Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

UITREIKING VAN DE LANDMACHTMEDAILLE

De integrale speech van Jan van den Dool

"Generaal, collega’s, dames en heren,

Het heeft even geduurd maar ik ben blij dat we vandaag, ten overstaan van collega’s, familie en vrienden, de Landmachtmedaille aan een aantal leden van de LO&Sportorganisatie kunnen uitreiken.

Ik heet u allen van harte welkom bij deze ceremonie. Een bijzonder woord van welkom aan Brigadegeneraal van Dooren, Commandant van het Opleidings en Trainingscommando van CLAS en ook een bijzonder woord van welkom aan Aoo Spierenburg, de Krijgsmachtadjudant, oftewel de hoogste onderofficier naast de Commandant der Strijdkrachten. Uw beider aanwezigheid onderstreept het belang dat aan deze uitreiking gehecht wordt.

De Landmachtmedaille is een vrij jonge medaille. Ingesteld in 2002 om de operationele dienst in binnen- en/of buitenland te belonen. Aangezien de LO&Sportorganisatie geplaatst is onder het Opleidings en Trainings COmmando, en vroeger onder het Commando Opleidingen KL, vielen onze werkzaamheden in eerste instantie niet onder operationele dienst.

Rond 2012/2013 kwam de toenmalige landmachtadjudant, Aoo Andre Odenkirchen, bij onze toenmalige stafadjudant Jan Joosen met de vraag waarom het LO&Sportpersoneel eigenlijk geen Landmachtmedaille kreeg. Samen constateerden ze dat de integratie van LO&Sportgroepen bij de operationele eenheden dusdanig was dat dit ook als operationele dienst gezien moest worden. En dus zou die tijd ook mee moeten tellen voor de Landmachtmedaille.

Zij hebben toen het traject opgestart om ook voor LO&Sportpersoneel de Landmachtmedaille mogelijk te maken. Aoo Joosen heeft een overzicht gemaakt van alle LO&Sportgroepen waar men het operationele proces dusdanig ondersteunde dat plaatsing mee kon tellen voor de Landmachtmedaille. Aoo Odenkirchen heeft tegelijkertijd de procedures in werking gezet om ook LO&Sportpersoneel voor de medaille in aanmerking te laten komen. Dit resulteerde er in dat eind 2013 zo’n 100 aanvragen ingediend konden worden.

Vervolgens begon echter ook de ambtelijke, administratieve molen te draaien. Bij het verwerken van de procedure voor de LO&Sportorganisatie bleek het voorschrift dusdanig verouderd dat men het wilde herzien. Dit werd echter een langdurig proces waarbij op hoog niveau één enkele functionaris weigerde om de toekenning voor het LO&Sportpersoneel af te ronden.

Meerdere Generaals hebben zich de afgelopen jaren ingezet om deze ambtelijke molen te verslaan. Ook de inspanningen van Lkol Corstiaan de Haan van bureau Ceremonieel & Protocol van CLAS en van meerdere Landmachtadjudanten en Stafadjudanten LO&Sport mogen hier niet onvermeld blijven. Uiteindelijk werden aller inzet …..en ons geduld beloond.
Eind 2018 kwam de toekenning voor inmiddels 120 LO&Sporters, actief dienend of al afgezwaaid, en daarvan staan er hier nu bijna 90 aangetreden.

De medaille is een erkenning voor de bijdrage die het LO&Sportpersoneel levert aan het inzetgereed maken van de operationele eenheden en de daadwerkelijke ondersteuning bij inzet. We mogen trots zijn op ons werk, op onze LO&Sportorganisatie en ons Dienstvak LO&Sport. Ik ben in ieder geval heel trots op onze LO&Sportorganisatie en ik ben blij dat we op mijn laatste werkdag als C-LO&Sportorganisatie deze medailles mogen uitreiken."

Fotoalbum
Klik op de onderstaande foto om het fotoalbum op Flickr te openen. De foto’s zijn gemaakt door Ernst vd Hoek (die ook scheidsrechter is bij voetbalwedstrijden die door de Sportcommissie georganiseerd worden)..

Publicatiedatum: 04 maart 2019