Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
HISTORIE VAN HET PARCOURS MILITAIR
DEEL 4: ROOSENDAAL, EIFEL, RED FALCON & JUSTITIE
Door Jos Hesp

 

Den Eng Maritiem 2004

Meerdere (collega's) supporters hebben naar aanleiding van het artikel over Parcours Militair (PM) aangegeven misschien hun ervaringen te zullen delen. Jos Hesp heeft dat al gedaan. Hieronder zijn artikel over Parcours Militair bij Defensie en over het gebruik van parcoursen bij teambuilding van groepen bij Justitie.


Standaard rondparkours KCT
Mijn eerste LO&S periode bij het KCT (1968-1975) stond het Parcours altijd - via de S3 - op het jaarprogramma. Afhankelijk van de situatie werd er met lopende of vaste juryleden gewerkt. De afstand van 21 km werd door middel van een grote variëteit aan (kaartlees)opdrachten afgelegd - met buiten de standaard coördinaat, kompas, strippenkaart, etc. - ook typische “escape” aanwijzingen zoals een gedeeltelijk verbrande kaart en een bierviltje met N pijl plus een paar terreinbeschrijvingen.
Het parcours begon op de kazerne en liep gebruikmakend van objecten als klimtoren (+sloot) en/of hindernisbaan Hollandia en touwbaan via de polder, landgoed Visdonk en Rucphense hei naar het keerpunt tevens object stormbaan Arnhem. Vervolgens via het Laagveld en de Rucphense vaart terug naar een van bovengenoemde objecten op de Engelbrecht van Nassau. Veel water. Een parcours volgens de SMLO richtlijnen.


Lijnparcours Eifel
Elk peloton deed in mijn volgende periode KCT de tweeweekse overlevingsoefening Slimme Streupers / Stubborn. De oefeningen werden geleid door de instructiegroep Overleving. Omdat overleven in een waterrijk gebied als de Eifel zonder calorieverlies een eitje is, ging er de eerste 7 dagen een LO&S instructeur mee om de commando’s fors te “prikkelen”. De items waren terreinwerk vanuit de onderkomens als ochtendsport, een lange OriënteringsLoop in ruig gebied, OV te velde, een nachtelijke dropping, begeleiden van door cursisten zelf geïnstalleerde afdalingen, zwemmen en een lijnparcours.
Afhankelijk van de omstandigheden (veiligheid) werd er individueel of met tweetallen gestart door de overlevingsinstructeur vanaf het Jagdhaus op kompas door onoverzichtelijk vlak terrein, dat eindigde met een scherpe lange afdaling naar het snelstromend riviertje de Kall. Na de oversteek d.m.v. een stuk karton van een rantsoen met daarop een N pijl en terreinkenmerken naar het object “silent killing”: een mutant en/of de chauffeur van de ziekenbak, die dus tig keer “kaltgesteld” werd(en). Vervolgens per strippenkaart naar de Sgt GNK en de ziekenbak voor een medische opdracht; daar was ook een catcrawl over de Kall om aan de volgende loopopdracht te komen: een routebeschrijving naar het klim- en afdaalcircuit Rollesbroich. Na de laatste landing gaf de daar aanwezige LO&S instructeur de mondelinge opdracht naar het volgende punt: een doorschrijding van een mijnenveld gekoppeld aan een werpopdracht met handgranaten. De overlevingsinstructeur had hier de leiding.
Het laatste object was een ruïne, zichtbaar vanaf dit object, dat werd bemand door een chauffeur, die het peloton op dit eindpunt op kwam halen. Het was een escape oefening uit deze bouwval met aldaar te vinden materiaal (touw, puin en ijzer voor werpankers). De PC en/of PS startten als eerste bij het Jagdhaus en konden zo de chauffeur bijstaan.
Een Parcours met drie “juryleden”. Efficiënt en populair; ontworpen door Piet Paul.
NB: de LO&S instructeur gaf daarbij assistentie t.b.v. het overleven.

Parcours Slimme Streupers


Parcours Red Falcon (Luchtmobiel)
Tijdens de derde periode werd het KCT gevraagd de oprichting van Luchtmobiel te ondersteunen. Een van de verzoeken was de invulling van een dag tijdens de laatste en beslissende week voor het behalen van de rode baret: Oefening Red Falcon.
Initieel dachten wij aan een parkoers met 4 grote stations met een tijdsduur van ± vijf kwartier in de Rurvallei rondom Nideggen (Eifel). Het KCT kon het sportbureau niet afdoende steunen vanwege de transitie naar Special Forces. We kwamen met de Brigadestaf overeen dit principe te handhaven: vier eenheden die op een station begonnen en zo de dag doorschoven. Verder zou de brigade twee stations vullen met militaire zaken als verbindingen, wapens, medisch, handgranaatwerpen en NBC.
Wij regelden een stevig klim- / afdaalcircuit op de rots massieven naast de vallei en een touwbaan met twaalf overspanningen zig zag over de Rur: een club kwam aan en begon verdeeld over 12 verschillende “problemen” tot alle 12 hindernissen gedaan waren. Met 2 man te overzien. Deze 2 grote objecten hadden veel variatie.
Klimcircuit: variatie in hoogte, verschillende afdalingen en klimsporen; vaste en losse, slingerende touwladders. Ook hier weer een verdeling over de subopdrachten en rondschuiven tot alles gedaan was. Voor de veiligheid waren hier wel veel meer instructeurs nodig. Boven en beneden.
Touwbaan: dit had alle variaties: van ferrie tot catcrawl, enkele tot mongolenbrug en “marinier methode” tot autobanden. Een tijdrovende klus.
Tijdens de eerste 3 lichtingen die wij draaiden, was de brigadeleiding uiterst te spreken over deze invulling en uitvoering. Hoe het verder gegaan is, weet ik niet.

