Vrienden van het dienstvak LO&Sport
 

INNOVATIE: BEZOEK AAN HOLST

Door Jan van den Dool

Op maandag 17 september was de LO&Sportorganisatie uitgenodigd om te brainstormen bij Holst sensortechnologie. Holst is een onderzoeksinstituut dat is ontstaan uit de samenwerking van het Nederlandse TNO en het Belgische IMEC en het is gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven. De breed samengestelde delegatie van de LO&Sportorganisatie bestond uit zo’n 20 man, afkomstig van LO&Sportgroepen, Staf en TGTF.

Na een inleiding van Sywert Brongersma namens Holst, kregen we een korte rondleiding om een indruk te krijgen van de producten van Holst. In het algemeen betreft het heel veel ontwikkeling op het gebied van sensoren. Er kan steeds meer gemeten worden en de sensoren worden licht, flexibel, rekbaar en zeer energiezuinig.

Smart City gaat over sensoren om verkeersstromen te monitoren en verbeteren, zowel voor auto’s als voor fietsers en (winkelende) voetgangers. Het gaat ook over het meten van de luchtkwaliteit, zowel per locatie als per moment van de dag. Kortom, hoe kunnen we, door het verzamelen van data, de alledaagse activiteiten in een stad verbeteren?

Smart health en connected health gaan over het verbeteren van medische apparatuur. Op dit moment is voor het maken van een hersenscan (EEG) een grote bundel draden met sensorpadjes nodig, waarbij de sensorpadjes met veel gel op het hoofd van de patiënt worden aangebracht. Holst kan inmiddels al een EEG maken door het opzetten van een eenvoudig, draadloos ‘fietshelmpje’. Ook wordt gewerkt aan een röntgenplaat die, in tegenstelling tot de huidige zware dikke plaat, dun, licht en flexibel is. Ze maken hier overigens alleen nieuwe zaken voor het onderzoek. Het daadwerkelijk ‘vermarkten’ van hun producten wordt overgelaten aan commerciële partijen/fabrikanten.


Smart Building
gaat over het monitoren van de kwaliteit in een gebouw. Zo kan Holst al een airco-systeem maken dat niet alleen de temperatuur, maar de gehele luchtkwaliteit per ruimte in het gebouw bewaakt. Wordt het CO2-gehalte in bijv. een vergaderruimte of klaslokaal te hoog, dan zal het luchtsysteem meteen optreden (en onderzoek leert bijv. dat een te hoge CO2-concentratie leidt tot veel lagere mentale vermogens).

Na de korte rondleiding werd in een drietal presentaties nog wat verder ingegaan op de producten en mogelijkheden die Holst heeft. Dit werd gedaan op de drie hoofdgebieden Fysiek, Mentaal (met name stress) en Kleding (met ingebouwde sensortechnologie). Hierbij werd ook al wat meer ingezoomd op de mogelijke kansen voor ons vakgebied. Bij deze presentaties kwamen al veel vragen vanuit de groep naar voren. Deze vragen konden in de vervolgsessies verder uitgewerkt worden. Hierbij werd de groep in vieren gesplitst (instructeurs, management LO&Sportgroep, Staf en Staf/TGTF). De vier groepen gingen vervolgens o.l.v. de programmamanagers 10-15 minuten brainstormen en ideeën benoemen op de vier onderwerpen fysiek, mentaal, kleding en overige ideeën. Na ruim drie kwartier stonden vele ideeën op de flip-overs. Eén van de ideeën was een shirt dat bij testen de uitvoering controleert, de resultaten meet en automatisch in de computer zet. Dat zou de LO&Sportinstructeur een hoop administratief werk schelen.


Binnenkort gaan LO&Sportorganisatie en Holts bekijken op welke ideeën we verder willen gaan. Welke producten zouden wij als LO&Sportorganisatie/Defensie graag willen hebben en welke ondersteuning/samenwerking ziet Holst graag met Defensie? Jullie gaan hier uiteraard nog meer over horen.

Publicatiedatum: 25 september 2018