Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
BANNERS LO&SPORTGROEPEN
Door Paul Lindeboom

 

Eerder publiceerden we al een artikel over de posterboys Ab Agterbos en Albert Odijk die jarenlang de gangen en de trapgaten van gebouw Y, de bakermat van de Staf, sier(d)en. Rondom de eeuwwisseling waren dat echter veelal statische portretfoto's.
Later gingen we bij sportevenementen van onze Sportcommissie banners plaatsen als kenmerk van onze producten. (Die werden al iets dynamischer.) Een vergelijkbare actie werd opgestart voor de sportgebouwen van de diverse kazernes.


Het ‘project aankleding LO&Sportgroepen en Banners’ startte al vanuit het Opplan 2021, maar werd een traject dat met horten en stoten is verlopen. Gelukkig pakte Richard Sorée deze bijna verstofte taak binnen Bureau Ondersteuning de afgelopen periode voortvarend op. Gelukkig met ook positieve medewerking van sectie Communicatie van Staf OTCo, welke in de persoon van Thea van Willigen ervoor zorgde dat afgeweken mocht worden van de hogerhand vastgestelde huisstijl. Die verordonneerde slechts 1 foto op een banner, terwijl de LO&Sportorganisatie een zeer grote hoeveelheid van oefengebieden en (tegenwoordig) gespecialiseerde platforms heeft zoals MS&C, MZV en Werken Op Hoogte. Een was volgens ons Geen.

GSK
GWK
JPK
JWF
LTK
PMK


Het doel van de banners was om de infra te pimpen, de LO&Sportorganisatie te promoten en mogelijk locatie specifiek onze waarde aan te tonen.

Richard had vanuit zijn eigen bedrijf al positieve ervaringen opgedaan met designer Konstantin Even uit Roermond, en wie anders dan Johan Bouman schoot op de diverse kazernes strakke foto’s die de locatie specifieke activiteiten mooi op de plaat wist vast te leggen.
De resultaten zie je hierboven en -onder en in een poging objectief te zijn, stel ik vast dat ze er gelikt uit zien. Maar dat kan ook bijna niet anders met zo’n mooie organisatie!

  • GHK
  • GMK
  • LBK
  • OK
  • RVS
  • SK

Publicatiedatum: 20 april 2024