Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 
NIEUWE OPLEIDINGS ONTWIKKELAAR STELT ZICH VOOR
Door: Rieneke Schinkel

 

Dag allemaal!

Ik ben Rieneke en sinds kort werkzaam als opleidingsontwerper bij BOTO.  Ik zal mijzelf heel kort even aan jullie voorstellen.  39 jaar geleden ben ik geboren in Twente maar woon nu al ruim 10 jaar in Hoogland.  Ik ben getrouwd met Jaco en moeder van 2 lieve, energieke pedagogische uitdagingen van 8 en 10.  

Hiervoor heb ik 15 jaar lang gewerkt bij MBO Amersfoort. Ik ben daar begonnen als docent bij o.a. de VeVa. Na het afronden van de master Onderwijswetenschappen ben ik overgestapt naar de dienst Onderwijs en Ontwikkeling en had ik een beleidsmatige onderwijskundige functie.  
De afgelopen 3 jaar ben ik gedetacheerd geweest bij een eenheid van de KMAR. Dat was een hele leuke, dynamische, leerzame tijd en heeft mij doen besluiten dat ik graag verder wilde binnen defensie. Soms is het tijd voor wat nieuws! De LO&Sportorganisatie past heel goed bij mij.

Rieneke in 2015, tijdens haar eerste marathon in Rotterdam


Zwemmen was jarenlang mijn lust en mijn leven waardoor ik veel van de wereld heb gezien. Mijn (top)sport leven toentertijd heeft mij gevormd tot wie ik nu ben en pluk er nog steeds de vruchten van. Ik ben nog steeds heel sportief, heb het sporten nodig om mij fit, fris en fruitig te voelen. Ik zwem nog af en toe, loop veel hard en sluit nu vaak aan bij de HIIT op de kazerne!

We gaan elkaar zien!

Sportieve groet,
Rieneke