Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

5 JAAR LATER: SPORTINSTRUCTEUR DBBO CURACAO

Door Raffaele Salvi

Sinds 2014 ben ik, Raffaele Salvi, geplaatst als trainer Bewaking & Beveiliging bij de Defensie Bewakings- en Beveiligings Organisatie (DBBO). Ik vond het destijds best wel een grote stap daar ik me goed besefte dat ik als instructeur boven de lesstof moest staan. Na mijn IBT opleiding bij de DBBO was de basis gelegd en had John van Pelt als ervaren rot mij dusdanig enthousiast gemaakt dat ik me als exoot toch een DBBO’er voelde.

Kladblok
Na een korte hand over, take over, van mijn voorganger Sven Peeks zou ik er klaar voor moeten zijn. Gelukkig heb ik bij die HOTO de whiteboards vol geschreven, net als mijn kladblok. Dit alles heeft niet kunnen voorkomen dat ik de eerste week om 13.00 uur naar huis ging omdat ik geen idee had waar ik moest beginnen. Thuis en via de mail vroegen mensen mij of mijn nieuwe baan mij beviel. Ik had werkelijk geen idee want wat moet ik doen en vooral hoe?

Uiteindelijk heb ik een boardplan van Pim van den Nouwelant en Michel van Dongen gestolen. Toen zij C-LO&Sportgroep in Hilversum waren, schreven/tekenden zij alles op hun eigen wijze uit op het whiteboard. Daar ben ik maar eens mee begonnen en heb het geheel uitgewerkt in een jaarplanning. Nu begon het ergens op te lijken en leek het net of ik wist wat ik aan het doen was.

Raffaele in een eerdere functie: het boefjesproject

Schrijfvaardigheid
Vervolgens werkte ik één dag in de week op Parera waar ook mijn Commandant beveiligingsgebied Marcel Hoek zat. Het werd tijd om mijn leervragen maar eens bij hem neer te leggen. Marcel viel even stil en vroeg me dat eens uit te leggen. Ik gaf hem aan dat ik graag beter wilde worden in het schrijven van memo’s en nota’s. Uiteindelijk wist hij wat de bedoeling was en ik had me geen betere coach op dat gebied kunnen wensen, want zelfs mijn meest briljante nota’s kwamen voornamelijk rood terug en met een gecorrigeerde zinsbouw en indeling.

In de chaos waarin ik terecht was gekomen, kon ik goed sparren met Marcel. Hij was rustig en had een sterk analytisch vermogen. Wij hadden beide een totaal verschillend referentiekader waardoor onze percepties elkaar goed aanvulden. Wij van de LO&Sport bekijken bewust, maar ook onbewust, processen vanuit het oogpunt van Opleiden & Trainen. Terwijl de perceptie van iemand die groot is geworden bij de DBBO misschien wel meer vanuit het oogpunt doctrines en regelgeving ontstaat. Hetgeen op een LO&Sportgroep geen onderbouwing behoeft en als vanzelfsprekend is, moest ik hier wel eens uitleggen en onderbouwen. Nu bleek al snel dat juist deze verschillen voor mij een inspiratiebron waren.

Personeelsproblematiek
Na zo’n 6 maanden bleek dat Aruba in zijn geheel niet opgeleid en getraind was en dus niet met geweldsmiddelen en een vuurwapen uitgerust mocht worden. Ook de DBBO mensen en Curaçaose Militie hadden veel bijzonderheden. Met de steun van CBG Marcel Hoek hebben we slecht nieuws gesprekken gevoerd met kazerne commandanten en eerste officieren. Tevens hebben we ze opwerk programma’s aangeboden waardoor ik gelijk vol aan de bak mocht. Ook bleek dat voor de opleidingen op de Marine Kazerne Suffisant er géén personeel was om de mensen op te leiden. Ook deze opleidingen heb ik dus maar gegeven daar we anders onvoldoende instroom hadden en wij onze bewakings- en beveiligingstaak niet uit konden voeren.

