Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

Over ons

Stichting "Vrienden van het dienstvak LO&Sport". 

De stichting heeft ten doel:

a. het verspreiden van vakkennis en vernieuwingen op het gebied van LO&Sport van Defensie;

b. het bevorderen van de betrokkenheid van medewerkers en oud-medewerkers van de LO/Sport bij het Dienstvak LO&Sport;

c. het bijdragen aan het welbevinden van medewerkers en oud-medewerkers van de LO&Sport en hun families;

d. het ondersteunen van het Dienstvak LO&Sport op het gebied van corpsgeest, traditie, saamhorigheid en kameraadschap;

e. het naar buiten toe uitdragen en presenteren van het Dienstvak LO&Sport;

f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

De stichting verwezenlijkt haar doelen, o.a. door:

a. het verzamelen, verwerken en bekend stellen van informatie over de lichamelijke oefening en sport en het Dienstvak LO&Sport aan medewerkers en oud-medewerkers van de LO&Sport en derden, onder meer door het geven van informatie en/of het opzetten en bijhouden van een internetsite;

b. het ondersteunen van medewerkers en oud-medewerkers van de LO&Sport bij het elkaar ontmoeten, het uitwisselen van kennis en ervaring en het delen van herinneringen en emoties;

c. het participeren in het vastleggen van de geschiedenis en het onderhouden van de tradities van de LO&Sport binnen defensie;

d. het behartigen van belangen van de veteranen van het Dienstvak LO&Sport;

e. het ondersteunen en/of mede organiseren van activiteiten, zoals dienstvakdagen, reünies, herdenkingen en andere activiteiten, die de verbondenheid bevorderen;

f. het vertegenwoordigen van de stichting bij, nader vast te leggen, officiële en speciale aangelegenheden betreffende het Dienstvak LO&Sport.

 

Bestuur Stichting "Vrienden van het Dienstvak LO&Sport (vanaf juni 2019):

Voorzitter:  Jeroen Velders

Secretaris: Léonie van Lamsweerde

Penningmeester: René de Jager

Lid:  Meine de Boer

Lid: Johan Bouman

 

CONTACT:

Mailadres redactie: fitforaction@hotmail.com  (Paul Lindeboom)