Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VETERANEN COIN

Door Oscar Prins


Assen – Vandaag, 22 april, heeft de Aoo Dees van Bureau Veteranenzaken van de 11e Luchtmobiele Brigade de Veteranen coin aan een divers gezelschap sportinstructeurs uitgereikt op de sportgroep van de JWF kazerne. De Veteranen coin is een waardering voor de veteranen van de Brigade.


Bijzonder is dat deze coin ook uitgereikt wordt aan sportinstructeurs. Het is namelijk een vereiste om geplaatst te zijn bij de Brigade en samen met de Brigade een missie uitgevoerd te hebben.
De sportinstructeur die vanuit zijn eigen dienstvak ondersteunend heeft opgetreden tijdens de uitzending vormt een uitzondering. De betrokkenheid en integratie van de sportinstructeur in de eenheid is dermate hoog dat ook de sportinstructeur mag behoren tot een coin drager.

Op de coin staat het credo van 11 Luchtmobiel, Elk Moment – Elke Missie. Dit credo geeft weer hoe Luchtmobiele Militairen tegen de taken aan kijken. Dit is tevens een directe link naar de tradities van de 1e divisie “7 December”. Deze eenheid voerde het credo “Expeditionaire Macht” (EM). Na opheffing van de divisie zijn de tradities overgenomen door 11 Luchtmobiel. Vanaf dat moment voert 11 Luchtmobiel de letters EM onder de Valk in het embleem.

Aoo Dees reikt een van de Veteranen coins uit.


“Gehard, Veelzijdig en Trots” zijn de kernwaarden van 11 LMB naast Moed, Toewijding en Veerkracht.  De zwarte rand aan de buitenzijde van de coin is een rouwrand en verwijst naar rode baretten die omgekomen zijn tijdens missies.
Het persoonlijk nummer met daarboven de Veteranen V is geplaatst op de nationale vlag met daaromheen een oranje rand die verwijst naar de relatie met het Koninklijk Huis.

Met het uitgeven van de coin aan de sportinstructeurs worden zij op nummer opgenomen in het veteranenbestand van 11 LMB. Met dit bestand kunnen zij de veteranen verbinden en ondersteunen waar nodig. Op dit moment zijn er door het bureau Veteranenzaken diverse initiatieven genomen om er te zijn voor de veteraan. Voorbeelden zijn het creëren van een thuisbasis, het zoeken naar nuttige werkzaamheden die de hulpbehoevende veteraan kan uitvoeren en het organiseren van saamhorigheidsevenementen.

De uitreiking van de coin geeft kameraadschap, verbondenheid en zorg. Om elkaar denken, niet vergeten welke investeringen we hebben geleverd en samen nog eens terugkijken naar de mooie of minder mooie momenten zorgt voor mentaal welzijn.

Trots zijn we dan ook op onze coin.

Publicatiedatum: 23 april 2022