Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

HOE GROEN IS HET GRAS BIJ DE BUREN?
DEEL 0: KICK-OFF

Door Wil Maaswinkel

Door een leuke en informatieve mailwisseling tussen de redactie en Lieuwe Wobbema over zijn nieuwe functie op de KMS, ontstond bijna direct het idee voor een nieuwe rubriek op deze website. Redacteur Wil Maaswinkel was (zoals bijna altijd) al snel bereid om die uitdaging voortvarend op te pakken en informeert jullie over de nieuwe serie die medio september gaat starten.

Lieuwe

Inleiding:

Een groot aantal LO&Sport collega's dienen hun volledige diensttijd bij de LO&Sport. Maar er zijn er ook die maar een beperkt aantal jaren bij de LO&Sport dienen en daarna hun geluk zoeken/vinden buiten de Krijgsmacht.

Wat opvalt, de meesten blijven sterk verbonden met de LO&Sportorganisatie. Veel van de collega's die de krijgsmacht verlaten blijven werkzaam in de Lichamelijke opvoeding en sport. Op scholen, bij gemeenten, bij de politie, bij sportscholen en verenigingen of starten als zelfstandige! Geven les en leiding. Besturen organisaties en verenigingen. Doen een schat aan ervaringen op waar je van kunt leren!

Er zijn er ook die tijdelijk of blijvend bij andere eenheden gaan werken. Het wel en wee van al die collega's is vaak interessant, leuk en leerzaam om iets over te horen. Ze zijn en blijven deel van de "LO&Sport familie"!

"Hoe groen is het gras bij de buren"?

Op de site fitforaction.nl besteden we geregeld aandacht aan het wel en wee van collega's, ook aan collega's die buiten de LO&Sportorganisatie werken.

Onze energieke en creatieve hoofredacteur Paul Lindeboom kwam met het idee voor een nieuwe rubriek. Naam: "Hoe groen is het gras bij de buren?".

In deze rubriek interviewen we collega's die tijdelijk of blijvend buiten de LO&Sportorganisatie werken. Dus kent u collega's die geschikt zijn voor deze rubriek, tip Paul via fitforaction@hotmail.com

Boven aan de lijst staat collega Arjan Kreeft. Begonnen aan de basis als LO&Sportinstructeur, in 2003 na de KMA ingestroomd als LO&Sportofficier. Momenteel werkzaam als Commandant Schoolbataljon Noord. De vanaf april 2021 nieuwe Chef Staf LO&Sportorganisatie lijkt een uitstekende eerste kandidaat voor de rubriek. Dus is hij uitgenodigd op de spits af te bijten en heeft zich al bereid verklaard.

Publicatiedatum: 27 augustus 2020