Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 


IS GRENZEN VERLEGGEN MENSENWERK?

Door : Oscar Prins

Naar aanleiding van het vragenuurtje met Gerard Kemkers tijdens de DVD zijn er contacten gelegd tussen FC Groningen en het sportbureau op de JWF. De jeugdtrainers waren op zoek naar een invulling voor mentale doelen welke zij hadden opgesteld voor de beloftes. Deze waren o.a. presteren onder druk, communiceren, samenwerken, tonen van inzet en doorgaan bij fysieke ongemakken.

De sportgroep van de JWF heeft een mentale training aangeboden in de vorm van een militair getinte PT les met diverse middelen, welke een groot succes is gebleken. De sporters werden aan het einde van de training door middel van een OFGA evaluatie duidelijk gemaakt wat de (minder) positieve gedragingen voor gevolgen hadden. Aan de hand van deze samenwerking kreeg het sportbureau een uitnodiging van de begeleidende sportpsycholoog Thomas Waanders voor een symposium over het boek ‘Grenzen Verleggen’. Het symposium was een interessante bijeenkomst waarin de kracht van het boek werd uitgelegd.

Professioneel Trainen

Grenzen verleggen is een onderdeel van ons vakgebied. De regels van ons “professioneel trainen” (PT) gaan over het beter maken van de militair. Er staat o.a. in dat wij werken aan het best haalbare resultaat voor het militaire individu en voor het team. Om dit te bereiken ontwikkelen we afgestemde trainingsschema’s, gebruiken we mentale training en innovatieve middelen. Daarnaast verzorgen we trainingen, monitoren we vooruitgang en beschikt ons personeel over de juiste kennis en attitude.

Regels die op elke willekeurige topsporter en zijn omgeving gelegd kunnen worden. Zij zijn het, die leven volgens de regels van PT om de grenzen van hun presteren op te rekken met als doel om te winnen.

Het is de vraag of het boek van Thomas Waanders en Rick Lahaye verdere inzichten geeft ten aanzien van ons PT.

Grenzen verleggen wordt in het boek vertaald als: doorgaan waar iemand normaal gesproken door vermoeidheid, pijn of ongemak gestopt zou zijn. Vragen die je hierbij zou kunnen stellen zijn: wat is de invloed van de geest en waar liggen de individuele grenzen van het fysieke presteren?

De kracht van het brein

Gedurende meer dan 90 jaar dachten wetenschappers dat het brein geen rol van betekenis speelde bij de totstandkoming van maximale prestaties in de sport. Aan deze gedachte werd een model van professor Hill gekoppeld, het lactaat model (je verzuring bepaald je prestatie). Later werd door tal van onderzoekers bewijslast gevonden dat het brein een grote invloed heeft op ons presteren. Het is het brein wat er voor zorgt dat we geen schade aan ons zelf aanrichten. Het brein probeert energie te sparen en het brein zorg voor reserves omdat we anders dood over de finish komen. Voorbeelden van een sterk brein wat tegen alles ingaat, is de prestatie van de 39 jarige Gabriella Andersen- Schiess in een poging om de marathon op de Olympische Spelen van Los Angeles te volbrengen. Lichamelijk uitgedroogd en uitgeput, niet meer in staat met normale motoriek de race uit te lopen, was haar brein sterker en dwong zij haar lichaam door te gaan, ondanks alle fysieke problemen.

Het boek beschrijft verder meerdere onderzoeken waarbij de invloed van het brein onderzocht wordt. Is vermoeidheid een emotie? Is er bewijs van het samenspel tussen lichaam en brein? Is de invloed van het brein bewust of onbewust?

Wanneer we naar de invloed van het brein kijken, is dan een trainingsmethode op basis van zuurstofopname of hartfrequentie met meetsystemen wel toereikend om grenzen van onze prestaties te verleggen?

Wat kunnen wij als sportorganisatie? Willen we wel dat de militair tot uitputting gaat of is de reserve van levensbelang?

We zouden onszelf de volgende vragen kunnen stellen:

·         Wat is de rol van motivatie van de militair op het type training?

·         Wat is de invloed van geautomatiseerde programma’s op basis van apps ten overstaan van zelfbeheersing en motivatie?

·         Hoe kunnen we de militair helpen inzien om te gaan met de pijn die fysieke training of inspanning met zich meebrengt?

·         Wat is de rol van zelfovertuiging bij de militair? Hoe geven we de militair voldoende zelfvertrouwen om op te treden?

·         Hoe zorgen we ervoor dat ondanks uitputting technieken toch goed uitgevoerd worden? Van het overwinnen van hindernissen tot het handelen van je wapen.

·         Hoe kunnen we de perceptie van de militair zo beïnvloeden dat het zijn prestatie verbetert? Hoe overtuigen we iemand? Wat is de kracht van positief beïnvloeden?

·         Hoe kunnen we de militair overtuigen dat levensstijl, gezonde voeding en drinkpatronen een grote invloed hebben op zijn presteren?

·         Wie is de coach van de militair? Wie zorgt ervoor dat de militair een spiegel voorgehouden wordt? Hoe ontwikkelen we hardheid? Hoe prikkelen we de militair? Hoe inspireren we de militair? Hoe gaan we om met excuses?

·         Trainen we om het trainen of trainen we ook slim? Heeft de militair inzicht in de trainingsprogramma’s? Investeren we in het vermogen van reflecteren? Maken we gebruik van graadmeters? Zorgen we voor een goede basis (techniek, kracht en uithoudingsvermogen)?

Conclusie:

De conclusie die ik trek, is dat er geen gouden regel bestaat die aangeeft hoe we optimaal grenzen kunnen verleggen. Het is de combinatie van factoren die telt. De menselijke factor, de coach en trainersrol is naar mijn inzicht essentieel. De militair op een geheel zelfstandige wijze kracht en uithoudingsvermogen laten trainen is niet de sleutel tot succes. Het is de combinatie van mentale en fysieke training waarbij gebruik gemaakt wordt van professionele trainers en coaches en innovatieve middelen die zorg dragen voor verbetering en winst.

De afgelopen maand heb ik de volgende werkzaamheden uitgevoerd: hindernisbaan techniek training, hindernisbaan uithoudingsvermogen training, het ontwikkelen en uitvoeren van een VDK kracht circuit, het geven van een klimtoren les, het trainen van een BIMS/semi top sport team, het geven van een mzv les, ondersteunen in de uitvoer van een mentale training te Kalkar voor de toekomstig onderofficier, ondersteunen van een mentale winter training te Fritz am Sand en het geven van een mentale training aan een burger voetbalclub.

MZV

Hieruit blijkt dat de sportinstructeur breed inzetbaar is en een combinatie van fysieke en mentale training geeft waarbij hij beschikt over goed doordachte programma’s, middelen en omgevingen. Dit alles met als doel de militair en het militaire team beter maken en grenzen verleggen om te kunnen winnen. De kracht van onze sportorganisatie bestaat uit het kunnen uitvoeren van onze trainer/coach rol in combinatie met kennis, middelen en innovatie. Deze ondersteunende menselijke factor is onderdeel van de succesfactor voor onze militairen.

Ons optreden in het algemeen waarbij elke functionaris zijn rol heeft, geeft mij het beeld dat we op de goede weg zijn om te komen tot Professioneel Trainen.

Grenzen verleggen is mensenwerk.

Publicatiedatum: 06 februari 2017

.