Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 BEZWAAR MAKEN TEGEN UGM BESCHIKKING

Beste mensen,

Deze update had eigenlijk overbodig moeten zijn, maar toch vind ik het noodzakelijk om uw aandacht te vragen voor het grote misverstand dat er heerst bij vele leden onder ons.

Het misverstand is dat het merendeel van onze leden (een paar duizend) in de veronderstelling verkeren dat zij geen rechtszaak tegen de minister van Defensie hoeven aan te spannen. Voor sommigen vloeit dit voort uit onverschilligheid, desinteresse of gewoon niet bekend zijn hoe te handelen.

Na de uitleg over het aanspannen van een rechtszaak kunt u verderop nog wat nieuws lezen over de hoorzitting.
Nogmaals, maar wel voor de laatste keer, een uitleg waarom iedereen die met FLO is en een uitkering gewezen militairen ontvangt, persoonlijk een rechtszaak tegen de minister moet aanspannen.

Toen u destijds met functioneel leeftijdsontslag (FLO) bent gegaan heeft u van het ABP een beschikking gekregen waarin u werd medegedeeld dat u m.i.v. uw datum FLO in aanmerking komt voor de Uitkering Gewezen Militairen (UGM).

In dezelfde beschikking staat ook dat uw UGM zal stoppen op de dag dat u met ouderdomspensioen gaat. Dat is dus de leeftijd van 65 jaar. Destijds was dit logisch omdat iedereen met 65 jaar de AOW zou ontvangen met een aanvullend pensioen van het ABP. Oftewel, uw UGM zou vloeiend overlopen van UGM naar AOW met aanvullend pensioen. Niks aan de hand dus.

Echter, nu de AOW-leeftijd omhoog is gegaan van 65 jaar naar 67 jaar krijgt u uw AOW niet meer op uw 65 e jaar uitgekeerd maar pas op uw 67e jaar.

U ontvangt echter wel uw Ouderdomspensioen van het ABP. Dus vervalt hiermee die vloeiende overloop die u voorheen (voor de ophoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar) wel kreeg.

Het ontbreken van uw AOW op 65 jaar is dus een groot gemis want met alleen een aanvullend pensioen(tje) redt u het echt niet. Daarnaast verliest u nog meer aanspraken, maar voor de duidelijkheid ga ik hier niet verder op in.

Dit noemt men dus het AOW-gat en je zou dus zeggen dat de Minister (onze werkgever) zou besluiten om de UGM dan pas te stoppen als u uw AOW krijgt uitgekeerd. Welnu, dat vertikt ze dus en daar gaat deze verwoede strijd nu om. De strijd om het AOW-gat.

U zult ongetwijfeld hebben gehoord van al die rechtszaken over het AOW gat die momenteel zijn aangespannen en door de Minister zijn verloren. Ikzelf heb onlangs ook mijn rechtszaak gewonnen. Ik zeg expres mijn rechtszaak omdat het besluit van de Rechter alleen maar op mijn van toepassing is.

-          Als u dus in de veronderstelling verkeert dat “u kunt meefietsen op de uitspraak van de rechter over mijn rechtszaak” dan heeft u het mis.

-          Als u nu denkt dat de Minister naar aanleiding van deze uitspraak over haar hart strijkt en zegt dat dit voor iedereen gaat gelden dan zou ik daar niet op rekenen.

-          Als u nu denkt “och dat komt wel goed want de politieke strijd tegen de Minister wordt toch gewonnen en dan wordt het probleem voor iedereen opgelost dan adviseer ik u om dit risico (op een paard wedden) niet te nemen.

-          Als u denkt “laat maar dat geouwehoer van die vent”…..OK, dan hebt u gelijk en doe vooral niks en lees ook niet verder. Maar u loopt dan wel de kans op uw 65 e met een fooitje van de Minister te worden opgezadeld. En loop dan ook niet te griepen en te gallen op uw 65 e jaar dat u “weer een oor bent aangenaaid.”

-          Als u denkt dat wat hier geschreven wordt ook in uw belang is lees dan vooral verder wat u moet doen en ik hoop in uw belang dat u actie gaat ondernemen.

Wat moet u dus doen? U moet het ABP verzoek indienen om het besluit dat uw UGM stopt met 65 jaar te herzien.Bij deze eerste stap (er komen er nog velen) komt voor velen al de vraag “hoe moet ik dit dan doen?”

Welnu, als ik u zeg dat dit eigenlijk de meest simpele “horde” is die u moet nemen dan ontneem ik u de moed om verder te gaan. Maar het is wel zo. Dit is de meest simpele horde op weg naar de Rechter.

