Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

NICO SPIERENBURG GERIDDERD


Nico en minister Bijleveld

"Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd jou te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Dat is meer dan verdiend!" Dat zei minister Ank Bijleveld-Schouten tegen krijgsmachtadjudant Nico Spierenburg. Tijdens de Nationale Onderofficiersconferentie eerder deze week in Utrecht speldde zij hem het eremetaal op.

Zij omschreef Spierenburg als onmisbaar als verbinder van de Defensietop met de onderofficieren van alle krijgsmachtdelen. "Vanaf het eerste moment heb je laten zien dat je een verbindende factor bent tussen de verschillende krijgsmachtdelen. Je hebt je snel ingelezen in de structuur van elk krijgsmachtdeel. Dat wordt gewaardeerd."

Gevraagd en ongevraagd advies

Spierenburg maakt volgens Bijleveld indruk, omdat hij van alle operationeel commando's de specifieke problemen weet te benoemen. "Dat maakt iemand tot krijgsmachtsadjudant. Je schuift ook graag gevraagd en ongevraagd aan tafel en bent als adjudant niet bang om verbeteringen te opperen en constructief mee te denken en kritiek te leveren." Bijleveld omschreef hem als nuchter, direct en opgewekt.
 
Spierenburg was de drijvende kracht achter deze conferentie. "Je zorgt ervoor dat steeds meer onderofficieren hun weg hier naar toe vinden. Om mee te praten en te denken over hun werk. Die betrokkenheid hebben we nodig. Ik dank je daar voor. Je ben actief bezig met de professionaliteit van de onderofficieren op alle niveaus, en ook internationaal. De kwaliteit van de Joint Tertiaire Vorming is nog nooit zo hoog geweest", complimenteerde zij hem. 

Nico met de CDS

Aansluitend bedankte Bijleveld ook het gezin van Spierenburg. "Ik weet dat elke militair kan doen wat hij of zij doet, dankzij het thuisfront. Dus dank voor jullie steun aan Nico."

Publicatiedatum: 08 juli 2019

Naschrift redactie Fit for Action: het bovenstaande artikel werd pas later op het intranet gezet, waardoor het een aanvulling is geworden op een eerder op deze website geplaatst eerbetoon aan Nico dat je hier kunt lezen.