Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


Het doel van de LO&Sport Veteranenvereniging


Erkenning, waardering en zorg

De Veteranenvereniging van het Dienstvak LO&Sport heeft als doel aandacht te geven en waardering uitspreken als LO&Sportorganisatie in de richting van al onze veteranen. De meerwaarde van de Veteranenverenging van het Dienstvak LO&Sport geeft de mogelijkheid onze veteranen te verbinden, daar waar nodig zorg verlenen en ervaring uit te wisselen en veteranenverbanden te leggen zowel intern als extern. Wij staan hier open voor alle veteranen LO&Sport voor de gehele krijgsmacht.