Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INTERVIEW MET DE MATERIAALMAN

Door Léonie van Lamsweerde
Free weight exercises


Wijzigingen of aanpassingen op bijna alle sportvlakken heeft (grote) invloed op daarvoor benodigde sportmaterialen. Redactielid Léonie van Lamsweerde nam hiervoor contact op met Ron Kaag, stafofficier Infra & Materieel, een schetst daarmee een indrukwekkend beeld van een wereld in beweging.

Hoe gaat dit proces van aanschaffen van nieuwe materialen ?

Het Expertisecentrum volgt de laatste ontwikkelingen. Soms krijgen ze tips, ze volgen bepaalde internetsites en gaan ook naar beurzen om te kijken en ervaringen uit te wisselen. Ook andere partners, zoals Matlogco, zijn hierbij betrokken.

Als er dan een nieuw product is gekozen, komt er meestal een pilot (soms op verschillende locaties) om te testen of het wat is en zo ja, voor wie: alle sportlocaties, specifieke doelgroepen of krijgsmacht breed? Een voorbeeld is de Military Strength & Conditioning Circle (MSCC). Als we de huidige methodiek volgen, wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ‘Free weight exercises’, losse materialen als kettlebells, dumbells of halters. Het bedrijf Technogym kan hierin niet alles leveren. Dus we moeten dan een nieuw contract afsluiten met een nieuw bedrijf richting crossfit-achtige spullen. Eerst wordt de SME Strength benaderd hoe hij hierover denkt en uiteindelijk ook de platformhouder. Vervolgens worden de materialen krijgsmacht breed aangeschaft. Dit gaat dus op alle sportgroepen nog volgen komend jaar.

Voor de verscheidene infra & materiaal zijn er de volgende partners:

MSCC >> Technogym en, deels, Eilerssport
MZV >>
Eilerssport
ATB
>> Mo-tech
Klein spel & sport materiaal >>
Eilerssport
Bergsport >>
Spacsport via JMAC
Sportkleding
>> Li Ning >> KPU-bedrijf


Hoe volgen jullie de markt?

Bureau Ondersteuning (de voormalige sectie Facililitair Bedrijf, red.) krijg soms vragen over bepaalde sportproducten die sportgroepen willen aanschaffen. Vanuit de zuilen wordt bekeken wat men wil aanschaffen en met welke beredenering. Uiteindelijk is een goede toetsing noodzakelijk zodat het wellicht voor alle locaties aangeschaft kan worden, en dat heeft weer te maken met financiën. Daarnaast kijkt het Expertisecentrum ook naar nieuwe items en kijkt niet alleen defensiebreed maar ook voor specifieke doelgroepen (bv. SOF).

Technogym

Technogym is een Italiaanse fabrikant van fitness- en cardioapparatuur. Het bedrijf werd in 1983 opgericht door Nerio Alessandri. Technogym is wereldwijd marktleider op het gebied van oplossingen voor fitness en wellness, hun apparatuur is in 65.000 wellnesscentra en meer dan 100.000 woningen over heel te wereld te vinden. Geschat wordt dat elke dag ongeveer 35 miljoen mensen in meer dan 100 landen gebruik maken van de Technogym producten.

Waarom is destijds gekozen voor Technogym?

Er wordt een pakket van eisen opgesteld, die gekoppeld wordt aan een (Europese) aanbesteding. Waar bedrijven zich dan op in kunnen schrijven. De aanbesteding komt op Tendernet of Negometrix, daar komen alle bedrijven die interesse hebben op af en geven aan wat ze kunnen bieden voor onze behoefte. Je gaat dus op zoek naar mogelijke kandidaten en naar hun mogelijkheden. Dit mag dus niet per bedrijf, of op de persoon af, er zijn altijd meerdere bedrijven die zich aanmelden. Uiteindelijk komt daar een kandidaat uit. Toevallig hebben we Technogym al meerdere jaren. In het verleden hadden we voor deze fitness lijn zowel de isotonic line als de torso line.

Blijven we aan Technogym vast in de toekomst?

Het contract met Technogym is in principe afgelopen. Als er een contract is dan moeten er producten en/of diensten geleverd worden, afhankelijk wat er is afgesproken. Als defensie een contract heeft dan zijn ze ook verplicht om bij de contractant producten en/of diensten af te nemen. Er is wel een uitzondering: als het bedrijf bepaalde producten niet heeft dan mag je het ergens anders halen. Nu we tijdelijk geen contract hebben, mag je spullen ergens anders halen mits het onder de €50.000 is anders moet je het bij meerdere bedrijven kenbaar maken. Let wel, dit is niet wenselijk, we willen als defensie eenheid hebben dus overal op elke kazerne dezelfde materialen. We worden daar overigens in opgeleid en getraind.

