Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
ASM 2024
Door Jan Kasper i.s.m. Wil Maaswinkel

 

Jas Kasper, zittend

Onderstaande tekst werd door (oud) collega LO&Sportofficier Jan Kasper aan de redactie gestuurd vergezeld van een foto van collega’s die het ASM advanced hebben afgesloten.
Jan Kasper is de enthousiaste promotor van het Athletic Skills Model (ASM).
Jan werd in 1966 opgeleid tot LO&Sportofficier, werkte in Wezep en Nunspeet, volgde de HALO, was docent op de SMLO en OCLO, verliet de Krijgsmacht en werd Hoofd Opleidingen bij de KNVB, werkte met Rinus Michels, Kees Rijvers en Guus Hiddink, was directeur van FC Twente en AZ en was en is de promotor van ASM. Veelzijdig bewegen als sleutel voor efficiënt, effectief en veilig bewegen!
Opleiding Veiligheid&Vakmanschap (VeVa) en Athletic Skills Model (ASM).

Jan Kasper: "Op dinsdag 5 maart zijn de VeVa docenten geïnformeerd over de opleidingen die ASM geeft aan de sportinstructeurs van alle krijgsmachtonderdelen. Defensie hecht erg veel waarde aan een goede (en ook fysieke) aansluiting vanuit de ROC`s naar de verschillende legeronderdelen.
Reden waarom generaal Roland de Jong ook aanwezig was bij de presentatie.


De generaal opende de bijeenkomst met het schetsen van zijn ervaringen met bewegen tijdens zijn middelbare schooltijd, gevolgd door zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Als atleet en hockeyer op het middelbaar onderwijs vond hij de fysieke opleiding op de KMA erg zwaar. De militaire opleiding eiste een basis van veelzijdigheid die hij niet had meegekregen.
Te weinig ervaring met gevarieerd en veelzijdig bewegen is ook nu oorzaak van uitval tijdens de militair opleiding. Het leidt tot het niet aankunnen en niet goed voorbereid zijn op de fysieke gedifferentieerde eisen die Defensie stelt voor verschillende functies. Daarom zoekt Defensie instromers die al een veelzijdige bewegingsachtergrond hebben waardoor er minder uitval zal zijn.
De LO&Sport bij Defensie laat zijn instructeurs ervaring opdoen met ASM zodat ook vanuit die visie kan worden bijgedragen aan de voor het militaire beroep vereiste veelzijdigheid van de motoriek.

Thema van de presentatie was hoe veelzijdig bewegen is op te bouwen en hoe daarmee een vloeiende aansluiting verkregen kan worden van de VeVa student naar zijn militaire beroepsopleiding en de lessen LO&Sport die hij zal volgen.
Hoofd van de afdeling VeVa OTCO, de Kolonel b.d. Willem v/d Bos, benadrukte het belang van de ontwikkeling van het trainingsplan en de noodzakelijke opzet van de veranderingen op basis van de wetenschappelijk bewezen voordelen van minder uitval door veelzijdig bewegen.
Aooi b.d. Joep van Renswouw lichtte uitgebreid de doorontwikkeling van de fysieke VeVa lijn toe via  het verander document dat opgesteld werd met hulp van het kenniscentrum van de KL.

De geslaagde LO&Sportinstructeurs


Streven is overbelasting van de ingestroomde militair te voorkomen en via regelmatige metingen te beoordelen welk niveau de VeVa student aankan, en daarop inspelen met een gedifferentieerd programma op de intensiteit, kwantiteit en kwaliteit van de belasting
De inleidingen werden gevolgd door de presentatie over het ASM van oud-marinier en CIOS- en ALO docent Yordi Vermaat met de kernwaarden van het model en de wetenschappelijk onderbouwde methodiek van Prof.dr. Geert Savelsbergh.

Bij integratie van het veelzijdig bewegen van het ASM binnen het bestaande opleidingsmodel van VeVa zullen er meer plezier, minder blessures en uitval en betere prestaties zijn waardoor de aansluiting van de fysieke belasting vanuit de VeVa opleiding naar de vakopleiding bij Defensie vloeiender zal kunnen plaatsvinden. Daarmee kunnen de doelstellingen van de opleidingen bij Defensie beter worden gerealiseerd."


Publicatiedatum: 16 april 2024