Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

LUUK CSCS INTERVIEW

Door gastredacteur Maarten Groot

Een punt wat ik al enige tijd geleden aan je voor wilde leggen, gaat over een artikel voor de Fit for Action website. Enige tijd geleden heeft Luuk Nissen het Certified Strength and Conditioning Specialist examen met succes afgerond en mag zich nu dus CSCS noemen. Dit lijkt mij een mooie aanleiding voor een interview waar in de volgende vragen gesteld zouden kunnen worden:

-      Wat is een CSCS?
-      Waarom heeft Luuk voor de CSCS gekozen?
-      Hoe heeft hij zich voorbereid op het examen?
-      Wat vond Luuk lastig aan de voorbereiding en wat ging goed?
-      Wat heeft zijn nieuwe kennis hem tot nu toe opgeleverd? 

-      Wat is een CSCS?

o   CSCS staat voor ‘Certified Strength and Conditioning Specialist’. Het wordt beschouwd als de hoogste certificering binnen de NSCA. Om het examen überhaupt te mogen afleggen, is een bachelor diploma een voorwaarde. Internationaal gezien is de CSCS kwalificatie veelal een vereiste om als trainer / coach aan te slag te kunnen gaan in de (professionele) sportwereld.

o   Het examen bestaat uit 2 secties: Scientific Foundations en Practical Applied. De beide secties zijn weer onderverdeeld in domeinen met de volgende onderwerpen: bewegingswetenschappen, sportpsychologie, voeding, techniek van oefeningen, ontwikkelen van trainingsprogramma’s, organisatie & administratie en het uitvoeren en evalueren van testen & metingen.

o   De norm is streng, waarbij op er geen enkel domein lager gescoord mag worden dan een 7. De strenge norm, in combinatie met de bachelor-eis, maken CSCS tot een hoogstaande en gewaardeerde certificering wereldwijd.

-      Waarom heeft Luuk voor de CSCS gekozen?

o   De CSCS certificering had al langer mijn aandacht. Ik kende een aantal Olympische coaches op Papendal die de CSCS titel voerden. En ook ‘dichterbij huis’ hebben we uiteraard TGTF’er Age de Wit (momenteel werkzaam binnen het Human Performance Team KCT) die het CSCS diploma heeft. Hij stond dus al wel op mijn Individueel Ontwikkel Plan om een keer te gaan doen.

o   Toen ik net begon als stafofficier op het Expertisecentrum, was onze nieuwe trainingsliteratuur net ‘naar binnen gegooid’ op de LO&Sportgroepen. Een van die boeken was het Engelstalige ‘NSCA’s Essentials of Strength Training & Conditioning’. Je kan wel zeggen dat het introduceren van die boekwerken het begin is geweest van een heus domino-effect binnen de LO&Sportorganisatie. Verschillende projecten en werkzaamheden hebben er toe geleid dat ik ‘het blauwe boek’ vaker in handen heb gehad dan me lief was. Sommige onderwerpen kon ik op een gegeven moment blind vinden. En laat dit boek nou net hét brondocument zijn voor het CSCS examen! Mijn werkzaamheden op het EC hebben er ook wel toe geleid dat mijn ‘CSCS ambities’ werden aangewakkerd.

o   Daarnaast hebben we de afgelopen jaren zeer nauw contact gehad met de NSCA, de organisatie achter de certificeringen. Amerikaanse professoren en topcoaches zijn bij ons geweest om opleidingen te verzorgen. En zelf werden we gevraagd om ‘ons Nederlandse model’ te presenteren op een aantal conferenties. Zo gaf ik in 2019 namens de LO&S een presentatie op de NSCA Tactical Annual Training in San Antonio. En begin 2020 presenteerde ik samen mét de NSCA op het International Congres On Soldiers Physical Performance (ICSPP) in Canada. In het buitenland, in Amerika in het bijzonder, zijn aanspreektitels belangrijk. Waar wij ons ‘DT groot model’ uit de kast trekken bij speciale gelegenheden, is dat daar bij wijze van spreken de standaard. Het viel op dat alle gerenommeerde sprekers de CSCS certificering met trots droegen en benoemden. Heel eerlijk gezegd zag ‘Luuk de competitieve wedstrijdsporter’ dus ook wel een mooie doelstelling in het behalen van deze internationale certificering. Mijn speech op het ICSPP congres was de definitieve aanzet om onze loopbaanbegeleidster te bellen. Mijn ‘16Bis potje’ werd aangesproken en ik heb me gelijk ingeschreven voor de opleiding.

-      Hoe heeft hij zich voorbereid op het examen?

o   Onze C-LO&Sportorganisatie kwam snel na de aankondiging van de eerste regeringsmaatregelen om het coronavirus te beteugelen met een eigen bevel: ‘herschikking capaciteiten’. Hierdoor kreeg ik de mogelijkheid om samen met de subject matter experts van het Platform MS&C te werken aan ‘lopende opdrachten’. De EC-opdracht om verouderde trainingsdocumentatie te herschrijven is zodoende in een stroomversnelling geraakt. Ik kan wel zeggen dat het nieuwe ‘handboek Military Strength & Conditioning’ de perfecte Nederlandse samenvatting is geworden van het Engelstalige boek. Je mag wel stellen dat ik door deze opdracht veelal heb ‘gestudeerd onder werktijd’.

o   Daarnaast heb ik alle vrij uurtjes besteed aan het doorlezen van het boek, het maken van proefexamens, het opstellen van periodiseringen en trainingsschema’s, zelf uitvoeren van ‘onbekende’ kracht- en agility oefeningen, ‘pocket prep apps’, bestuderen van bewegingsanalyses op YouTube, etc.

-      Wat vond Luuk lastig aan de voorbereiding en wat ging goed?

o   De grote hoeveelheid, soms wel eindeloos lijkende, stroom aan informatie én de Engelse taal maakten het moeilijk. In feite kun je dagelijks blijven leren en stopt dit nooit. Omdat ik maar weinig mensen ken die het examen ooit gedaan hadden, miste ik een referentiekader. ‘Wanneer ben ik er klaar voor?’, was een beetje de hamvraag.

-      Wat heeft zijn nieuwe kennis hem tot nu toe opgeleverd?  

o   Op deze vraag kan ik heel nuchter en simpel reageren. Het heeft me op korte termijn een euforisch en trots gevoel gegeven, omdat ik een ‘moeilijk dingetje heb kunnen afvinken’. Maar uiteindelijk is het slechts een papiertje en gaat het erom wat ik er in de praktijk mee ga doen.

o   En in praktische zin heeft het me de afgelopen tijd absoluut veel gebracht. Op inhoud was ik klaar voor de projecten die ik op het EC heb gedaan en dat was fijn werken! Ik ben sowieso van mening dat een sportofficier in het algemeen, de stafofficier op het EC in het bijzonder, inhoudelijke kennis van zaken moet hebben. Als je mensen wilt overtuigen of inspireren, gaat dat niet lukken ‘als je onzin staat te verkopen’. En gelukkig prikt LO&Sportpersoneel daar over het algemeen snel genoeg doorheen!

Publicatiedatum: 11 december 2020