Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

TGTF KLIMAATTENT

Iedereen die de Zandloper van vroeger kent, weet dat er met grote regelmaat trainingstechnische- en onderzoeksartikelen gericht op het operationele militaire werkveld in gepubliceerd werden. En dat diverse leden van TGTF zitting hadden in de Redactieraad, zoals Chris Harts en Taco Visser.
Na enige tijd weg geweest te zijn, kunnen we op deze website weer met gejuich artikelen tegemoet zien van onze partner, want LO&Sport en TGTF zijn sterk verbonden met elkaar. Het eerste artikel gaat over de Klimaattent.

Klimaattent in gebruik
Vorige week hebben genodigden vanuit DP&O, Staf OTCo, KMS en het OTCLog een bezoek gebracht aan de klimaattent van TGTF op de Soldaat Ketting Olivier Kazerne. In de klimaattent  kan de temperatuur en luchtvochtigheid nauwkeurig worden gereguleerd.  De komende jaren werken het OTCo en TGTF samen aan onderstaande doelstellingen.

TGTF is op het gebied van inspanningsgebonden hitteziekte defensiebreed kenniseigenaar. In de klimaattent wordt onderzoek gedaan naar thermische eigenschappen van bestaande en nieuwe kleding & uitrusting. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het optimaliseren van het prestatievermogen. Voorbeeld daarvan is acclimatisering: militairen kunnen nu in Nederland voorbereid worden op die specifieke klimaatomstandigheden. De mogelijkheden voor acclimatisatie ter plaatse is vaak beperkt. Voor militairen met doorgemaakte inspanningsgebonden hitteziekte  wordt een hittetolerantietest  geïmplementeerd. Zij zullen via de militaire onderdeelsarts worden verwezen naar de sportarts van TGTF.

Het OTCo wil de klimaattent inzetten als  onderwijsleermiddel. De Masker Oefen Ruimte (MOR) wordt ingezet om militairen in opleiding in een veilige en gecontroleerde omgeving kennis te laten maken met CBRN-omstandigheden. Op een vergelijkbare manier kan de klimaattent gebruikt worden voor ervaringsgericht leren in een warme en/of vochtige omgeving. De komende jaren zullen OTCo, TGTF, DGOTC en mogelijk ook andere belangstellenden gezamenlijk op kleine schaal proefondervindelijk vaststellen of een dergelijke setting meerwaarde heeft in opleidings- en trainingswereld.

Voor vragen of informatie over de mogelijkheden van de klimaattent voor uw eenheid mail naar tgtf@mindef.nl.

Publicatiedatum: 30 maart 2022