Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


FIRST LADY

Door: Ita Gunnink-Tulp

Met veel interesse heb ik het artikel Dubbel Check in Checkpoint nummer 6 gelezen. Het viel mij op dat de tweede luitenant Lamsweerde  als eerste vrouwelijke sportofficier bij de Landmacht werd beschreven. Ik denk dat een aanvulling hier op zijn plaats is. In 1961 en 1962 vervulde ik namelijk ook deze functie, als eerste?


In 1957 studeerde ik als lerares lichamelijk opvoeding af aan de Calo in Rotterdam (nu Zwolle). Na drie jaar met veel plezier lesgeven aan een Huishoudschool waagde ik de overstap naar de militaire dienst. Van volledige  integratie van de vrouw in het leger was toen nog geen sprake. De vrouwen die werkten bij de Landmacht behoorden allemaal tot het onderdeel Milva. Wanneer je al een beroepsopleiding voor de functie die je in het leger ging uitoefenen achter de rug had, kreeg je een versnelde opleiding. Zo werd ik na de basis- en officiersopleiding na korte tijd sportofficier Milva, de Militaire Vrouwenafdeling van de Koninklijke Landmacht. Tevens bekleedde ik de functie van WZZ-officier en officier toegevoegd aan het hoofd sectie 3, de kapitein Rusius.

Eind 1962 trouwde ik, wat het eind van mijn militaire loopbaan betekende want huwelijk hield toen nog ontslag in.

Door het interessante verhaal over luitenant van Lamsweerde realiseerde ik me dat ik wellicht de eerste vrouwelijke sportofficier van de Landmacht ben geweest. Leuk om zoiets op je tachtigste te ontdekken…..

Als bijlage sluit ik twee foto’s bij. De bovenste van mijn beëdiging tot officier. Ik ben de middelste en op mijn linker mouw is duidelijk de onderscheiding van sportofficier zichtbaar. De foto hieronder is genomen tijdens één van de tweemaandelijkse bivakoefeningen. Ik ben degene zonder helm.


Vriendelijke groet,

Ita Gunnink-Tulp (voormalig 2e luitenant Tulp, Milva)

Publicatiedatum: 02 september 2016