Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


Veteranendag 2017
Door: Fred Jansen

Veteranen van het Dienstvak LO&Sport.

Op zaterdag 24 juni was de landelijke jaarlijkse Veteranendag. De LO&Sportorganisatie is nog niet vertegenwoordigd als zelfstandige veteranen vereniging.

Uiteraard waren er wel vertegenwoordigers. Niet alleen 'onze' krijgsmacht adjudant, maar ook oud gedienden zoals kap(bd) Bert Wennekes. Eén van de opmerkingen die hij plaatste was: "Het viel mij op dat er kennelijk geen andere (voormalig) LO&Sportinstructeurs aanwezig waren. Erg jammer, gezien het feit dat velen van ons veteraan zijn. Mogelijk kan hier eens aandacht aan worden geschonken via de diverse informatiekanalen. Alvast dank voor genomen moeite. Bert." 

De opmerking van Bert past in wat we graag willen: een veteranen vereniging die past bij een relatief jonge organisatie als het Dienstvak LO&Sport. 

De stand van zaken op dit moment is dat het huishoudelijk reglement zo goed als af is en deze naar het veteranenplatform kan om een pré status te krijgen. Onze eigen vertrouwenskring heeft zich bereid gevonden om de voorlopige 0-lijns organisatie voor zijn rekening te nemen.

Kortom, we houden alle veteranen van het Dienstvak LO&Sport op de  hoogte. Wordt vervolgd.

Publicatiedatum: 04 juli 2017