Zoals het contract nu is opgesteld is het ‘Performanced based’. Met andere woorden, daar zitten drie delen in die beschreven staan: aankoop, onderhoud en vervanging. We zullen waarschijnlijk de komende jaren bij Technogym blijven, er zijn te veel ontwikkelingen dat het onlogisch is om een andere kandidaat te kiezen. Wel zitten we vast aan de wettelijke verplichting, officieel aanlopen zodat er een eerlijke concurrentie ontstaat.

Gaan we ook inspelen op de MSCC met het inrichten van de zaal en de machines (krachtapparatuur)?

De eerste vergadering is geweest en daaruit kwam de belangrijkste beperking, namelijk de infra. Alle krachtapparatuur moet je ergens op je eigen locatie kwijt kunnen, zodanig dat er nog wel gebruik kan worden gemaakt. Daarnaast moeten we goed bepalen wat we willen houden. Sommige sportgroepen kiezen er bijvoorbeeld voor om een zaaldeel op te offeren. Het sportgebouw aanpassen gaat niet zomaar.

Heeft de LO&Sportorganisatie dan geen budget?

Nee, dit ligt bij MatLogco (en deels OTCO), daarom aanbesteden via de hierboven beschreven manier. De verwerving is alleen assortimentsgewijs.

Komt er een nieuw LO&Sport tenue?

Er loopt sinds 2015 een nieuwe aanbesteding sporttenue. De kleding van de LO&Sportorganisatie en algemeen militair zijn altijd samengetrokken. Nu i.h.k.v. goed werkgeverschap gaan we het los aanlopen. Er worden verschillende bedrijven aangeschreven en laten ze langs komen, zodat zij een voorstel doen wat ze geschikt achten voor de sportinstructeur en voor de sporter. Voordat de contracten rond zijn, zijn we in ieder geval twee tot drie jaar verder, maar we zijn er als LO&Sportorganisatie dit keer veel meer bij betrokken, we nemen namelijk zitting in de klankbordgroep van het KPU.

Komen er nieuwe ATB fietsen?

Er komen inderdaad nieuwe fietsen, hufterproef en een contract met minimaal onderhoud. Het is duurzaam materiaal met 2x per jaar standaard onderhoud van Motech. De eerste fietsen komen in 2019 op de sportgroepen. Het is een vervangingsplan van 4 jaar en de oude fietsen gaan terug naar Motech, deze komen ter beschikking voor een welzijnsproject. Bijvoorbeeld arme gebieden in Afrika.

Hoe zit het met bergsport materialen?

De commerciële kant van de bergsport groeit snel in het vervangen van materialen en de aanschaf van nieuwe materialen. Wij zijn afhankelijk van het beleidskader Werken Op Hoogte en dus ook van bepaalde materialen. Alle aanschaf van materiaal loopt via een joint materiaal commissie (JMAC), het KCMOX (Kenniscentrum militair optreden onder extreme omstandigheden) is altijd POC. Door deze samenwerking is er een beter beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen irt WOH-activiteiten.

Hoe zit het met de nieuwe vaste survivalbaan?

Dit project zit in een vergevorderd stadium en komt als pilot op de Oranjekazerne. Zeer waarschijnlijk gaat eind dit jaar de eerste paal in de grond, mits de financiering rond is.

 

Wil je meer weten over de survivalbaan? Kijk naar dit artikel ‘Standaard survivalbaan defensie’ door Richard Borecki van 15 Mei 2019 op deze site.

Hoe zit het met nieuws op infra gebied?

-Keuren en inspectie van accommodatie gaat tegenwoordig via het programma Visi, dit is een monitoring systeem van Klimwandspecialist voor oa de C-LO&Sportgroep. Dit borgt ook de instandhouding vanwege onderhoud en herstel aan bestaande sportaccommodaties.

-nieuwbouw, er zijn een aantal voorbeelden waar nu een datum voor staat. Voorbeeld gebouw AA (van de LO&Sportschool, red.) op de BHK planning 2020-2022, Maar ook de sportgebouwen van de JWF (2019-2020) en de PMK (2023-2029).

-HIIT container irt MSCC, er is een bedrijf gunning, nu is een testfase aan de gang. Indien oké dan Q4 2019 uitlevering op de sportgroepen.

- Video Analyse Systeem, een systeem wat een vertragend beeld afspeelt dus een delay opname. Eerst testfase op KCT/OK/GSK vervolgens kijken per sportgroep waar het relevant is.

Publicatiedatum: 21 augustus 2019