Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

HOE WORD JE VRIEND ???


Vriend Dienstvak LO&Sport

Laten we elkaar bereiken, boeien, binden, betrekken en bedienen! Ondersteun ons door jaarlijks 5 euro bij te dragen.

Natuurlijk kan de stichting Vrienden Dienstvak LO&Sport zonder inkomsten niet bestaan. In de toekomst willen we via sponsors en adverteerders proberen inkomsten te genereren maar voorlopig zijn we afhankelijk van onze vrienden.

Daarom rekenen we op onze LO&Sportvrienden (van alle krijgsmachtdelen). Ondersteun je de doelstellingen van de Stichting, word dan 'Vriend Dienstvak LO&Sport'.

Voor slechts € 5 ben je vriend van de Stichting tot 1 januari van het volgende kalenderjaar.


Voordelen
Voor 'vrienden' zijn er allerlei voordelen zoals toegang tot extra informatie op de site en financieel voordeel bij activiteiten. Belangrijkste doelstelling is vooralsnog echter het ondersteunen van de Stichting.

Supporters
Inmiddels hebben al een aantal LO&Sportinstructeurs en oud-LO&Sporters aangegeven donateur te willen worden - aan de rechterzijde zie je o.a. de logo's van bedrijven van de nog actief dienende Richard Sorée, maar ook van oud-collega's Ruud Makarawung en Ronald Hagènus - en ook de leden van het voormalige LO&Sportofficierenfonds zijn allen vriend/donateur geworden. Hopelijk krijgen zij veel navolging.

Hoe word je Vriend?
Wil jij ook 'Vriend Dienstvak LO&Sport' worden? Neem dan contact op met de penningmeester René de Jager via  r.dejager@fitforaction.nl  
of maak € 5 over op Rabo-bankrekening NL31 RABO 0148448976 van de stichting Vrienden Dienstvak LO&Sport o.v.v. donateur, je naam en (mail)adres.
 
Heeft u vragen of opmerkingen aan het adres van de penningmeester, vul dan onderstaand contactformulier in.