Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

BRAINSTORMDAG LO&SPORTVROUWEN

Door: Léonie van Lamsweerde


In 2004 was er in 't Harde al eens een 'Meiden'dag - op initiatief van Claudia van Kleeff met als doel om de knelpunten in het functioneren van vrouwelijke LO&Sportinstructeurs in beeld te brengen en de commandant in deze te adviseren - waar louter vrouwelijke fulltime sportinstructeurs bij aanwezig waren. Vorige maand was er voor de tweede keer een soortgelijke bijeenkomst, deze keer georganiseerd door Léonie van Lamsweerde. Zij brengt, mede vanuit haar functie als redactielid, zelf ook verslag uit.


Brainstormsessie IDU proces

Donderdag 26 oktober 2017 zijn alle dames van de LO&Sportorganisatie bij elkaar gekomen in Huize Beukbergen om gezamenlijk te brainstormen over het IDU proces. Het was een zeer goede opkomst met zowel dames van de staf, de instructeurs en vijf net aangestelde burger sportinstructeurs.

Opening en mindset

Tijdens de opening is in eerste instantie gesproken over hoe deze dag tot stand is gekomen. Afgelopen jaren is er een flinke terugval geweest van het aantal dames werkzaam als LO&Sportinstructeur binnen de organisatie. Ook is de instroom beperkt van weinig tot geen.

In 2016 is er een enquête uitgegaan naar alle dames werkzaam binnen de sportorganisatie, en ook naar de dames die recentelijk de organisatie hebben verlaten. De resultaten en actiepunten die daaruit zijn gekomen, hebben we met elkaar besproken en we hebben bekeken welke punten op korte termijn nog aangepakt moeten worden.

Het doel van de dag bestond daarom ook uit meerdere zaken:

1.   Brainstormen over hoe we de dalende lijn weer kunnen omzetten in een stijgende lijn

2.   Leren van elkaars ervaringen (op alle gebieden)

3.   Saamhorigheid

Na een uitleg over wat nu het IDU-proces allemaal omvat, is er ook wat tijd ingepland om elkaar beter te leren kennen. Een mooie kans voor onze nieuwste collega’s om kennis te maken met de instructeurs die al wat langer in de organisatie zitten. De belangrijkste vraag tijdens het kennismaken was natuurlijk: “hoe ben je bij de LO&Sportorganisatie terecht gekomen?”. Deze vraag is als intro bedoeld voor de brainstormsessie die in de middag plaats vond, over het instroom proces van de LO&Sportorganisatie en hoe wij daar aan kunnen bijdragen.

Uitstroom

In 2015 viel het al op dat een groot aantal dames de LO&Sportorganisatie heeft verlaten en dat de instroom daarbij steeds minder dames betrof. Daarom is besloten om begin 2016 een enquête uit te brengen onder alle dames werkzaam binnen de LO&Sportorganisatie en daarnaast de dames die recent de organisatie hebben verlaten. De volgende redenen kwamen o.a. naar voren:

·        Beperkte doorgroeimogelijkheden

·        Prestatiegericht werken

·        Ontbreken van uitdaging

·        Balans tussen werk en privé is lastig

Ook zijn er al een aantal actiepunten uitgezet en sommige hebben al zijn uitwerking gehad op de organisatie. Zoals:

·        Ontwikkelmogelijkheden door opzet van de Ontwikkelacademie

·        Een Memo over deeltijd is uitgebracht

·        Instroom eisen niet meer naar Amsterdam maar middels de DFTK-test

De redenen en actiepunten zijn met elkaar besproken en genoteerd. Ook zullen de dames die recent de organisatie hebben verlaten en meegedaan hebben aan de enquête geïnformeerd worden over de uitslag van de enquête en de actiepunten die nog lopen.

KPU

Naast de vele vragen die er zijn rondom KPU, zijn er ook wat klachten over het kledingpakket wat we nu hebben. Genoeg redenen om twee accountmanagers van het KPU uit te nodigen en hun verhaal te doen over de feiten en fabels. Iedereen kon zijn zegje doen en o.a. de volgende vragen zijn er gesteld:

-         De LO&Sport T-shirts zijn allemaal te kort, wat kan ik hiermee doen? Klacht indienen bij KPU site, bij meerdere klachten moeten we hier iets mee doen.

-         Het Kledingpakket is onder de maat, kan ik hier iets mee? Klacht indienen en communiceren in de lijn (stafoff infra/mat)

-         Hoe zit het met de blauwe shirts voor de mannen? Die gaan komen en zijn zelfs al ingekocht, echter hebben we nog zoveel witte shirts op de plank liggen dat die eerst op moeten.

-         Krijgen we een nieuw kledingpakket? Nee, alleen de buitenjas wordt vernieuwd omdat deze niet waterdicht is.

-         Hoe zit het met het DT? Er is een nieuwe stof voor de DT. Aals je een ruiling plaatst, moet je meteen een volledig nieuw DT aanmeten.

-         Wanneer komt de nieuwe GVT? De komende jaren voorlopig niet…

-         Hoe zit het met de kisten? Over een aantal jaar mag je kiezen, er komen 3 merken met 2 paar schoenen. Je kunt zelf je voorkeur doorgeven.

 
Instroom (brainstorm sessie)

De middag stond in het teken van de brainstorm sessie over het instroom proces. In eerste instantie werd gekeken hoe het proces nu loopt en wat er al wel gedaan wordt aan PR/werving. Ook werd gekeken naar de aantallen van de aanmeldingen voor de burger sportinstructeur en hoe dat proces tot stand is gekomen omdat dit erg opviel: 140 aanmeldingen, 88 juiste diploma, 41 uitgenodigd op de BHK op de voorbereiding dag, 17 aangenomen, 14 akkoord met arbeidsvoorwaardegesprek waarvan 7 vrouwen.

De sessie is als volgt opgezet:

·        Probleemstelling

·        Individuele inventarisatie

·        Vragen ter verduidelijking

·        Presenteren van ideeën

·        Discussie

Het beoogde effect van de sessie was ideeën en adviezen opdoen voor het verbeteren van het instroom proces op alle vlakken. Rekening houdend met de 4 ‘smaken’: CIOS, ALO, Doorstromer, burger. Dit effect is zeker bereikt en er zijn veel goede adviezen opgedaan. Hieronder een aantal ideeën die zijn besproken:

ALO

·        Profielvak defensie (zoals CIOS-SCUB)

·        PR (gastlessen, Youtube)

·        Stage plaatsen

·        Kijk dagen op de kazerne

·        Aantrekkelijk maken door Specops 10 weken ipv KOO 8 maanden.

CIOS

·        Voorlichtingsavond (gegeven door sgt(1) met uitzendervaring)

·        Stage niet pas in laatste jaar maar eerder

·        Alleen CIOS Goes/Heerenveen hebben SCUB, waarom de rest niet?

·        Snuffelstage

·        Als militair lesgeven op SCUB CIOS

Doorstromers

·        Planning van de PR (nu was het in de zomervakantie)

·        Sportminded personen in contact brengen en op de hoogte houden

·        Artikelen in defensiebladen zetten

Burgers

·        Waar begin je? Groep 8!

·        
TV spotjes

·        Internet: als eerste in Google

·        Voorlichting ook fysiek

·        Banenbeurs Utrecht

Publicatiedatum: 21 november 2017