Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

LO&SPORT LOOPT MEE OP DE VETERANENDAG 2018
Door: Fred Jansen

Onze stafadjudant meldde zich op 19 april bij de redactie met het heuglijke nieuws dat we op 30 juni met een detachement meelopen op de Nationale Veteranendag. De Nederlandse Veteranendag is de officiële herdenking van, en eerbetoon aan, hen die zich ingezet hebben in dienst van de vrede.

Historie
De Nederlandse Veteranendag is ingesteld per 2005 in Nederland door het Ministerie van Defensie. De datum van 29 juni was in eerste instantie gekozen als eerbetoon aan (en op de geboortedag van) Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, geboren 29 juni 1911 en overleden 1 december 2004. Vanaf 2009 wordt de dag echter op de laatste zaterdag van juni gehouden.

De Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan ruim 140.000 Nederlandse veteranen. Het merendeel is ex-militair en ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog of daarna in Nederlands-Indië, Korea of voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Snel groeiende is de groep jonge veteranen: dit zijn ex-militairen die hebben deelgenomen aan vredesmissies zoals in Libanon, Cambodja, op de Balkan, Irak en Afghanistan.

Defilé door de Haagse binnenstad
Kort na 13.00 uur start het kleurrijke defilé door het centrum van Den Haag. Dan marcheren bijna 4000 veteranen en militairen, gevolgd door historische en moderne legervoertuigen, rond de Hof vijver. Het defilé wordt afgenomen door Zijne Majesteit de Koning. Boven de veteranen vliegen historische en moderne vliegtuigen een luchtdefilé. Nergens in Nederland is een dergelijke combinatie te zien van veteranen uit alle missies, militairen van de hele krijgsmacht, civiele en militaire muziekkorpsen en legervoertuigen, historische en moderne. Ook veteranen die nu werken bij de politie, de douane, de Nederlandse Spoorwegen of Dienst Justitiële Inrichtingen, lopen mee. Deze groep van ex-militairen die nog midden in het werkzame leven staan, groeit ieder jaar.

Feest op het Malieveld
09.00-17.00 uur. De hele dag van negen tot vijf is het Malieveld 'open'. Om wat te eten, te drinken of te luisteren naar het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht, de Booming Piano's en de Veteranen Top 50. Op het Malieveld kunt u persoonlijk met veteranen in gesprek gaan. Praat met ze over hun ervaringen, over de lessen uit het verleden, over actuele missies en over wat ze nu doen in het dagelijks leven. De veteranen zijn benieuwd naar uw vragen en reacties. Ze staan u graag te woord. Let ook op de speciale programma's waaraan veteranen zelf meedoen en speciale kinderprogramma's.

09.00 -17.30 uur: Malieveld open
12.00 uur: aankomst 250 veteranen motorrijders op het Malieveld
13.00 uur: start defilé aan de Kneuterdijk
13.05 uur: vliegshow boven Hofvijver
13.50 uur: intocht defilé op het Malieveld
14.30 / 17.00 uur: muziek op podium Malieveld

Bekijk hier de  Trailer Nederlandse Veteranendag voor een korte impressie van de dag.

Bron: Nederlandse veteranendag beleven.org

Publicatiedatum: 20 april 2018