Maar er is een oplossing.

1.    U bent lid van een bond

De oplossing is dat u naar uw bond stapt. Dus bent u lid van bijvoorbeeld VBM, AFMP, KVMO, etc. Bel uw bond en vraag wat u moet doen indien u juridische bijstand wilt voor het AOW –gat.

Als u dit doet, wordt u door uw bond doorverwezen naar een juridisch medewerker(ster) die u helemaal verder zal helpen. Twijfel niet en bel uw bond. Hierna zult u zien dat u nog maar weinig of niets hoeft te doen. De zaak wordt volledig overgenomen door deze juristen.

Echter….bent u lid van het ACOM, dan hebt u een probleem. Deze bond is kennelijk tevreden met het akkoord tussen bonden en Minister en verlenen derhalve geen juridische bijstand. Deze bond is kennelijk vergeten dat zij er voor ons zijn en niet andersom. Maar daar is natuurlijk een hele simpele oplossing voor: “Zeg uw lidmaatschap op” en word lid van een andere bond.

2.    U bent geen lid van een bond.

Bel dan een bond op die u geschikt lijkt. Je hebt er genoeg. Persoonlijk ben ik lid van de VBM en ben daar zeer tevreden over. Lidmaatschap kost u slechts € 6,57 per maand. U kunt echter ook lid worden van de AFMP waar u weliswaar iets meer lidmaatschap betaalt, maar ook deze bond gaat voor u aan de gang.

Ik weet dat een aantal onder u zich ervoor schaamt om “even lid te worden” en dan direct een beroep doen op juridische bijstand. Dan adviseer ik u om de schroom van u af te gooien want velen zijn u voor geweest en het is geen enkel probleem dat u dit doet. De bonden hebben begrip voor de belabberde situatie waarin u zit.

Dus neem contact op met een bond en geef u op als lid en vraag juridische bijstand. Zodra u dit doet gaat dezelfde procedure in werking als in voorgaand punt 1.

Of u nu wel of niet lid bent van een bond, u hoeft geen gebruik te maken van juridische bijstand van een bond. U kunt een rechtsbijstandverzekering afsluiten en zelf een rechtszaak aanspannen. Dat is dan uw eigen keuze, maar ik krijg nu al vele verzoeken binnen van mensen die dachten het wel op eigen houtje te kunnen regelen. Ongetwijfeld zullen er mensen onder zijn die hiertoe in staat zijn.

Ik heb dus gekozen voor juridische bijstand van de VBM en heb mijn rechtszaak tegen de Minister pas gewonnen. De uitspraak van de rechter staat “rechtens vast”. Dat wil zeggen dat deze uitspraak alleen voor mijn persoon bindend is. Hiermee moet de Minister haar besluit tegen mij herzien en hoeft ze dat helemaal niet tegen anderen te doen.

Het klinkt dus een beetje gek, maar iedereen die met FLO is (11.000 militairen) wordt aangeraden een procedure te starten.

Nu kan ik me ook nog voorstellen dat u het nog steeds niet begrijpt. Niet iedereen is van hetzelfde kaliber. Wilt u wel of heeft u vragen dan kunt u mij bereiken via een PB of wellicht kunt u uw vraag in een reactie stellen en krijgt u antwoord van overige leden.

We zijn een heel eind gevorderd. Binnenkort komt de hoorzitting en daar zijn ook enkele onduidelijkheden over.

Ik wil met nadruk stellen dat de datum van de hoorzitting 26 oktober slechts een voorstel is. Er is nog niets zeker te stellen. Morgen zal er een beslissing vallen tijdens de procedurevergadering van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. Ik heb ook nog niets geboekt om naar Nederland te gaan. Hou er natuurlijk wel rekening mee, maar zolang ik geen zekerheid heb onderneem ik nog geen actie. Houdt u er wel rekening mee dat na de hoorzitting er ook nog een even belangrijke gebeurtenis staat gepland, namelijk het Algemeen Overleg Personeel dat speciaal zal worden gewijd aan het AOW-gat militairen. De opkomst voor dit overleg dient even groot te zijn als voor de hoorzitting.

Goed mensen, dit was een tussentijdse update omdat ik het belangrijk vind dat iedereen een procedure opstart. Het zou namelijk heel erg zijn als je al die tijd meedoet in de strijd en er dan nog naast zal fietsen. Dus mensen die nog geen rechtszaak zijn begonnen: dit is een van de laatste mogelijkheden om dit te doen.

Tip: kijk ook regelmatig op de Facebook pagina: “Militairen met FLO”.

Tot zover deze tussentijdse update.

Met vriendelijke groet,
Loek van den Heuvel