Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

WELKOM VETERANEN VERENIGING LO&SPORT
Door: Fred Jansen

Geachte Veteraan,

We heten je van harte welkom als lid van de Veteranen Vereniging LO&Sport. Na onze 2e aankondiging is gebleken dat er gelukkig maar weinig veteranen LO&Sport hebben aangegeven dat ze niet deel willen uitmaken van “onze” vereniging.

Algemene Ledenvergadering
Om een goede doorstart te maken hebben we als vereniging wel een huishoudelijk reglement nodig. Dit moet bekrachtigd worden op de Algemene Ledenvergadering. Deze staat gepland op 13 september 2018, 10.00-11.30 uur te Amersfoort. Noteer alvast deze datum in je agenda, nadere informatie volgt.

Defilé
Als Veteranen Vereniging  LO&Sport willen we ook deelnemen aan veteranen activiteiten. Het eerste evenement is de nationale veteranendag op 30 juni 2018. Op de Veteranendag wordt het defilé van de veteranenverenigingen afgenomen door Koning Willem Alexander. Wij gaan in het defilé meelopen met een detachement LO&Sport. Dit detachement is gelimiteerd tot 20 personen, meer is vanuit de organisatie niet toegestaan.

Defilé

Toewijzing van plaatsen gaat op volgorde van aanmelding, waarbij gestreefd wordt naar een gezonde mix van actieve- en post actieve veteranen. De uiteindelijke deelnemers worden benaderd door Maj van der Linde, de C-detachement.

Opgave kan tot uiterlijk 1 juni 2018 via mailbox Losport.veteranen@mindef.nl

Aangezien de vereniging samenwerkt met Stichting Vrienden van het Dienstvak LO&Sport, kun je de informatie ook terugvinden op www.fitforaction.nl

Secretaris Veteranen Vereniging LO&Sport

AOO F.W. Jansen

Publicatiedatum: 18 mei 2018