Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
COMBAT INNOVATIE BIJ DK SCHIETEN
Door André Wijnberger

 


De Sportkalender van onze Sportcommissie presenteert de laatste jaren steevast nieuwe takken van sport, waarmee ingehaakt wordt op ontwikkelingen in de civiele sportwereld. In het onderstaande verslag van André lees je dat bestaande militaire sportwedstrijden ook gemoderniseerd worden.

Op de vroege donderdagmorgen van 27 juni is het in ieder geval op het Infanterie SchietKamp  (ISK) in Harskamp een drukte van belang bij baan Alfa Rechts. Daar wordt alles in gereedheid gebracht voor het Defensie Kampioenschap (DK) Schieten geweer en pistool.
Dit DK is een totaal nieuwe opzet, met daarbij weer goed zichtbaar de samenwerking tussen: het ISK, Sportcommissie, LO&Sportorganisatie, BIMS, O & O en Paresto.
De ‘geestelijk vader’ van deze nieuwe versie is Michel Henssen van het ISK. Hij kreeg na afloop voor zijn tomeloze inzet en creativiteit dikke waardering van zijn commandant maar, veel belangrijker, vooral van de deelnemers!

In het kort hoe die ‘nieuwigheid’ eruitziet;
Er wordt heel veel gevarieerd in afstanden en schiethoudingen; bij Pistool van 25 meter naar 5 meter met zo ongeveer alle variaties in schiethoudingen;

Staand
Knielend
Liggend
Zittend

Ook het aantal patronen en verschillende tijdselementen zijn toegevoegd en dat maakt het in ieder geval volgens veel deelnemers aantrekkelijker!


Pittige derde oefening
Na twee verschillende, maar nog relatief statische oefeningen, moesten alle schutters in de derde en afsluitende oefening ook nog een gevarieerd parcours afleggen, waarbij ze na verplaatsing naar vooraf opgestelde schotten, werden ‘gedwongen’ onder vreemde hoeken te moeten schieten.
Welke schiethouding ze daarbij aannamen, werd geheel aan hen zelf overgelaten! De daarbij passende handelingen en tijdsdruk, maakten het tot een leuke mix voor deze derde en laatste schietproef.

Bij het geweer waren de afstanden uiteraard anders, daar begon men op 100 meter.

Er waren ook Duitse, Hongaarse en Amerikaanse deelnemers en zij verbaasden zichzelf (net als wij) over het geringe aantal deelnemers. Deze mannen waren al een paar dagen eerder op het ISK om te trainen, aangezien ze met Nederlandse wapens moesten schieten.
Wel waren zij erg enthousiast over de opzet en de mogelijkheid om deel te nemen!

Het geluid om dit kampioenschap volgend jaar te integreren in het Open Kampioenschap (de onderdeelsestafette, red.) was volop aanwezig. Begrijpelijk ook, want de verhouding tussen ondersteuning en deelnemers was niet erg gunstig helaas.
Al met al een mooie dag, waarbij de warmte in ieder geval voor de deelnemers een rol speelde. Vol omgehangen met rond de 30 graden je schietkwaliteiten aanspreken, is zeker niet standaard!

Op onderstaande foto’s van pistool winnaar Bart Steenge zie je in ieder geval een aantal verschillende schiethoudingen tijdens de tweede proef. De bovenstaande foto’s zijn door Johan Bouman genomen tijdens de derde proef.

Publicatiedatum: 03 juli 2024