Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

ERECOULOIR
Door: Jan Welling

De Veteranendag 2020 is komen te vervallen.

Van het Veteranen Platform kregen we het verzoek om de onderstaande oproep ruime bekendheid te geven. Uiteraard geven we graag gehoor aan deze oproep: ook bij de Veteranen LO&Sport zal er wellicht behoefte zijn om plaats te nemen in dit Erecouloir.

Tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam op 4 mei, vormen 60 veteranen de erecouloir. De veteranen staan van het Paleis op de Dam tot aan het Nationaal Monument opgesteld. Deel uit maken van de erecouloir is voor de veteranen een indrukwekkende ervaring. Herdenken en eren; de veteranen hebben ieder hun persoonlijke redenen om in de erecouloir te staan op 4 mei.

Organisatie Erecouloir 2020 is op zoek naar mannen en vrouwen van alle krijgsmachtdelen, verschillende uitzendingen en leeftijden. Ook zoeken we juist veteranen die nog niet eerder in de erecouloir hebben gestaan.

Belangrijk om te weten: je dient beschikbaar te zijn op de volgende data: zaterdag 14 maart 2020 en zaterdag 18 april 2020 (en uiteraard op 4 mei 2020).

Meer info en aanmelden via de volgende link.

https://www.veteraneninstituut.nl/aanmeldenerecouloir/

Publicatiedatum: 03 maart 2020