Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

MILITAIR SPORTMAN OF SPORTVROUW VAN HET JAAR

Door Paul Lindeboom

Het toekennen van de JC Maassen prijs aan Renate van der Hoek bracht de redactie op het idee om in kaart te brengen wie er vanuit de LO&Sportorganisatie ooit in de prijzen gevallen zijn. Arnold Hofsté, werkzaam als plaatsvervangend hoofd Buro Internationale Militaire Sport (BIMS) was direct bereid hieraan mee te werken en stuurde spontaan ook de geschiedenis hierover mee.

Historie J.C. Maassen prijs
In 1978 - met een kleine wijziging in 1980 - bepaalde de heer J.C. Maassen, wonende in Bilthoven, in zijn testament, dat de jaarlijkse opbrengst van enige obligaties moest dienen om als "J.C. Maassen Prijs" te worden uitgekeerd aan die
Nederlandse militairen, die daarvoor in aanmerking komen, zulks ter beoordeling van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS).

Atleten en BIMS tesamen tijdens de Wereldspelen (2011)

Het BIMS heeft nader bepaald:

a.    De "J.C. Maassen Prijs" zal bestaan uit een materiele herinnering, al dan niet aangevuld met een geldelijke waardering.

b.   De "J.C. Maassen Prijs" kan worden toegekend aan een of meer militairen,  die zich als militair(e) sportbeoefenaar(s) bijzonder hebben onderscheiden; een Nationale Militaire Equipe, die zich t.a.v. de militaire sportbeoefening in internationaal verband bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt; een militaire instelling, die zich bijv. op organisatorisch gebied voor de militaire sportbeoefening zowel in nationaal als internationaal verband bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

c.    De "J.C. Maassen Prijs" zal worden uitgereikt bij een passende gelegenheid, bij voorkeur de jaarlijkse bijeenkomst.

Het BIMS beslist jaarlijks of de "J.C. Maassen Prijs" wordt uitgereikt en indien dit het geval is in welke vorm en bij welke gelegenheid de uitreiking zal plaatsvinden.

Chefs van Nationale Militaire Equipes kunnen jaarlijks voor 1 januari een met redenen omklede voordracht indienen om een of meer leden van hun equipe in aanmerking te brengen voor toekenning van de "J.C. Maassen Prijs".

Frans Bultink kreeg de prijs van verdienste als trainer/coach

LO&Sporters gedecoreerd met de J.C. Maassen prijs
1980 Tiny van Kuijk - Vijfkamp
1989 Frans Bultink - Vijfkamp
1991 Rob Jansen - Vijfkamp
1993 Wim van Breugel - Oriënteringsloop
1995 Sjors Röttger - Handbal
1997 Jurjen Blokzijl - Vijfkamp
1998 Rob Jansen - Vijfkamp
2001 Eric Hoek - Vijfkamp
2005 Anne Heikoop - Oriënteringsloop
2007 Jeroen Kuiper - Vijfkamp
2009 Rik van Trigt - Triathlon
2010 Jack Wouters - Atletiek
2013 Johan Bouman - Volleybal
2015 Rob Zijlstra - Volleybal
2018 Renate van der Hoek - Vijfkamp
2019 Henri van der Linde - vijfkamp

Publicatiedatum: 27 februari 2018, aangepast op 20 februari 2019