Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
CAN YOU BEAT THE DUTCH PARATROOPERS?
Door redactie 11 Luchtmobiele Brigade
Tommy, geknield op de voorgrond met daarachter de winnaars


Vlak voordat we contact wilden opnemen met onze sportinstructeur Tommy, die begin januari uitvloog naar de NMI-missie in Irak, werden we op onze wenken bediend door Chef Staf Arjan Kreeft, die op de Facebookpagina van 11 Luchtmobiele Brigade het onderstaande verslag zag staan van een door Tommy georganiseerd internationaal sportevenement.

Achtentwintig verschillende nationaliteiten binnen één missie. Honderden militairen met allemaal verschillende taken; van force protection tot adviseur. Van NSE (nationaal support element) tot base-beveiliging. Hoe breng je zo’n diverse club bij elkaar? Hoe zorg je ervoor dat de militairen binnen de NAVO Missie Irak (NMI) elkaar nog beter leren kennen? Door een fysieke uitdaging natuurlijk!

Afgelopen weekend organiseerde de Nederlandse force protection eenheid van 11 Luchtmobiele Brigade in Irak de speedmarscompetitie Beat The Para’s. Het doel? “Niet alleen de competitie aangaan, maar ook de banden tussen NAVO-partners versterken en de saamhorigheid binnen de Nederlandse en buitenlandse eenheden vergroten. Wie is in staat de Nederlandse para’s te verslaan? “ Aldus sergeant Tommy, de sportinstructeur van de C-compagnie van 13 Infanteriebataljon.

In totaal gingen 17 teams de uitdaging aan. 6,4 kilometer (4 mile) met minimaal 19 kilo bepakking. De route bestond uit 4 rondes over de militaire basis met verplichte loopvakken. “Je mag niet rennen in de loopvakken, er mag geen zweefmoment zijn. Dat is een harde regel. Daarnaast moet je als team bij elkaar blijven”, vertelt Tommy bij de aftrap. Er namen veel verschillende nationaliteiten deel. Zo was er een onder andere een Pools, een Canadees en een Spaans team. Maar er waren ook teams met meerdere nationaliteiten, zoals het team van de NMI-adviseurs. Het Nederlandse NSE en de Nederlandse Force Protection hadden ook samen een team gevormd. Zo zag je dat een van de doelstellingen, meer saamhorigheid, nog voor de start van het evenement behaald was.


En nu is natuurlijk de grote vraag of de Nederlandse para’s verslagen zijn? Maar nee, zij bleken toch echt de sterkste. De eerste plek ging naar een Nederlands team van de C-compagnie, met een tijd van 35.30 minuten. De tweede plek was voor het Poolse team en de derde plek ging naar de Amerikanen. “Als sportinstructeur is het heel leuk om zo’n evenement te organiseren. Om te zien dat de teams er maximaal voor gaan. Dat deelnemers elkaar na de fysieke prestatie een boks of een knuffel geven. Ik zag het groepsgevoel echt groeien, zowel nationaal als internationaal. En ik ben natuurlijk trots dat mijn compagnie als winnaar uit de strijd gekomen is!”.

De Rode Baretten van 13 Infanteriebataljon in Irak zijn onder andere verantwoordelijk voor de verplaatsingen van de militaire en civiele adviseurs van NMI. Deze adviseurs geven training en adviezen aan hun Iraakse counterparts over militaire en ministeriële onderwerpen. Dit draagt bij aan het aansturen en toekomstbestendig maken van de Irakese veiligheidssector. Een goede internationale samenwerking is daarbij van belang. Door evenementen zoals Beat the Para’s wordt de internationale cohesie binnen de missie vergroot.


  • 431136606_797983979025716_3520974358425198217_n
  • 431057571_797984015692379_1644719892072474919_n
  • 431063775_797983989025715_4709069075841326454_n
  • 431141354_797983982359049_7087991609092606085_n

Publicatiedatum: 08 maart 2024