Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

LIDMAATSCHAP VETERANENPLATFORM

Door Jan Welling

Geacht Bestuur,

In de algemene vergadering van het Veteranen Platform van 2 november 2018 hebben de leden ingestemd met het gewone lidmaatschap van uw vereniging per 1 december 2018.

Namens bestuur en alle leden van het Veteranen Platform heet ik uw vereniging van harte welkom als het 51 e gewone lid bij het Veteranen Platform.

Bovenstaande was de aanhef van een brief die door de VVLO&S (Veteranenvereniging LO&Sport) is ontvangen. Zoals bekend heeft het bestuur het lidmaatschap van het Veteranen Platform aangevraagd om zo onze Veteranen goed te kunnen faciliteren.   

Per 1 december 2018 zijn we dus volwaardig lid!

Publicatiedatum: 08 november 2018