Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

WERKBEZOEK C-LAS AAN LO&SPORT

Door Pieter van der Peet
Rob oosterveer doceert Gen Wijnen, Pieter van der Peet (li) is een van de aandachtige luisteraars.

In een serie werkbezoeken van C-LAS aan de OTCa van het OTCo was C-LO&Sportorganisatie dinsdag 09 maart 2021 gastheer voor luitenant-generaal Wijnen.

Tijdens dit werkbezoek werd generaal Wijnen geïnformeerd over hoe de LO&Sportorganisatie invulling geeft aan zijn Command Message (Een Landmacht die levert, een Landmacht die samenwerkt en een Landmacht waarin mensen prettig werken). Door inspirerende verhalen en praktische demo’s werd C-LAS een beeld gegeven van hoe de LO&Sportorganisatie de afgelopen jaren is blijven leveren en zich blijft ontwikkelen.

In de Traditiekamer krijgt C-LAS, naast een hartelijk ontvangst en een kop koffie, een inleiding op wat hem de komende drie uur te wachten staat. Aan de hand van het Operationeel Concept vertelt het Managementteam van de LO&Sportorganisatie welke ontwikkelingen ondanks of dankzij COVID-19 allemaal hebben plaatsgevonden. Na het tekenen van het gastenboek vertrekt de kleine delegatie richting de LO&Sportgroep Bernhardkazerne.

 • IM7D7156-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7111-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7128-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7192-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7210-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7224-Werkbezoek C-LAS

Daar wachten Kap Bart Steenge en Sgt1 Rob Oosterveer hem al op om iets te vertellen over de HITT-containers en het werk van de LO&Sportinstructeur bij het opwerkprogramma en tijdens uitzending. De mogelijkheden en meerwaarde van de HITT-containers werd ondertussen door vier leerlingen uit de VTO Infanterie gedemonstreerd.

Vervolgens vertelt C-LO&Sportgroep BHK met haar HI welke eenheden hun LO&Sportgroep bedient. Hierbij werd ook aandacht gegeven aan de inspanningen die zijn gedaan om gedurende de pandemie trainingen op afstand te verzorgen. Een compilatie van gebruikte initiatieven gaf C-LAS een mooi beeld van het ‘thuistrainen’. Ook gaven ze aan hoe zij de ‘overgebleven tijd’ op de LO&Sportgroep gebruiken om na te denken over continuïteit in de trainingen voor hun Vak Technische Opleidingen. Hoe kunnen we de huidige ervaringen gebruiken om morgen beter te zijn dan vandaag…Vanuit de zuil MS&C kreeg C-LAS een mooie briefing (inclusief demo’s) over de voordelen van deze trainingsinzichten en wat dit betekent voor de inrichting van de sporthallen. Kapitein Eric Noorlander (Stafoff KC) kon aan C -LAS het eerste exemplaar van de het Handboek MS&C uitreiken, waarvan de inkt nog nat was.

Wat volgde was een indrukwekkende demo van het platform Militaire Zelf Verdediging waar C-LAS van de Elnt Johan Sanders uitleg kreeg over de opbouw van MZV gedurende het gereedstellingsproces. De collega’s die de demo verzorgen zijn net twee weken met elkaar op cursus geweest bij de KMAR om zich te verdiepen in het onderwerp Tijdelijk Beperken van Bewegings Vrijheid (TBBV). Een taak in het kader van Nationale Operaties die in de toekomst mogelijk bij de infanterie komt te liggen en waarvan de LO&Sportorganisatie de lessen en trainingen gaan verzorgen.

Afgelopen periode heeft de LO&Sportorganisatie twee keer personeel opgeleid en gereed gesteld voor het Speciaal Nazorg Peloton. Het gereedstellen en de samenwerking met de diverse betrokken eenheden en functionarissen heeft indruk gemaakt. De LSO en één van de pelotonscommandanten vertellen hierover.

 • IM7D7256-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7297-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7304-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7315-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7332-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7366-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7370-Werkbezoek C-LAS
 • IM7D7393-Werkbezoek C-LAS


De LOSS cursusleider Werken Op Hoogte praatte C-LAS bij over onze rol bij de cursus Cold Weather Intermediate, bij ASTRAC en de wijzigingen in het Beleidskader Werken Op Hoogte. Een demo van 2 LOSS-collega’s maakt het beeld van C-LAS helemaal af.

Het stokje wordt overgenomen door de Leefstijlcoach van de BHK, die C-LAS meeneemt in haar ervaringen als Leefstijlcoach op de BHK. Indrukwekkend welke successen Cynthia en haar collega’s boeken. Een mooie aanvulling op onze operatielijn Fit Fot Life. Met adviezen en coaching worden hier collega’s geholpen bij vragen over hun leefstijl. C-LAS zegt toe mee te willen doen bij een in de toekomst te organiseren challenge.

Dit was een mooi bruggetje naar het laatste station: DTCS. Smi Anne Bouma geeft de generaal aan hoe het Defensie Trainings en Coachings Systeem gebruikt wordt voor de VTO Infanterie. C-LAS gebruikt zelf ook de My Welness app en is dus bekend met het systeem.

Aan het eind van het bezoek bedankt Commandant LO&Sportorganisatie de generaal voor zijn bezoek aan onze organisatie.

C-LAS bedankt op zijn beurt iedereen die heeft bijgedragen aan het actieve programma.

Hij geeft aan onder de indruk te zijn over de ontwikkelingen, het bevlogen personeel en de professionaliteit van onze organisatie.

Hartelijk dank aan iedereen die bijgedragen heeft aan het programma. We hebben C-LAS een prima beeld gegeven waarin duidelijk werd dat de LO&Sportorganisatie ook het credo Fit for Action op zichzelf toepast.

Publicatiedatum: 11 maart 2021

Naschrift redactie: de bijgeplaatste foto's zijn gemaakt door Johan Bouman.