Selectie Justitie 1


Parcours teambuilding groepsopvoeders Justitie Den Engh.
Na mijn FLO kreeg ik een job voor een nieuw project bij Justitie. Resocialisatie van OTS en TBS gestelde jongeren. (OTS is onder toezicht gesteld (een civielrechtelijke plaatsing), TBS is ter beschikking gesteld (strafrechtelijk).) De groepsopvoeders moesten uit een stevig hout gesneden zijn om dit voor elkaar te krijgen. Durf, affiniteit, mentaal fysiek sterk en creatief. Veel oud mariniers, politie, commando’s en CIOS’ers. De begeleiding c.q. opleidingsgroep verzorgde ook naar behoefte teambuildingssessies voor nieuw gevormde teams. Voor de vestiging van de dependance Maritiem ontworpen we een Parcours van 75 km van Ossendrecht naar de haven van Neeltje Jans (Zeeuwse kust).
24 uur begeleiding door 2 mee fietsende, kanoënde en lopende leiders. Zo nodig werd er onderweg al geëvalueerd op groepsdynamica. Na afloop een uitgebreid nagesprek, waarna iedereen een uitgeschreven schriftelijk verslag kreeg.
Verplaatsingen Parcours in lijn.
Groepsverplaatsingen op coördinaat per fiets, waarna kanoën, lopen en eindigend met een speedmars de kering op naar het klaarliggende schip Multratug in de haven. Een social, waarna een overnachting op de boot onderbroken door opdrachten in en om de boot. Dit etmaal legde veel bloot: Prima voor een groepsproces (zie bijlage).
Objecten.
1) Een bewust chaotische startopdracht onder tijdsdruk om zich gereed te maken.
2) Organisatie van en spelen van een 3-6 schema voetvolley - volley - basketbal.
3) Catcrawl opbouwen en nemen over een ven: de fietsen meenemen over het touw.
4) Het bouwen van een wip plus een installatie van  boomstammen, tonnen, planken en touw om bij een volgende verplaatsingsopdracht te komen.
5) Het nemen van een sloten- en duikers circuit onder tijdsdruk.
6) Een vlot bouwen en gebruiken om bij een coördinaat te komen..
7) Cognitieve groepsopdrachten.
8) Een hectische nacht op de boot.
De bijlage verklaart alles nader en zegt genoeg.
NB: een team groepsopvoeders bestond uit 12 man.

Teambuilding SGS19 Start fietsen


Parcours selectie groepsopvoeders Justitie Den Eng
Na drie jaar kwam er verloop in, en stokte de aanwas van geschikte groepsopvoeders. Personeelszorg verzocht ons de selectie te ondersteunen. Collega - oud marinier - Jelle de Boer ontwierp een onderscheidend parkoers, waarin alle benodigde persoonseigenschappen beoordeeld konden worden: fysiek, sociaal communicatieve vaardigheden, élan, inzicht, zelfstandigheid, cognitie en verantwoordelijkheidsbesef.
Het parkoers was 8 km. Omdat er die dag ook nog een test en sollicitatiegesprekken gehouden moesten worden, waren er geen kaartleesopdrachten voor verplaatsingen.
Bij vertrek mocht men zelf - na een uitgebreide introductie over wat, hoe en waar - individueel het eigen tenue bepalen. Er waren er die een korte broek aanhielden:    bij uitzondering kwamen die er door.
De leidende evaluator gaf zelf het tempo aan, afhankelijk van signalen van de andere twee meelopende evaluatoren: tempo omhoog of omlaag, maar altijd looppas.
De objecten waren zeer divers om alles te coveren zoals een spinnenwebloop met allerhande kennisvragen en zware oefeningen op de heen- en terugweg, burpee jumps en sit ups met boomstammen. De foto’s geven verder een richting aan.
Ik heb deze selecties de verdere jaren altijd met veel plezier gedaan.
Het parcours is in veel toepassingsvormen en voor veel doeleinden bruikbaar.

  • Justitie, Neeltje Jans
  • Niet opsluiten, maar opvoeden
  • Selectie Justitie
  • Teambuilding SGS team 19 Duikertocht


Publicatiedatum: 06 november 2022