Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

STRENGTH & CONDITIONING PRIMEUR
IN DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

Door Luuk Nissen

Twintig LO&Sportcollega’s en één Fieldlabmanager van TGTF hebben vorige week (van 19 t/m 23 februari 2018, red.) de Tactical Strength & Conditioning Practitioner Course met goed gevolg volbracht. Een primeur, want nog nooit eerder werd deze Engelstalige opleiding in Nederland verzorgd. Op de Engelbrecht van Nassaukazerne, het thuis van het Korps Commandotroepen, was de LO&Sportgroep EvN gastheer voor deze opleiding.

Twee Amerikaanse topcoaches van de ‘National Strength and Conditioning Associaton’ (NSCA) gaven de hele week theorie- en praktijklessen. De aansluiting en samenwerking met de NSCA zijn een stap verder in het Professioneel Trainen. Het gedachtengoed dat door Dr. Brent Alvar en Dr. Jay Dawes werd gedoceerd is ‘evidence-based’ en sluit aan bij de door de LO&Sportorganisatie aangeschafte literatuur.

Sommige onderwerpen waren voor onze CIOS of ALO opgeleide deelnemers niet onbekend, maar op vele zaken waren er ook nieuwe inzichten. Een greep uit de onderwerpen: Coaching fundamentals, Mobility, Warm-up principles, Power movements, Speed and Agility, Plyometrics, Program Design, Circuit training, Foamrollers, doctrine kracht, technieken gewichtheffen, etc.

Voor de deelnemers staat er nog één uitdaging op het programma. Binnen 120 dagen dienen zij het TSAC Facilitator theorie-examen te doen. De inhoud van het boek ‘NSCA’s Essentials of Tactical Strength and Conditioning’ wordt dan geëxamineerd.

De TSAC opleiding is momenteel onderwerp van evaluatie op de Staf. De vraag ‘hoe gaan we TSAC borgen binnen de LO&Sportorganisatie?’ staat hierbij centraal. Een advies zal in de loop van 2018 worden gecommuniceerd. 

Contactpersoon TSAC opleiding 2018: Elnt, Luuk Nissen (EC)

Publicatiedatum: 27 februari 2018