleen al bestaat uit 45.000 leden, die elkaar continu blijven voorzien van de laatste ontwikkelingen en research uit ons werkveld. Het is een netwerk van professionals, die continu inzichten met elkaar delen. Door op de hoogte te blijven van de laatste trends, ontwikkelingen en regelgevingen binnen ons werkveld blijven ze, om maar eens een Amerikaanse term te gebruiken, ‘on-top-of-the-game’. Precies hetzelfde streven we als LO&Sportorganisatie ook na.

Luuk was niet in zijn uppie in San Antonio: Eric Noorlander, Jaco Bras en Rik Wolting zijn ook leden van het Platform Strength


Overigens wil ik bij deze gelijk van de gelegenheid gebruik maken om een misvatting t.a.v. de NSCA uit de wereld te helpen. De NSCA houdt zich niet alleen maar bezig met krachttraining! Door de term ‘Strength & Conditioning’ en het feit dat we opeens meer met stangen en schijven in de weer gingen, werd die suggestie misschien gewekt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Wat mij betreft staat de term Strength & Conditioning gelijk aan ‘Trainen Fysieke Fitheid’, wat we altijd al deden. Wij zijn als trainers geschoold in het analyseren van iemands behoeften en in staat om daar een trainingsplan voor te maken. Onze Military Strength & Conditioning Circle dient als model om militairen fysiek en mentaal gereed te stellen voor hun operationele taken. Op basis van Fit for Action, Fit for Function en Fit for Life maken onze instructeurs een combinatie van de verschillende trainingsvormen. Naast kracht (Strength) en uithoudingsvermogen (Endurance), wordt er ook aandacht besteed aan Flexibility & Stability, Speed & Agility, Military Skills, etc.”


Uit wat ik gelezen heb, lijkt de NSCA inmiddels een vaste (kennis)partner van de LO&Sportorganisatie. Wat houdt dat in en op welke vlakken wordt samengewerkt?
“Om continu het beste te kunnen geven, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in ons werkveld. Daarom zoekt de LO&Sportorganisatie de samenwerking met nationale en internationale kennisinstituten. De NSCA is een gerenommeerde en in ons vakgebied wereldwijd de grootste organisatie. Heel bot gezegd kun je daar gewoon niet om heen. Voor een professionele organisatie zou het haast ondenkbaar zijn om geen tentakels richting NSCA te hebben.

Maar de NSCA is uiteraard niet onze enige kennispartner! Onze Subject Matter Experts hebben allemaal een netwerk dat verder reikt dan de NSCA alleen, ik noem nationale sportbonden, verenigingen, NOC*NSF, etc. Maar ik geef toe: met de aanschaf van de NSCA boekwerken en de TSAC opleidingen is het contact met de Amerikanen de afgelopen 2 jaar wel intensiever geweest dan met andere partners. Waar wij in eerste instantie vooral ‘gehaald’ hebben, wordt ons door de NSCA nu echter ook gevraagd om te ‘brengen’. Het verzorgen van een presentatie op hun jaarlijkse congres is daar een voorbeeld van. De toekomst zal leren in welke vorm er verder zal worden samengewerkt. De uitstekende relatie die er nu is moeten we in ieder geval koesteren en in blijven investeren.”

Wat was de boodschap van je speech, hoe heb je die overgebracht en wat waren de reacties? Waarvoor was de meeste belangstelling?
“De kernboodschap is geweest dat wij als LO&Sportorganisatie een professionele organisatie binnen het Nederlandse leger zijn. Aan het begin heb ik het publiek gelijk onze Fit for Action film laten zien, waardoor ze letterlijk meer beeld en geluid hadden bij onze organisatie. Vervolgens heb ik ze laten zien hoe wij decentraal georganiseerd zijn, met een staf die de LO&Sportgroepen centraal ondersteund.

Luuk in gesprek met Eric Noorlander, secretaris van SME Strength

Nadat ik de organisatorische kant had verteld, heb ik het publiek meegenomen in de ‘mission & intent’ van onze Commandant LO&Sportorganisatie. De meeste belangstelling was er absoluut voor onze doorlopende leerlijn, zeg maar het carrière pad dat ons LO&Sportpersoneel doorloopt. Ik heb ze het plaatje laten zien van hoe een instructeur met een CIOS en/of ALO rugzak vol met kennis binnenkomt op de KMS. En zich vervolgens via de VTO en in de praktijk verder specialiseert als militair sportinstructeur. De manier waarop wij dit doen is echt uniek in de wereld. De interesse voor dit onderwerp had ik dus ook wel verwacht.

Om de relatie tussen de NSCA en de LO&Sportorganisatie aan te geven, heb ik mijn presentatie afgesloten met een aantal foto’s van de verschillende TSAC opleidingen die in 2018 en 2019 hebben plaatsgevonden. Een bijzonder wetenswaardigheidje was dat de NSCA Tactical Manager een foto van ons gebruikte tijdens zijn openingsspeech!”

Hoe kijk je terug op je reis en het congres ? Heb je tijdens het congres nog kennis en kennissen ontmoet waar de LO&Sport in de toekomst (mogelijk) nog plezier aan kan beleven?
“Intensief, een hele eer en trots. Dat zijn de eerste woorden die me te binnenschieten bij de vraag hoe ik terugkijk op ons congresbezoek. We hebben een hele hoop interessante mensen en organisaties ontmoet, die we ook daadwerkelijk in kaart hebben gebracht. Tijdens de volgende bijeenkomst van het Platform MS&C gaan we dit bespreken met onze SME’n.”

Publicatiedatum: 18 september 2019

Naschrift van de redactie: Luuk stuurde na het geven van de antwoorden het volgende bericht na: "Afgelopen week is er ook een promotiefilmpje op de NSCA facebooksite verschenen van het congres. Deze duurt 2 minuten en ‘wij als LO&S’  zijn vaak in beeld! Misschien goed om een link te creëren naar het filmpje als ‘toetje’ na het lezen van het artikel."
De film staat uiteraard te bekijken op ons eigen Fit for Action kanaal op Youtube.