Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VTO LO&S SPORTDAG 2020

Door Ruben Hensels


Omwille van de verscherpte COVID-19 maatregelen heeft de Sportcommissie KL besloten om haar laatste evenementen in 2020 te annuleren. Eén van deze afgelaste evenementen was de crossestafette van 15 oktober.
Op dit onderdeel doen elk jaar de toekomstige LO&S onderofficieren en officieren mee. Als vervanging voor deze crossestafette kregen de drie vaandrigs de opdracht om samen met de VTO klas een COVID-proof sportdag te organiseren. Deze dag zouden de onderofficieren zelf moeten voorbereiden en uitvoeren. Het doel van het kader met deze sportdag was tweeledig. Zo was het de bedoeling dat de toekomstige officieren ervaring konden opdoen met het aansturen van de onderofficieren. Het tweede doel was om de toekomstige onderofficieren te laten ervaren welke aspecten komen kijken bij het organiseren van een evenement.

De hele week stond in het teken van het organiseren van deze sportdag. Met een bevelsuitgifte op dinsdag aan de onderofficieren werden ook zij betrokken tijdens het proces. Op woensdag kwamen er veel leuke en creatieve ideeën uit de groep en begon de sportdag snel vorm te krijgen.
Op woensdagmiddag werden de Vlasakkers al toegeëigend door de sport. De onderofficieren begonnen al snel aan de voorbereiding van de locatie en stuurden Sgt1 Y. Wintjens met de ATB het terrein in om voor hen te verkennen. Eén van de moeilijkheden was namelijk dat de groepen zo min mogelijk voorkennis en/of voordelen mochten hebben over hun eigen opdracht, om gelijke kansen te waarborgen.

De dag zelf moest zo veilig mogelijk worden ingericht, rekening houdend met de nieuwe COVID-19 maatregelen.  Om dit zo goed mogelijk op te vangen werd er met duo’s gewerkt. Beginnend met een Kahoot (multiple choice-quiz via de telefoon) werd een fasering aangebracht in startmomenten zodat iedereen op een ander punt in de wedstrijd zat.

Meteen aansluitend aan de kennisronde (waarbij de kennis getest werd over o.a. sport en anatomie) begonnen de duo’s aan een VTV omloop. Hier was goed te zien hoe hecht de groep is. Ondanks dat er al verschillende groepen klaar waren met de opdracht en ze konden genieten van een welverdiende pauze, bleef iedereen ter plaatse om de laatste groepen te steunen en aan te moedigen bij het voltooien van hun opdracht. 

Na de pauze werd er snel gerekend door de GO’s om een startvolgorde te bepalen voor het middagprogramma. De namiddag startte met een vaardigheidsomloop. Op de touwbanen en hindernisbaan hingen verschillende ‘hints’ die de groepen doorverwezen naar de volgende opdrachten. Eenmaal klaar met deze omloop volgde een oriënteringsopdracht met de ATB. Hier kregen de duo’s een deel van de oriënteringskaart, om de kaart compleet te maken moesten ze naar het juiste punt fietsen. Eenmaal bij het laatste punt aangekomen was het doel om zo snel mogelijk terug naar de startlocatie te gaan om te beginnen aan de laatste omloop.

Uiteindelijk werd de dag afgesloten met een ludieke activiteit waarbij iedereen evenveel kans had om te winnen. Het doel was om uit te komen in het skill house waar een ‘gouden’ zeskant-plaat verstopt lag. Hier moesten de groepen komen door verschillende proeven te doen slagen. Bij elke proef ontvingen de groepen een puzzelstukje wat uiteindelijk leidde tot de laatste opdracht:  ‘zoek en gij zult vinden’.

Het winnende trudy-paar sprak de hoop uit dat deze activiteit in de toekomst wordt herhaald en dat zij de eersten zijn die hun naam hebben toegevoegd op de wisselbeker.

Publicatiedatum: 28 oktober 2020