Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

YOGA TOEGEPAST IN DE PRAKTIJK (2)

Door Elzo Hultink en Raimond van der Boom

Elzo

Op de oproep aan de nieuwe Yoga-instructeurs om praktijkvoorbeelden te geven die geënt zijn op de operationele taak, en de ervaringen van de klanteenheid te delen, ontving de redactie nog een tweetal reactie. Ten eerste komt Elzo Hultink aan bod, de stafonderofficier bataljonsstaf 45 Painfbat RIOG die nauwe banden onderhoudt met de LO&Sportgroep JPK (Havelte), en afsluitend onze eigen Raimond van der Boom (JWF, Assen).

Havelte, 54 Painfbat
Elzo: “Graag wil ik een bijlage leveren om yoga binnen de krijgsmacht te promoten en te stimuleren. Want er zijn echt een hoop voordelen, voor zowel de fysieke als de mentale component. Op dit moment geef ik de reguliere yogales op de JPK, dit is een inloop les waar iedereen welkom is. Het nadeel hiervan is dat je niet ergens naar toe kunt werken, omdat het publiek erg varieert door de programma’s van de verschillende eenheden.

Sinds kort geef ik eenmaal per week yogales aan het verkenningspeloton van 45 Painfbat, waarbij ik merk dat men het over het algemeen als een nuttige aanvulling ziet op het reguliere sportprogramma. Meestal heb ik een aantal dagen voor de tijd even contact met de Opc om te kijken hoe de les het best kan aansluiten op de fysieke belasting die al op het programma staan (marsen, velddiensten, e.d.). Yoga kan heel nuttig zijn voor het herstelproces: doordat men na verloop van tijd toch wat mobieler en flexibeler wordt gaat het herstel meestal wat sneller, waardoor de kans op blessures ook wordt verkleind. Dit is ook mijn eigen ervaring tijdens de afgelopen vier en een half jaar dat ik aan yoga doe, naast mijn activiteiten als (ultra)trailrunner. Mijn lichaam past/corrigeert zichzelf veel makkelijker aan. Bijvoorbeeld, als je dreigt te vallen of jezelf te verstappen omdat er meer mobiliteit en balans is. Dit komt ook door het bewuster doen van dingen wat met yoga ook gestimuleerd wordt (“je focus” en “het hier en nu”).”

Beter in balans

Mali, Minusma
Raimond: “De aanmelding voor de Yoga cursus en de missie Minusma vielen gelijktijdig. Maar gezien de cursusduur van de Yoga docent opleiding kon ik deze cursus precies afronden pal voor vertrek naar Mali. Tijdens de cursus ben ik begonnen met inventariseren waar ik straks tijdens deze missie mijn LO&S activiteiten op kon gaan richten. Yoga was daar een onderdeel van, waarin ik ook de mogelijkheid zag om mijzelf te verbeteren in het lesgeven hierin.

Tijdens deze missie zijn de Yoga lessen uitgegroeid tot een van de best bezochte activiteiten die ik aanbood. Iedere week verzorgde ik twee lessen op vrije inloop zodat het laagdrempelig werd. Ik ben begonnen met een klasje van drie personen vanuit ons Nederlandse contingent maar al snel groeide dit uit naar een groep van twaalf vaste bezoekers. Door de missie en daaraan gekoppelde werkzaamheden waren mijn lessen zo ingericht, dat iedereen kon deelnemen ongeacht niveau. Hierdoor hebben een groot aantal personen in wisselende opkomst deelgenomen aan deze lessen.

De reacties waren uiteenlopend. Het was soms confronterend voor degenen die dachten dat het wat rekken en strekken was en die met een ander zelfbeeld terugkwamen omdat zowel kracht, core en zeker ademhaling nog voldoende moesten worden getraind. Anderen zochten meer ontspanning door het beoefenen van Yoga terwijl sommigen juist weer kwamen voor het meer fysieke zoals het vergroten van flexibiliteit en mobiliteit.  

Erg mooi om te ervaren dat eenieder iets anders uit een Yoga les wil halen. De voertaal was Engels waardoor er ook Duitsers aansloten aan deze lessen. De reacties waren erg positief mede door de laagdrempeligheid van de lessen waardoor militairen op een eenvoudige wijze konden ervaren wat Yoga voor ze kan betekenen. Zeker tijdens een missie waarbij de omstandigheden vaak niet ideaal zijn, betekende dit dat Yoga voor sommigen een onderdeel werd in het werkritme. En wat ik hier net al beschreef: voor de een was dat mentale ontspanning tijdens een drukke/stressvolle werkdag en voor de ander een manier om fysiek te ontspannen door de spieren op een andere manier aan te spreken.

Persoonlijk vind ik dat yoga een vast onderdeel kan zijn binnen onze lessen cyclus. De ervaringen die ik heb opgedaan tijdens deze missie waren erg positief, gezien de diversiteit van militairen die deelnamen aan deze lessen is het niet voorbehouden aan rang of stand en/of wapen en dienstvak. Het heeft er in ieder geval aan bijgedragen dat er een aantal militairen zijn beïnvloed en daardoor deze missie positiever hebben ervaren.

De mooie foto’s van hierboven en -naast heb ik van de Duitse collega’s gekregen die zo enthousiast waren dat ze een serie foto’s hebben genomen in verschillende pose’s vanaf hun voertuig in de woestijn."


Publicatiedatum: 06 april 2018