Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

VOORSTELLEN: RIAN HERMANS
LIFESTYLECOACH IN DEN HAAG

Door Paul Lindeboom

De pilot Duurzaam Gezond Inzetbaar is (mede door de bereikte resultaten van Hans van Leeuwen in Den Haag) met twee jaar verlengd. En op een zeer positieve wijze want nu meer arbeidsplaatsen en op meer (staf)lokaties, zoals drie coaches op de Kromhoutkazerne. De enige die onder de vlag van de LO&Sport gaat opereren is Rian Hermans, zij gaat dan ook in LO&Sporttenue de Bestuursstaf motiveren tot en begeleiden naar een gezonder, sportiever leven. De redactie stelt Rian aan jullie voor.

Hoe ziet het sportverleden van Rian Hermans er uit?
“Met een sportieve vader werd bewegen in ons gezin erg gestimuleerd. Tijdens buitenspelen, zwemles, gymles en voetballen met de jongens uit de buurt werd ontdekt dat ik wel behendig was. Op mijn 12e ben ik begonnen met handballen en daarin als keepster doorgegroeid tot aan de landelijke Eerste Divisie (1984). Wekelijks hardlopen, wandelen, dansen en fitness heb ik met name gedaan in mijn lesgeefperiode (1984- 2007). De Vierdaagse (2x), Roparun (4x), Samenloop voor Hoop (3x) en een halve marathon (2x) zijn evenementen waaraan ik heb meegedaan om mijn steentje bij te dragen aan het goede doel (2008 -2017). Met Hardlopen, Roeien en Fitness ben ik op dit moment actief.”

En hoe ziet het sportopleidingsverleden van Rian Hermans er uit?
Met een gemiddeld rapportcijfer van een 9 voor gym en het plezier en zelfvertrouwen wat ik daardoor kreeg, koos ik voor de 3-jarige opleiding CIOS SIttard (1980-1983). Met mijn specialisatie Ortho Bewegingsagogie heb ik de basis kunnen leggen voor mijn werk vanuit mijn drive om mensen te laten beleven wat sport met je kan doen, ook als iemand een extra steuntje kan gebruiken. 

Bijscholingen en certificaten die ik heb gehaald laten een rode draad zien: het gebruiken van ‘sport en bewegen als middel’, om mensen verder te brengen vanuit ‘gezondheid’ in relatie tot gezondheidszorg. In 2010 heb ik de Bachelor: Lifetime movement Consultant afgerond (Fontys Sport Hogeschool) gericht op Sport en Bewegen voor een ‘actieve leefstijl voor mensen vanaf 50 jaar’.”


Je gaat Hans van Leeuwen opvolgen als Leefstijlcoach in Den Haag. Wat is je opleiding en (digitale) werkervaring op dit gebied?
In 2017 heb ik de Post HBO opleiding (Academie voor Leefstijlcoaching en Gezondheid) tot Leefstijlcoach afgerond. Sport en bewegen speelt een belangrijke rol in samenhang met voeding en ontspanning in een zelfgekozen gedragsverandering naar een gezonde(re) leefstijl. In mijn werk als sportcoach heb ik het project ‘Samen in Beweging’ bedacht en uitgevoerd, samen met een huisartsenorganisatie. Het succes van dit project heeft bijgedragen aan de ontwikkeling / pilotperiode van het huidige COOL - programma dat per januari 2019 opgenomen is in de basiszorgverzekering. Mijn werkervaring is individuele begeleiding (gesprekken, het liefst ‘in beweging’) en groepsbegeleiding van coachees (workshops en individuele gesprekken). Verder ben ik graag actief in het bedenken van plannen / projecten en het delen van kennis.”

De HOTO met Hans is inmiddels achter de rug. Welke indrukken heb je opgedaan in Den Haag en welke uitdagingen zie je? Wat is je eerste indruk van het DTCS en het werken in de Technogym-cloud?
Na een leuke en vooral leerzame HOTO met een enthousiaste en deskundige Hans heb ik in Den Haag als eerste ervaren dat er echt belangstelling is voor fitheid en gezonder leven. Uit de evaluatie met de deelnemers aan de Pilot PKC (Bestuursstaf) bleek ‘bewustwording’ het meest ervaren. Het feit dat Leefstijlcoaching op PKC voor alle medewerkers beschikbaar komt, wordt zeer enthousiast ontvangen. Kennis over de onderwerpen voeding, bewegen en ontspannen lijkt bij veel medewerkers aanwezig. De uitdaging om een langdurige gedragsverandering te ondergaan ligt bij de coachee.... dat is de grootste uitdaging. Ontwikkelen van workshops en activiteiten op het gebied van Leefstijl voor de verschillende afdelingen is een praktische manier om Leefstijl onder de aandacht te brengen. 

Het DTCS draagt per definitie bij aan een coachingstraject. Meten is weten! Het stimuleert zeker om doelen te halen, ook al is sporten of bewegen niet de eerste persoonlijke keuze. De Tanita meting wordt zeer gewaardeerd!

Door te werken in de Technogymcloud kun je gericht, samen met de coachee, kijken naar een passend programma als onderbouwing voor andere leefstijlcomponenten. De coachee weet waarom en maakt zelf de keuze, met feedback van de leefstijlcoach. Voor mij is het doel van de Technogymcloud bereikt als een coachee zelf met een onderbouwd voorstel komt en daardoor bewust het resultaat (positief of negatief) ervaart. De Technogymcloud draagt ook bij aan het evalueren van leefstijlcoachtrajecten.”


Binnenkort zien we Rian Hermans er zelfs in LO&Sporttenue bij lopen. Hoe voelt dat om onderdeel uit te maken van onze organisatie en wat wist je vooraf van ons?
Als Leefstijlcoach maak ik, samen met 3 collega Leefstijlcoaches, onderdeel uit van het team Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI) en draag ik het LO& Sport tenue voor de herkenbaarheid. Het opent de deur naar een eerste gesprek, een vraag en een moment van herkenning. Stiekem maakt het mij een beetje trots. Vanwege het ontbreken van een sportinstructeur in Den Haag vertegenwoordig ik bewust de belangen van LO&Sport met de passie en drive die ik hiervoor heb. Het voelt als een extra mooi haakje naar wie ik ben en wat ik uitdraag.  

Vooraf was ik niet op de hoogte van de LO&Sportorganisatie binnen defensie, alhoewel ik dat tijdens mijn CIOS -tijd graag had meegekregen. Dan had ik de keuze zomaar kunnen maken voor de wereld van Defensie. Tijdens mijn sollicitatiegesprek werd de vraag gesteld of ik Leefstijlcoach in Den Haag zou willen worden juist vanwege mijn sportachtergrond. Hierop heb ik aangegeven dat ik juist dat helemaal zag zitten!

Hoe bijzonder is het dat je na 35 jaar door een oud CIOS klasgenoot (LO&Sport / J. Joosen) wordt bijgepraat die als Leefstijlcoach mede de basis heeft gelegd voor deze nieuwe uitdaging?”

Publicatiedatum: 13 december 2018