Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

BASIS LOOPTRAINER 3 (BLT3)

Door Pieter van Beekveld, intro door Jasper Schout


In juni zijn we met de Fit for Action Academy gestart met de Basis LoopTrainer3-cursus. Inmiddels voorlopig het helaas het laatste wapenfeit van de Academie. In corona-tijd is deze cursus echter wel doorgegaan en inmiddels heeft de 1e instructeur zijn civiel erkende diploma behaald! Pieter van Beekveld doet hieronder verslag.

Vanuit de Fit For Action Academy werd de opl. BLT3 georganiseerd. Ruud Lenferink en Raimond van der Boom waren in deze instructeurs die deze opleiding verzorgden i.s.m. de Atletiek Unie.
De nadruk van deze cursus ligt op het zelfstandig verzorgen van training aan atleten.

De cursus bestond uit:
-          4 workshops deels online (loopefficiëntie, trainingsleer en verbeteren eigen vaardigheid)
-          Praktijk bij een eigen gekozen Atletiekvereniging.

Eigenaarschap was gedurende deze cursus de sleutel tot succes. Je diende zelf op zoek te gaan naar een atletiek vereniging / praktijk begeleider plus in eigen tijd minimaal 6 atletiek trainingen geven.

 

Praktijk:

Voorafgaand aan het geven van de trainingen werd er een goede analyse gemaakt van de atleten, om vanuit hier een plan te maken waar gedurende de komende trainingen het accent op lag.
Na 6 trainingen werd de balans opgemaakt m.b.t. meetbare effecten i.r.t. de gekozen doelstellingen atleten.
Dit alles werd beschreven in een portfolio en werd beoordeeld door de examencommissie van de Atletiek Unie, om aansluitend praktijk examen af te leggen.

Het is een mooie cursus voor extra vakverdieping en het kan een stap zijn naar BLT4 Prestatie trainer.

Publicatiedatum: 04 november 2020