IBT-activiteiten

Duidelijk was dat er wat moest gebeuren en dat dit echt niet langer zo door kon gaan. Met de steun van C-DBBO Kolonel Paul Herben en de hulp van hoofd Personele Gereedheid Hans Moerbeek heb ik een reorganisatie plan opgesteld. Daarin stond dat we gingen werken met een IBT jaarplanning Carib die qua inhoud overeen komt met die van Nederland. Ook maak ik nu per blok rapportages die ik verstuur naar de planners, de Commandant beveiligingsgebied, Commandant regiogebied en hoofd Personele Gereedheid. Daar waar wij afwijken schrijf ik nu appreciatieverzoeken. Ook hebben wij intensief invulling gegeven aan Training on the Job. Zodoende zou het niet meer voor kunnen komen dat de situatie uit de hand zou lopen. Ook de instroom van nieuw gekwalificeerd personeel moest geborgd worden. Daarvoor hebben wij een convenant opgesteld tussen Commandant DBBO en Commandant MK Suffisant. Hierin was ook het plan opgenomen om twee IBT trainers van de Curaçaose militie en één trainer van de Arubaanse militie op te leiden. Deze organisatie zal in april 2019 operationeel zijn met de vereiste ervaringsopbouw binnen de IBT groep. Nu lijkt het net of dit een makkelijk proces was. Nou, in de praktijk moesten we veel weerstand overwinnen. Hans Moerbeek is een lopende informatiebron en als het spannend werd vroeg ik hem heel graag om feedback. Met Hans aan mijn zijde durfde ik wel stoer te doen want dan wist ik zeker dat het goed kwam.

Oogmerk LO&Sport
In mijn rol als LO&Sportinstructeur zat ik om de tafel met commandanten die hetzelfde oogmerk hadden als ik. De eenheidscommandant wilde uiteraard ook dat zijn personeel zowel fysiek als mentaal goed in staat was zijn taak uit te voeren. Bij de DBBO kom ik met een ander product. Het bewakings- en beveiligingsproduct. Dat verkoopt even wat lastiger want daar zal een commandant die eerlijk is niet echt op zitten te wachten. Hij wil namelijk zijn groene taakstelling uitvoeren. Hier hebben we met wet en regelgeving als grondslag menig spanningsveld spanningsloos gemaakt, maar dit ging vaak niet zonder slag of stoot. Hier is mijn leus ontstaan dat ‘als je ruzie wil, moet je bij de DBBO gaan werken’. Gelukkig valt dit nu reuze mee doordat iedereen zich bewust is van zijn rol en taak, hetgeen geborgd is middels nota’s en convenants.

Mijn rol als IBT trainer is enigszins veranderd. Ik heb een adviserende rol naar verschillende functionarissen. Ook bij opleidingen zijn ze voor het eerst in staat om zelfstandig de B&B opleiding te verzorgen die ik monitor. Ik coach en begeleid de nieuwe IBT trainers, maak de planningen en vul de voorwaarden in zodat iedereen optimaal kan functioneren. Denk hier aan munitie behoeftes, OPORDS , voeding schietbanen OVG gebieden voor SGO vervoer, etc. Ook train ik het DBBO/Curmil/Arumil kader zodat het leidinggeven verder verbeterd. Denk hierbij aan onderwerpen als situationeel leiderschap, gesprekstechnieken of het geven van feedback. Als hulpmiddel heb ik in 2016 P-files ontwikkeld ter ondersteuning. Ook coach ik mensen met individuele leervragen. Het lesgeven doe ik nog volop daar ik dit het liefst doe.

IBT-activiteiten

Roots
Mijn datum einde functie nadert nu snel. Nog 11 maanden en dan zal ik weer terug keren naar de LO&Sportorganisatie waarin ik ben opgegroeid. Hier kijk ik ook wel weer naar uit maar ik besef me tegelijkertijd ook dat de LO&Sportorganisatie niet stil heeft gestaan in die 5 jaar dat ik hier in de West heb gezeten. Tijdens een werkbezoek van onze staf Adjudant Fred Jansen bleek wel dat de veranderingen erg hard zijn gegaan. Dit merk je niet echt als je in die LO&Sportorganisatie werkzaam bent maar wel als je als exoot de organisatie nog op afstand probeert te volgen. Dit schrikt mij niet af maar maakt het juist weer leuk en interessant om aan te haken.

Toch zal ik óók de DBBO organisatie met enig pijn in mijn hart verlaten. Ook de hechte band die ik met enkele mensen heb opgebouwd, zal ik missen. Het is een jonge organisatie waar nog veel kansen op groei mogelijk zijn. De IBT organisatie, waar inmiddels ook Ferry en Olav deel van uitmaken, heeft de ambitie om nog belangrijker te worden dan ze nu al is. Dit bleek wel op de laatste IBT bijeenkomst in Den Helder waar ik deze ambitie niet alleen zag maar ook kon voelen. De IBT organisatie van de DBBO kan ik zeker aanraden bij collega’s van de LO&Sport. Inmiddels is wel duidelijk dat wij veel kunnen leren van de DBBO en zij ook zeker van ons. Een manager zou hem inkoppen als een win-win situatie.

Mijn gezin en ik zijn enorm dankbaar dat wij deze ervaring hebben mogen opdoen en dat ons deze kans is gegund.

Op verzoek van onze redacteur heb ik geprobeerd om uit te leggen wat de functie IBT trainer Carib aan ontwikkelingen heeft ondergaan en wat het precies behelst. Ik hoop dat dat een beetje gelukt is.

Publicatiedatum: 27 augustus 2018