Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

MILITAIRE KEURINGEN IN DE PROEFTUIN

Door Roy van der Hammen i.s.m. Luc Diderich en Peggy Manders
Foto 1: Uithangen wandrek (Bron: Omroep Brabant)


Het is voor niemand een geheim dat er binnen de eenheden hoopjes personeelstekorten zijn. Bij wijzen van ‘pilot’ zijn er een aantal locaties aangewezen om te gaan experimenteren met nieuwe HR-modellen: de zogenaamde ‘Proeftuinen’. DGLC is één van die proeftuinen.
Voorheen moesten aspirant militairen meerdere keren afreizen naar Amsterdam om daar gekeurd te worden. Vaak was dat drie dagen, omdat de medische-, psychologische- en fysieke testen niet op één dag gepland konden worden. DGLC stelde zichzelf als ambitie om de aspiranten ’s ochtends binnen te laten komen en nog diezelfde dag, gekeurd en wel, met een aanstelling de poort uit te laten lopen. En zo geschiedde.

Het had wat voeten in aarde, maar na vele voorbereidingen gingen de keuringsdagen uiteindelijk tóch door.
De keuringsdagen vonden plaats van 14 september tot 16 september. Gevoelsmatig ook eens de drie heetste dagen van het jaar. Keuringen gaan in principe altijd door, ondanks dat we van (relatief ongetrainde) spijkerbroeken een (relatief) maximale inspanning vragen. De nodige aanpassingen ter voorkoming van hitteletsels waren noodzakelijk.

Sgt Diderich en Sgt Manders namen deze dagen de fysieke keuring af. In de voorbereiding is de LO&Sportgroep LBK met twee instructeurs afgereisd naar Amsterdam om twee dagen mee te lopen met de keuringsassistenten. Doel was om een goed en duidelijk beeld te krijgen van de regels en uitvoeringsbepalingen van de test. Voornaamste conclusies: er zit enig licht tussen de uitvoeringsbepalingen en de daadwerkelijke gewenste wijze van afname, en er moest nog e.e.a. aan materiaal geregeld worden. De juiste rugzakken voor het marsen, bijbehorende gewichten, ‘vogelhuisjes’ en materialen voor het afnemen van de zaal testen.

Foto 2: Werken boven reikhoogte (Bron: Omroep Brabant)


Luc Diderich en Peggy Manders: “Op maandagochtend om 08:00 meldde de eerste groep zich bij de LO&S en begonnen we éérst met de afname van de 2200m loop, daarna de til- en draagtest, gevolgd door 2 km met rugzak marsen en tot slot gingen we door naar het binnen parcours. Het parcours dat de deelnemers moesten afleggen bestond uit; klimmen en klauteren op en over kasten, in het wandrek klimmen en uithangen, schiethoudingen aannemen, kruipen, tijgeren, simuleren van graafwerk en werken boven de macht.”

De sportinstructeurs hebben bij de zaaltesten gekeken of er bijzonderheden waren in de bewegingen. Zijn er bijvoorbeeld bewegingsbeperkingen, beweegt iemand eenzijdig in plaats van tweezijdig, is iemand instabiel in zijn/ haar enkels bij het afspringen, e.d.
Een hele verantwoordelijkheid: want bij deze afnames waren LO&S-instructeurs de ‘ogen én oren’ van de keuringsartsen. “Wanneer wij bijzonderheden zien geven we dit tijdens het verwerken van de gegevens door, zodat de arts verder onderzoek kan doen op zijn behandeltafel.”

“Wanneer de kandidaten alle testonderdelen uitgevoerd hebben, vertrekken wij richten het gezondheidscentrum. Hier vulden we de officiële aanstellingspapieren in zodat in de keuringsdossiers staat hoe er bij de fysieke testen gepresteerd is. Bijzonderheden bespreken we onder vier ogen met de arts, zodat zij een duidelijk beeld hebben van de deelnemer. Plus, zij kunnen deze info meenemen in het besluit om iemand aan te stellen of juist niet.”

Foto 3: Aanvang marstest (Bron: Omroep Brabant)


Hoe de instructeurs het ervaren hebben?
“We hebben deze dagen als positief ervaren. Iedere sportinstructeur kent het wel: “Hadden ze dat nou niet kunnen zien bij de keuring?” Nu zijn we aan de voorkant van het proces bij onze eigen, nieuwe klanten betrokken. We hebben zelf kunnen beoordelen en er op toe kunnen zien dat eventuele blessures of bijzonderheden vooraf onderkend werden.”

Uiteindelijk zijn er bijna 40 man in één dag militair geworden. Een significante en welkome aanvulling voor de Landmacht- én Luchtmachteenheden binnen het DGLC. De aangestelde militairen starten op 19 oktober aanstaande aan de éérste Paarse AMO – eveneens waarbij alles binnen de hekken van het DGLC plaats gaat vinden.

Meer zien en lezen?

Omroep Brabant
L1.nl

1Limburg.nl

Publicatiedatum: 02 oktober 2020